Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Suportul Informațional ca factor de influență a deciziilor în Marketingul Educațional


Autor: Casap Lucia
Gradul:doctor în economie
Specialitatea: 08.00.06 - Marketing; logistică
Anul:2019
Conducător ştiinţific: Oxana Savciuc
doctor, conferenţiar universitar, Academia de Studii Economice a Moldovei
Instituţia: Academia de Studii Economice a Moldovei

Statut

Teza a fost susţinută pe 25 septembrie 2019 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 6 decembrie 2019

Autoreferat

Adobe PDF document1.03 Mb / în română

Teza

CZU 339.138:37:004(478)(043)

Adobe PDF document 2.75 Mb / în română
189 pagini


Cuvinte Cheie

marketing educațional, Republica Moldova, co-creare, suport informațional, sistem informațional de marketing, Sistem Informațional de Management în Educație

Adnotare

Teză de doctor în economie. 521.04 – Marketing și Logistică. Chișinău, 2019

Structura lucrării: introducere, trei capitole, concluzii și recomandări, bibliografie din 239 titluri, 22 anexe, 139 pagini text de bază ilustrat cu 15 tabele, 51 figuri și 3 formule. Rezultatele obținute sunt publicate în 12 lucrări științifice cu un volum de 4.6 coli de autor.

Scopul cercetării: constă în determinarea rolului și a impactului suportului informațional în luarea deciziilor în marketingul educațional din Republica Moldova.

Obiectivele cercetării: determinarea tendințelor marketingului modern; definirea particularităților marketingului educațional; determinarea conținutului, rolului și structurii suportului informațional în procesul decizional de marketing educațional; identificarea premiselor și gradului de dezvoltare a marketingului educațional în Republica Moldova; evaluarea suportului informațional de marketing în școlile din Moldova și identificarea soluțiilor de sporire a calității sistemului educațional prin dezvoltarea suportului informațional în deciziile de marketing educațional.

Noutatea şi originalitatea ştiinţifică: aprofundarea noilor viziuni privind marketingul educațional, completarea conceptului de proces decizional de marketing și definirea acestuia în domeniul educațional, determinarea nivelului de dezvoltare a marketingului educațional în Moldova; determinarea rolului suportului informațional în luarea deciziilor și realizarea obiectivelor de marketing în învățământul general; determinarea modalităților de sporire a calității educației prin dezvoltarea sistemului informațional de marketing și practicilor de co-creare a serviciilor educaționale în școlile din Moldova.

Metodologia aplicată în teză. În teza sunt utilizate metode complexe de analiză și sinteză a informației: inducţia şi deducţia, analiza şi sinteza, analogia, corelarea, precum şi metodele economico-matematice, economico-statistice şi cele ale analizei economice de prelucrare a informaţiei: compararea, gruparea, etc. Datele prezentate în acest studiu au fost colectate din surse primare și secundare, fiind atât de natură cantitativă și calitativă.

Problema științifică importantă soluționată în domeniul cercetat constă în determinarea gradului de dezvoltare a marketingului educațional în Republica Moldova; definirea teoretică a structurii suportului informațional în procesul decizional de marketing educațional din Republica Moldova și determinarea rolului acestuia în sporirea calității învățământului general.

Semnificația teoretică a tezei constă în completarea conceptului de proces decizional de marketing, dezvoltarea conceptului de proces decizional de marketing educațional, definirea conceptului de sistem informațional de marketing în educație, determinarea structurii, rolului și impactului acestuia în învățământul general din Republica Moldova.

Valoarea aplicativă a cercetării este constituită din trei direcții majore: (i) determinarea rolului suportului informațional în apariția și dezvoltarea marketingului educațional, dar și a impactului acestuia în luarea deciziilor de marketing educațional; (ii) determinarea nivelului de dezvoltare a marketingului educațional în Moldova și soluțiilor de sporire a aplicării acestuia în școli; (iii) argumentarea necesității unor soluții informaționale complexe și integrate, precum și eforturilor de cocreare pentru dezvoltarea marketingului educațional care ar contribui la sporirea calității și atractivitatea sectorului educațional.

Rezultate ale acestei cercetări sunt transpuse în politici din domeniul educațional, precum: (i) extinderea și interconectarea sistemelor informaționale din domeniul educațional, (ii) utilizarea informației în procesul decizional și de comunicare, (iii) dar și sporirea eforturilor de implicare a cetățenilor în co-crearea serviciilor educaționale.

Cuprins


1.SISTEMUL INFORMAȚIONAL - SUPORT PENTRU FUNDAMENTAREA DECIZIILOR DE MARKETING EDUCAȚIONAL
 • 1.1. Evoluția marketingului și conceptul de marketing educațional
 • 1.2. Suportul informațional și componentele procesului decizional de marketing
 • 1.3. Particularitățile suportului informațional în procesul decizional de marketing educațional
 • 1.4. Concluzii la Capitolul 1

2: MARKETINGUL EDUCAȚIONAL ÎN REPUBLICA MOLDOVA ȘI ROLUL SUPORTULUI INFORMAȚIONAL ÎN PROCESUL DECIZIONAL AL ACESTUIA
 • 2.1. Contextul marketingului educațional în învățământul general
 • 2.2. Premisele dezvoltării mix-ului de marketing educațional
 • 2.3. Rolul suportului informațional în procesul decizional de marketing
 • 2.4. Concluzii la Capitolul 2

3: SUPORTUL INFORMAȚIONAL DE MARKETING ÎN ȘCOLI ȘI MODELE DE SPORIRE A CALITĂȚII SISTEMULUI EDUCAȚIONAL
 • 3.1. Structura suportului informațional în procesul decizional de marketing educațional 85
 • 3.1.1. Procesele mediului
 • 3.1.2. Sistemul Informațional Integrat
 • 3.1.3. Decidentul de marketing
 • 3.1.4. Co-crearea și soluțiile automatizate de marketing
 • 3.2. Modele de creștere a calității educației prin sporirea suportului informațional în procesul decizional de marketing
 • 3.3. Concluzii la Capitolul 3

CONCLUZII ȘI RECOMANDĂRI BIBLIOGRAFIE ANEXE
DECLARAȚIE PRIVIND ASUMAREA RĂSPUNDERII
CURRICULUM VITAE