Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english

CNAA / Teze / 2018 / iunie /

Pericolul social al crimei și consecințele criminalității


Autor: Vasiloi Djulieta
Gradul:doctor în drept
Specialitatea: 12.00.08 - Drept penal (cu specificarea: drept penal; criminologie; drept procesual penal; criminalistică; expertiză judiciară; drept execuţional; teoria activităţii investigativ-operative)
Anul:2019
Conducător ştiinţific: Valeriu Bujor
doctor, conferenţiar universitar, Universitatea Liberă Internaţională din Moldova
Instituţia: Universitatea de Studii Europene din Moldova

Statut

Teza a fost susţinută pe 30 iunie 2018 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 6 decembrie 2019

Autoreferat

Adobe PDF document0.26 Mb / în română

Teza

CZU 343.97 (043.3)

Adobe PDF document 2.23 Mb / în română
206 pagini


Cuvinte Cheie

Pericolul-social, prejudiciabilitatea faptei, pericolul social al crimei, individualizarea, gradul pericolului social, elementele componenței de infracțiune, daune materiale, consecințele sociale ale criminalității, sfera consecințelor criminalității, costul criminalității, elementele costului, indicele pericolului social al infracțiunii, incriminare, dezincriminare, penalizare, depenalizare, politica penală și criminologică, fenomenul infracțional

Adnotare

Teza cuprinde: Introducere, 3 capitole, concluzii generale și recomandări, bibliografia din 185 de titluri, 161 de pagini de text de bază. Rezultatele obținute sunt publicate în 36 lucrări științifice.

Domeniul de studiu: Lucrarea face parte din domeniul criminologiei.

Scopul cercetării îl prezintă aprofundarea cunoașterii conceptual-metodologică a pericolului social și consecințelor crimei și criminalității.

Obiectivele lucrării: soluționarea problemelor privind conceptul pericolului social, corelația noțiunii de crimă și cea juridico-penală de infracțiune, aprecierea pericolului social în dreptul penal și în criminologie, formularea, la nivel de exegeză doctrinară, a unor recomandări în vederea eficientizării modului de incriminare a faptelor, de individualizare a pedepsei și de estimare a costului criminalității, analiza teoriilor oamenilor de știință din țară și de peste hotare, care au supus investigării pericolul social și consecințele criminalității, determinarea elementelor de constatare a pericolului social al criminalității; argumentarea necesității de a formula conținutul consecințelor criminalității în raport cu consecințele infracțiunii.

Noutatea științifică și originalitatea rezultatelor obținute: conturarea și închegarea conceptului pericolului social și consecințelor criminalității; elaborarea definiției consecințelor sociale ale criminalității, pericolului social al faptei și costului criminalității; elaborare a unor argumente care adeveresc unele concepții științifice și a unor argumente care le infirmă pe altele (bunăoară, a teoriei că noțiunea consecințelor infracțiunii este mai largă decât cea a urmărilor infracțiunii, sau a teoriei că noțiunea consecințelor infracțiunii este legată de cea a consecințelor criminalității).

Valoarea aplicativă a tezei își găsește oglindire în:
1) activitatea științifică;
2) activitatea didactică
3) activitatea practică.

Cuprins


ADNOTARE
LISTA ABREVIERILOR
INTRODUCERE
CAPITOLUL 1. ANALIZA SITUAȚIEI ÎN DOMENIUL PERICOLULUI SOCIAL ȘI CONSECINȚELOR CRIMEI ȘI CRIMINALITĂȚII ÎN ȘTIINȚA DREPTULUI PENAL ȘI CRIMINOLOGIEI
 • 1.1. Analiza materialelor științifice la tema tezei, publicate în Republica Moldova
 • 1.2. Analiza generală a materialelor științifice publicate peste hotare care țin de problematica pericolului social și consecințele crimei și criminalității
 • 1.3. Problema de cercetare și evaluarea principalelor obiective ale tezei de doctorat
 • 1.4. Concluzii la capitolul 1

CAPITOLUL 2. PERICOLUL SOCIAL AL CRIMEI ȘI CRIMINALITĂȚII
 • 2.1. Noțiunea pericolului social al crimei și criminalității
 • 2.2. Pericolul social al crimei: criterii de apreciere
 • 2.3. Pericolul social al criminalității ca fenomen social
 • 2.4. Concluzii la capitolul 2

CAPITOLUL 3. CONSECINȚELE CRIMEI ȘI CRIMINALITĂȚII CA OBIECT DE CERCETARE
 • 3.1. Consecințele crimei: aspectul juridico-penal
 • 3.2. Consecințele criminalității: aspect criminologic
 • 3.3. Concluzii la capitolul 3

CONCLUZII GENERALE ȘI RECOMANDĂRI
BIBLIOGRAFIA
ANEXE
DECLARAȚIA PRIVIND ASUMAREA RĂSPUNDERII
CV AL AUTORULUI