Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Stimularea dezvoltării motivaţiei de autoactualizare la studenţi


Autor: Mariana Cerniţanu
Gradul:doctor în psihologie
Specialitatea: 19.00.07 - Psihologie pedagogică, psihologia dezvoltării, psihologia personalităţii
Anul:2007
Conducător ştiinţific: Ion Negura
doctor, conferenţiar universitar, Universitatea Pedagogică de Stat "Ion Creangă" din Chişinău
Consultant ştiinţific: Constantin Eţco
doctor habilitat, profesor universitar, Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu"
Instituţia:
CSS:

Statut

Teza a fost susţinută pe 8 decembrie 2006 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 1 martie 2007

Autoreferat

Adobe PDF document0.36 Mb / în română

Teza

CZU 37. 015. 3 (043.2)

Adobe PDF document 1.38 Mb / în română
227 pagini


Cuvinte Cheie

piramida trebuinţelor; motivaţie intrinsecă; motivaţie extrinsecă; motivaţie de învăţare; potenţial de autoactuactualizare; motivaţie de autoactualizare; stimularea motivaţiei de autoactualizare; persoană orientată spre autoactualizare; cunoaşterea de sine; orientări valorice ale personalităţii; creativitate; responsabilitate

Adnotare

Scopul cercetării presupune stabilirea condiţiilor de autoactualizare la studenţi şi a modalităţilor de stimulare a acestui proces în contextul activităţii de învăţare.

Prin utilizarea unor probe de cercetare standardizate au fost stabilite nivelurile dominante de motivaţie la studenţi, ierarhia motivelor de învăţare, la fel şi ierarhia orientărilor valorice a personalităţii lor. Conform rezultatelor obţinute la experimentul de constatare, studenţii cercetaţi au fost apreciaţi ca persoane ce dispun de un anumit potenţial de autoactualizare. Valorificarea acestui potenţial, de către studenţi nu se produce sistematic şi fundamental ci mai degrabă sporadic şi spontan. Cei mai mulţi dintre studenţii cercetaţi au demonstrat motivaţie extinsecă pentru procesul de studii. Dintre cele mai importante motive de învăţare studenţii cercetaţi numesc: să obţină studii superioare, să devină specialist bun, să obţină cunoştinţe trainice şi să-şi demonstreze sie însuşi ce pot. Prin urmare, ei consideră mai importantă dezvoltarea profesională decît dezvoltarea personală şi cea spirituală. Cercetarea orientărilor valorice la studenţi a scos în evidenţă prezenţa valorilor sociale în următoarea prioritate: dragoste, sănătate, prieteni şi dezvoltare intelectuală. În acelaşi timp, printre cele mai puţin importante valori pentru ei sunt: dezvoltare culturală, creativitate şi distracţii.

Starea de lucruri depistată în experimentul de constatare a condus spre alcătuirea şi implementarea unui program de dezvoltare psihologică axat pe valorificarea următorilor factori de personalitate: cunoaşterea de sine – ca premisă fundamentală a autoactualizării personalităţii; orientările valorice – ca directive principale în alegerea căii proprii de realizare; responsabilitatea – ca una dintre cele mai valorificate calităţi personale în lumea contemporană şi care presupune răspunderea personală pentru faptele proprii; creativitatea – ca unul dintre cele mai esenţiale caracteristici ale autoactualizării. Astfel, prin dezvoltarea acestor factori psihologici putem presupune stimularea dezvoltării motivaţiei de autoactualizare la studenţi.

Programul dat este adresat în primul rînd studenţilor interesaţi de cunoaşterea potenţialului său şi de realizarea personală. La fel acest program poate fi aplicat de pedagogii instituţiilor superioare, în vederea stimulării motivaţiei intrinseci de învăţare la studenţi.

Cuprins


CAPITOLUL I. Natura psihologică a motivaţiei de autoactualizare
 • 1.1 Problema motivaţiei umane în psihologia contemporană
 • 1.2 Definirea conceptului motivaţie de autoactualizare
 • 1.3 Dinamica dezvoltării motivaţiei de autoactualizare şi conduitele care
 • favorizează autoactualizarea
 • 1.4 Caracterizarea psihologică a persoanelor autoactualizante
 • Concluzii

CAPITOLUL II. Studiul teoretico-experimental al autoactualizării în contextul activităţii de învăţare la studenţi

 • 2.1 Caracterizarea psihologică a personalităţii studenţilor
 • 2.2 Motivaţia activităţii de învăţare la studenţi
 • 2.3 Factorii psihologici ce influenţează motivaţia de învăţare
 • 2.4 Motivaţia de autoactualizare la studenţi ca formă de motivaţie intrinsecă
 • de învăţare
 • Concluzii

CAPITOLUL III. Strategii de stimulare a dezvoltării motivaţiei de autoactualizare la studenţi

 • 3.1 Problema şi ipoteza de cercetare
 • 3.2 Design-ul experimental
 • 3.3 Metodologia cercetării
 • 3.4 Prezentarea datelor experimentale şi a concluziilor statistice
 • 3.5 Discutarea şi interpretarea rezultatelor cercetării
 • Concluzii