Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english

CNAA / Teze / 2020 / martie /

Cercetarea criminalistică a urmelor de natură biologică umană


Autor: Sorin ADAM
Gradul:doctor în drept
Specialitatea: 12.00.08 - Drept penal (cu specificarea: drept penal; criminologie; drept procesual penal; criminalistică; expertiză judiciară; drept execuţional; teoria activităţii investigativ-operative)
Anul:2021
Conducător ştiinţific: Gheorghe Golubenco
doctor, profesor universitar, Universitatea Liberă Internaţională din Moldova
Instituţia: Universitatea Liberă Internaţională din Moldova

Statut

Teza a fost susţinută pe 14 martie 2020 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 26 noiembrie 2021

Autoreferat

Adobe PDF document0.47 Mb / în română

Teza

CZU 343.98 (0.43.3)

Adobe PDF document 3.73 Mb / în română
215 pagini


Cuvinte Cheie

urme biologice, urme de sânge, cercetarea locului faptei, organ de urmărire penală, specialist medic-legist, echipa de cercetare.

Adnotare

Structura tezei: Introducere, patru capitole, concluzii generale şi recomandări, bibliografie din 201 titluri, 14 anexe, 173 pagini text de bază. Rezultatele obţinute sunt publicate în 6 lucrări ştiinţifice.

Domeniul de studiu, scopul și obiectivele tezei. Lucrarea ţine de tehnica criminalistică, având ca scop elaborarea de recomandări privind perfecţionarea cadrului procesual, tactic și metodic de cercetare a obiectelor de natură biologică umană, precum şi algoritmi de procesare și valorificare a urmelor de miros, de apreciere a rapoartelor de expertiză biocriminalistică de către ordonatori.

Obiective: a analiza publicaţiile pe tema tezei; a urmări evoluția conceptului de urmă infracțională și locul urmelor biologice în structura acestui concept; a clasifica urmele biologice și a determina importanța lor criminalistică; a sistematiza metodele şi mijloacele tehnicocriminalistice de căutare, descoperire, examinare preliminară, fixare și ambalare a urmelor cu substrat biologic; a stabili sarcinile etapei de pregătire în vederea dispunerii expertizei biocriminalistice, inclusiv a întrebărilor ce pot fi formulate în fața expertului medic-legist; a elabora un Ghid algoritmizat cu privire la ridicarea și conservarea urmelor de miros în cadrul cercetării la fața locului; a elabora un algoritm de apreciere a raportului de expertiză biocriminalistică de către organul de urmărire penală și instanța de judecată.

Noutatea şi originalitatea ştiinţifică. Noutatea derivă din caracterul complex şi multiaspectual al analizei teoriei şi practicii actuale de valorificare a materialelor de probă, în baza căreia se argumentează propuneri de perfecţionre a cadrului tactic, procesual, organizatoric de examinare a obiectelor cu substrat biologic, algoritmi de procesare a urmelor de miros, de apreciere a rapoartelor de expertiză biocriminalistică. Originalitatea constă în argumentarea implementării metodei odorologice și a evidenței urmelor de miros în activitatea Serviciului criminalistic al R.Moldova.

Semnificaţia teoretică constă în dezvoltarea doctrinei cercetării și valorificării urmelor biologice umane cu luarea în considerare a experienţei pozitive în domeniu, a realizărilor tehnico-ştiinţifice pe plan mondial.

Valoarea aplicativă a lucrării rezidă în sporirea calităţii cercetării la faţa locului în cauzele însoțite de violență, optimizarea activităţilor de investigare a infracţiunilor, în ansamblu. Implementarea rezultatelor ştiinţifice este atestată în calitate de ghid teoretico-practic în activitatea Centrului Independent de Expertize Judiciare a RM, a Asociației Criminaliștilor din România, precum şi ca material ştiinţifico-didactic la facultatea de drept a Universităţii Libere Internaţionale din Moldova și Universității ”1 Decembrie 1918”, Alba Iulia (România).