Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english

CNAA / Teze / 2020 / iulie /

Metodologia de formare inițială a competențelor profesionale ale studentului chimist în context interdisciplinar


Autor: Codreanu Sergiu
Gradul:doctor în pedagogie
Specialitatea: 13.00.02 - Teoria şi metodologia instruirii (pe discipline)
Anul:2020
Conducător ştiinţific: Eduard Coropceanu
doctor, profesor universitar, Institutul de Chimie
Instituţia: Universitatea de Stat din Tiraspol

Statut

Teza a fost susţinută pe 24 iulie 2020 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 30 octombrie 2020

Autoreferat

Adobe PDF document1.28 Mb / în română
Adobe PDF document1.29 Mb / în engleză

Teza

CZU 378.091:54(043.2)

Adobe PDF document 4.51 Mb / în română
208 pagini


Cuvinte Cheie

competență, competență profesională, integrare, interdisciplinaritate, curriculum interdisciplinar, Model pedagogic de formare inițială, tehnologie de formare inițială a competenței

Adnotare

Structura tezei: Introducere, trei capitole, concluzii generale și recomandări, bibliografia din 163 de titluri, 158 pagini de text de bază, 48 figuri, 37 tabele, 14 anexe. Rezultatele obținute sunt publicate în 19 lucrări științifice.

Scopul lucrării rezidă în determinarea reperelor teoretice și metodologice de formare/dezvoltare inițială a competențelor profesionale și elaborarea Modelului pedagogic de formare inițială a competențelor profesionale ale studentului chimist în context interdisciplinar.

Obiectivele cercetării: 1) Identificarea condițiilor și factorilor de integrare a conținuturilor științifice la specialitățile Chimie, Chimie și biologie, Biologie și chimie în scopul eficientizării procesului de formare inițială a competențelor profesionale în context interdisciplinar;
2) Elaborarea Modelului pedagogic de formare inițială a competențelor profesionale ale studentului chimist în context interdisciplinar;
3) Proiectarea conținuturilor integrate interdisciplinare și elaborarea metodologiei de implementare a curriculum-ului interdisciplinar Chimia pentru viață – cercetări integrate;
4) Validarea prin experiment pedagogic a eficienței modelului și metodologiei elaborate prin metode matematico-statistice.

Noutatea și originalitatea științifică a cercetării constă în elaborarea unui model de formare inițială a competențelor profesionale la chimie în context interdisciplinar, care se deosebeşte de modelele existente prin implementarea legăturilor interdisciplinare dintre chimie, fizică, informatică și biologie, proiectarea conținuturilor integrate și a curriculumului interdisciplinar pentru studenții chimiști Chimia pentru viață – cercetări integrate.

Rezultatele obținute care contribuie la soluționarea unei probleme științifice importante: a fost elaborată Metodologia de formare inițială a competențelor profesionale ale studentului chimist în context interdisciplinar, care permite dezvoltarea personalității prin cercetare în baza conexiunilor disciplinelor înrudite cu Chimia, fapt care contribuie la motivarea pentru instruire conștientă și temeinică.

Semnificația teoretică este susținută de analiza, precizarea și stabilirea reperelor teoretice produse de legăturile interdisciplinare asupra procesului de formare inițială a competențelor profesionale a viitorilor specialiști în domeniul chimiei prin funcționalitatea Modelului, fiind soluționată problema formării inițiale a competențelor profesionale la chimie în context interdisciplinar în cadrul cursului Chimia pentru viață – cercetări integrate.

Valoarea aplicativă a cercetării: constă în determinarea și fundamentarea reperelor teoreticometodologice de formare și dezvoltare a competențelor profesionale prin funcționalitatea Modelului pedagogic de formare inițială a competențelor profesionale la ale studentuluii chimist în context interdisciplinar și implementarea Programului formativ în cadrul curriculum-ului Chimia pentru viață – cercetări integrate, care contribuie la formarea inițială a competențelor profesionale la chimie în context interdisciplinar.

Implementarea rezultatelor științifice: metodologia elaborată a fost utilizată în predarea cursului interdisciplinar Chimia pentru viață – cercetări integrate.

Cuprins


1. Repere psihopedagogice în formarea inițială a competențelor profesionale ale studentului chimist
 • 1.1. Delimitări conceptuale a noțiunii de competență profesională
 • 1.2. Particularitățile formării competențelor profesionale ale studentului chimist
 • 1.3. Abordarea interdisciplinară a curriculumului – deziderat al pedagogiei universitare postmoderne
 • 1.4. Concluzii la Capitolul 1

2. Cadrul metodologic de formare inițială a competențelor profesionale ale studenților chimiști
 • 2.1. Modelul pedagogic de formare inițială a competențelor profesionale ale studenților chimiști în context interdisciplinar
 • 2.2. Integrarea conținuturilor în formarea competențelor specifice ale studentului chimist
 • 2.3. Metodologia implementării modelului elaborat din perspectiva formării competențelor specifice ale studentului chimist
 • 2.4. Concluzii la Capitolul 2

3. Argumentarea experimentală a eficienței modelului și metodologiei de formare și dezvoltare a competențelor profesionale ale studentului chimist în context interdisciplinar
 • 3.1. Demersul experimental în domeniul formării competențelor profesionale ale studenților chimiști în context interdisciplinar
 • 3.2. Determinarea nivelului inițial de formare a competențelor specifice ale studentului chimist în domeniul profesional
 • 3.3. Descrierea experimentului de formare în context curricular a competenţelor specifice necesare studentului chimist
 • 3.4. Validarea experimentală a eficienței rezultatelor științifice experimentale obținute prin utilizarea metodelor matematico-statistice
 • 3.5. Concluzii la Capitolul 3

CONCLUZII GENERALE ȘI RECOMANDĂRI
BIBLIOGRAFIE
ANEXE
DECLARAȚIA PRIVIND ASUMAREA RĂSPUNDERII
CURRICULUM VITAE