Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english

CNAA / Teze / 2021 / iunie /

Cadrul normativ internațional în materie de securitate în contextul crizelor regionale


Autor: Alabduljabbar Naif Jassim
Gradul:doctor în drept
Specialitatea: 12.00.10 - Drept internaţional public
Anul:2021
Conducător ştiinţific: Alexandru Cauia
doctor, conferenţiar universitar
Instituţia: Universitatea Liberă Internaţională din Moldova

Statut

Teza a fost susţinută pe 25 iunie 2021 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 4 octombrie 2021

Autoreferat

Adobe PDF document0.30 Mb / în română
Adobe PDF document0.23 Mb / în engleză

Teza

CZU 341.1/.2(043.2)

Adobe PDF document 2.15 Mb / în engleză
210 pagini


Cuvinte Cheie

cadrul normativ internațional, organizații internaționale regionale, Consiliul de Securitate, Operațiunile de Menținere a Păcii, Organizația Tratatului Atlanticului de Nord, Uniunea Africană, Liga Statelor Arabe, crize regionale, drept internațional umanitar

Adnotare

Teza cuprinde: introducere, 3 capitole, concluzii generale şi recomandări, bibliografia din 378 surse, text de bază 172 pagini. Rezultatele obținute sunt reflectate în 5 articole ştiinţifice.

Domeniul de studiu este analiza prevederilor normative internaționale care reglementează interacțiunea dintre mecanismele și instrumentele Organizației Națiunilor Unite de asigurare a păcii și securității internaționale și organizațiile regionale în procesul de soluționare a crizelor regionale prin prisma realităților cotidiene în zonele: europeană, africană și a Orientului Mijlociu.

Scopul lucrării este de a stabili locul, rolul și poziția organizațiilor regionale în procesul de asigurare a păcii și securității regionale și de a realiza o cercetare complexă a mecanismelor și instrumentelor juridice internaționale care urmează să asigure implicarea activă și eficientă a structurilor regionale, în limitele stabilite de Carta ONU și Consiliul de Securitate al ONU în soluționarea crizelor regionale astfel contribuind la asigurarea păcii și securității internaționale.

Obiectivele cercetării: Analiza cuprinzătoare și echidistantă a lucrărilor exegeților domeniului dreptului internațional public asupra obiectului cercetării; Cercetarea și interpretarea prevederilor normative ale Cartei ONU și ale actelor constitutive ale organizațiilor regionale ce formează baza juridică a implicării acestor structuri în procesul de prevenire și soluționare a crizelor regionale; Stabilirea locului, rolului și importanței Organizației Tratatului Atlanticului de Nord în procesul de prevenire și soluționare a crizelor regionale; Cercetarea esenței crizei din Kosovo și aprecierea valorii practice și normative a precedentului creat, inclusiv stabilirea mecanismelor și instrumentelor juridice regionale de soluționare a crizelor aplicate în cazul conflictelor din: raioanle din stîngă Nistrului, Nagorno-Karabakh, Abhazia și Osetia de Sud; Identificarea experienței Uniunii Africane și a altor structuri regionale în procesul de asigurare a păcii și securității, inclusiv analiza elementelor caracteristice ale operațiunilor de menținere a păcii în cadrul crizelor regionale din Congo, Mali și Libia; Determinarea specificului structurii, competenței, mecanismelor și instrumentelor de intervenție ale Ligii Statelor Arabe în procesul de prevenire și soluționare a crizelor din Orientul Mijlociu, atît în cadrul conflictelor armate internaționale din Irak și Siria, cît și în cadrul crizei specifice dintre Israel și Palestina, precum și caracteristica operațiunilor de menținere a păcii în Liban și Yemen; Stabilirea mecanismelor și instrumentelor juridice de depășire a provocărilor generate de crizele regionale actuale asupra sistemului normativ internațional și asigurarea respectării regulilor de ducere a războiului de către contingentele forțelor de menținere a păcii sub egida ONU.

Noutatea şi originalitatea ştiinţifică rezidă în faptul că teza constituie un studiu amplu în cadrul căruia se cercetează locul și rolul organizațiilor regionale în procesul de soluționare a crizelor regionale în scopul indentificării mecanismelor și instrumentelor juridice de cooperare a statelor afectate în cadrul organizațiilor regionale pentru a preveni efectele negative ale conflictelor armate în vederea garantarea păcii și securității regionale ca parte componentă a securității internaționale.

Rezultatele obținute care contribuie la soluționarea unei probleme științifice importante se rezumă la identificarea dificultăților de interpretare și apreciere a normelor juridice internaționale care reglementează cooperarea dintre Consiliul de Securitate al ONU și organizațiile regionale în procesul de prevenire și soluționare a crizelor regionale, furnizînd o analiză amplă a celor mai specifice crize și a reacțiilor statelor și organizațiilor afectate în scopul asigurării securității regionale.

Semnificația teoretică a cercetării constă în realizarea unui studiu amplu asupra prevederilor normative internaționale și asupra conținutului actelor constitutive ale organizațiilor regionale în ceea ce tine de cooperarea dintre aceste entități în procesul de soluționare a crizelor regionale întru asigurarea păcii și securității internaționale.

Valoarea aplicativă a lucrării se materializează prin posibilitatea de a utiliza atît materialul factologic cît și cel analitic pentru a suplini materialele didactico-științifice necesare pentru instruirea studenților de la facultățile de drept și pentru a facilita procesului de elaborării de soluții pentru crizele regionale de către practicieni.

Implementarea rezultatelor științifice. Lucrarea va servi drept suport doctrinar în procesul modificării și completării actelor constitutive ale organizațiilor existente sau la formularea cît se poate de elocventă a mandatelor de intervenție emise de Consiliu de Securitate pentru operațiunile de menținere a păcii și va contribui la eficientizarea procedurilor de interacțiune dintre mecanismele și instrumentele internaționale și cele regionale pentru a crește viteza și eficiența intervențiilor structurilor mandatate în vederea garantării și asigurarea păcii și securității regionale.

Cuprins


1. ANALYZING THE DOCTRINAIRE AND NORMATIVE ASPECTS RELATED TO THE PHENOMENON OF ENSURING THE INTERNATIONAL SECURITY IN THE CONTEXT OF REGIONAL CRISES.
 • 1.1. Doctrinaire positions related to the phenomenon of ensuring the international security in the context of regional crises
 • 1.2. Juridical regulation of the reports between the competences of the UN Security Council and the international organizations in the light of regional crises
 • 1.3. Conclusions to Chapter I

2. ROLE OF THE INTERNATIONAL REGIONAL ORGANIZATIONS IN REGIONAL PEACEKEEPING
 • 2.1. Place and role of the North Atlantic Treaty Organization in the process of preventing and settling the regional crises
 • 2.2. Experience of African Union and other regional structures in the process of settling the regional crises
 • 2.3. League of Arab States and other regional security structures in the Middle East
 • 2.4. Challenges on the international regulatory framework in the process of settling regional crises
 • 2.5. Conclusions to Chapter II

3. PEACEKEEPING OPERATIONS: FROM ENSURING THE SECURITY TO IMPELLING THE PEACE DIALOGUE
 • 3.1. Applicability of the International Humanitarian Law rules on peacekeeping operations within regional crises
 • 3.2. Regulatory basis for peacekeeping operations in Europe (Districts from the Left Bank of Dniester, Nagorno-Karabakh, Abkhazia, South Ossetia, Kosovo)
 • 3.3. International legal instruments for settling regional crises in the East (Lebanon, Israel/Palestine, Iraq, Syria, Yemen)
 • 3.4. International regulatory provisions applicable to regional crises in Africa (Congo, Mali, Libya)
 • 3.5. Conclusions to Chapter III

GENERAL CONCLUSIONS AND RECOMMENDATIONS
Bibliography
Declarația privind asumarea răspunderii
Curriculum Vitae