Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english

CNAA / Teze / 2021 / iulie /

Improvizația ca fundament al artei interpretative de jazz


Autor: Dașevschi Veaceslav
Gradul:doctor în studiul artelor, culturologie
Specialitatea: 17.00.01 - Arte audio-vizuale (cu specificarea: artă teatrală; artă muzicală; artă cinematografică, televiziune şi alte genuri de artă audiovizuală)
Anul:2021
Conducător ştiinţific: Tatiana Berezovicova
doctor, profesor universitar, Academia de Muzică, Teatru şi Arte Plastice (AMTAP)
Instituţia: Academia de Muzică, Teatru şi Arte Plastice (AMTAP)

Statut

Teza a fost susţinută pe 1 iulie 2021 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 26 noiembrie 2021

Autoreferat

Adobe PDF document0.92 Mb / în română
Adobe PDF document0.71 Mb / în engleză
Adobe PDF document0.57 Mb / în rusă

Teza

CZU 78.036.9:781.65

Adobe PDF document 1.73 Mb / în rusă
102 pagini


Cuvinte Cheie

ghid metodic, improvizație, evoluare concertistică, înregistrare de studio, jazz, jam session, pian, standard de jazz Scopul tezei: cercetarea multilaterală a improvizației ca fundament al interpretării jazzistice și componentă importantă a instruirii profesioniste în domeniul jazzului

Adnotare

Structura tezei. Componenta artistică: trei recitaluri înregistrate pe DVD. Cercetarea științifică: introducere, două capitole, concluzii generale și recomandări, bibliografie din 149 de titluri, 4 anexe; 82 de pagini ale textului de bază, 8 pagini de anexe. Rezultatele cercetării sunt reflectate în 11 publicații.

Scopul tezei: cercetarea multilaterală a improvizației ca fundament al interpretării jazzistice și componentă importantă a instruirii profesioniste în domeniul jazzului. Sarcinile cercetării: examinarea improvizației de jazz ca tip specific de activitate muzicală care presupune crearea muzicii nemijlocit în procesul de interpretare; analiza aspectelor teoretice ale improvizației de jazz; relevarea specificului comunicativ al improvizației de jazz practicate în diverse situații interpretative (evoluare în concert, înregistrare în studio, jam session); studierea aspectelor metodice ale improvizației de jazz, implicând o abordare individuală a predării, în funcție de tipul studentului; formularea recomandărilor metodice în vederea valorificării improvizației de jazz (utilizarea ghidurilor metodice și manualelor, audierea, transcripția și analiza improvizațiilor de jazz).

Noutatea și originalitatea tezei. Evoluările scenice care reflectă aspectul practic al tezei, se disting prin caracterul inedit al programelor de concert și al tratării interpretative a materialului muzical, inclusiv în cadrul improvizațiilor jazzistice. În partea teoretică, pentru prima dată în Republica Moldova s-a încercat caracterizarea diverselor aspecte muzicologice, interpretative și pedagogice ale improvizației de jazz.

Valoarea aplicativă a tezei rezidă în faptul că aceasta completează și aprofundează, din punctul de vedere al unui muzician-practician, cercetările teoretice și metodologice în domeniul improvizației de jazz. Materialele tezei pot fi utilizate în cursurile didactice de Instrument, Improvizație, Istoria muzicii ușoare și jazz, Stilistica muzicii ușoare și jazz pentru programul de studii Interpretare instrumentală (Instrumente muzică ușoară și jazz). Rezultatele cercetării pot fi folosite de către muzicienii de jazz în procesul de pregătire a evoluărilor concertistice și înregistrărilor în studio, în lucrul de sine stătător al studenților, precum și în activitățile cadrelor didactice care predau improvizația de jazz.

Implementarea rezultatelor. Aprobarea practică a fost efectuată prin prezentarea a trei programe concertistice în Sala mare a Academiei de Muzică, Teatru și Arte Plastice. Rezultatele cercetărilor teoretice sunt reflectate în 11 publicații, inclusiv în 6 articole științifice și 5 rezumate ale comunicărilor la conferințele științifice. Materialele tezei au fost prezentate la 9 foruri științifice, inclusiv la 7 conferințe internaționale, 1 conferință cu participare internațională și 1 seminar metodologic.

Cuprins


1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ДЖАЗОВОЙ ИМПРОВИЗАЦИИ
  • 1.1. Джазовая импровизация как явление музыкального искусства
  • 1.2. Принципы обработки джазовых стандартов
  • 4 1.3. Процесс построения джазовой композиции
  • 1.4. Выводы по 1-й главе

2. МЕТОДИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ДЖАЗОВОЙ ИМПРОВИЗАЦИИ
  • 2.1. Индивидуальный подход к обучению джазовой импровизации
  • 2.2. Методические разработки и учебные пособия по джазовой импровизации
  • 2.3. Слушание, транскрибирование и анализ джазовых композиций
  • 2.4. Специфика джазовой импровизации в различных исполнительских ситуациях: концертной, студийной, в условиях jam session
  • 2.5. Выводы по 2-й главе

БИБЛИОГРАФИЯ
ПРИЛОЖЕНИЯ
ДЕКЛАРАЦИЯ ОБ ОТВЕТСТВЕННОСТИ