Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english

CNAA / Teze / 2021 /

Teze, iulie 2021

Teze [21]

Gr Denumire Domeniu Data aprobării
D Aspecte teoretice și practice ale infracțiunii de neglijenţă în serviciu drept 30.07.2021
12.00.08 - Drept penal (cu specificarea: drept penal; criminologie; drept procesual penal; criminalistică; expertiză judiciară; drept execuţional; teoria activităţii investigativ-operative)
D Valorificarea componistică a poeziei contemporane românești studiul artelor, culturologie 30.07.2021
17.00.01 - Arte audio-vizuale (cu specificarea: artă teatrală; artă muzicală; artă cinematografică, televiziune şi alte genuri de artă audiovizuală)
D Cоnstrucțiа tеоrеtică а răspundеrii juridicе în drеptul public și în drеptul privаt drept 30.07.2021
12.00.01 - Teoria generală a dreptului; istoria statului şi dreptului; istoria doctrinelor politice şi de drept
D Argumentarea producerii și protecția spumantelor clasice cu Denumire de Origine CRICOVA tehnică 30.07.2021
05.18.21 - Control şi certificare a produselor alimentare
DH Metodologia interdisciplinară în reconstrucția paradigmatică a dreptului drept 30.07.2021
12.00.01 - Teoria generală a dreptului; istoria statului şi dreptului; istoria doctrinelor politice şi de drept
DH Obținerea și stabilizarea unor coloranți, antioxidanți și conservanți de origine vegetală pentru alimente funcționale tehnică 30.07.2021
05.18.03 - Tehnologia păstrării şi prelucrării produselor vegetale
D Ancorele carierei ca factor de asigurare a echilibrului profesional psihologie 30.07.2021
19.00.05 - Psihologie socială
DH Managementul asigurării securității alimentare a Republicii Moldova în contextul dezvoltării durabile economie 30.07.2021
08.00.05 - Economie şi management (în ramură)
D Particularitățile traducerii orale din limba engleză în limba română în cadrul universitar din perspectiva competențelor de interpretare consecutivă filologie 30.07.2021
10.02.20 - Teoria limbii (filozofia limbajului, semiotica, teoria traducerii)
D Managementul evaluării competitivității bunurilor autohtone în contextul politicii comerciale a Republicii Moldova economie 30.07.2021
08.00.05 - Economie şi management (în ramură)
D Riscul la inundații în lunca Prutului, în aval de Costești - Stânca geografie 30.07.2021
11.00.11 - Protecţia mediului ambiant şi folosirea raţională a resurselor naturale
D Mănăstirile și viața monahală din Basarabia (1813-1918) istorie 30.07.2021
07.00.02 - Istoria românilor (pe perioade)
D Dreptul de proprietate privată, garanții constituționale și limitele acestuia drept 30.07.2021
12.00.02 - Drept public(cu specificarea: constituţional, administrativ, poliţienesc, militar, financiar, vamal, informaţional, ecologic); organizarea şi funcţionarea instituţiilor de drept
D Valențe psihopedagogice de formare inițială a cadrelor didactice pentru educarea toleranței la elevi pedagogie 30.07.2021
13.00.01 - Pedagogie generală
D Răspunderea magistraților – garanție a legalității și eficienței puterii judecătorești în Republica Moldova și România. drept 30.07.2021
12.00.02 - Drept public(cu specificarea: constituţional, administrativ, poliţienesc, militar, financiar, vamal, informaţional, ecologic); organizarea şi funcţionarea instituţiilor de drept
D Sporirea eficacității funcționării sistemului de distribuție al semănătoarei pentru culturi cerealiere tehnică 30.07.2021
05.20.02 - Electrificarea şi automatizarea agriculturii
D Aplicarea Sistemelor Informaționale în dirijarea și optimizarea stațiilor de epurare biologică a apelor uzate (SCADA) tehnică 30.07.2021
05.23.04 - Alimentarea cu apă, canalizarea, sisteme de protecţie a resurselor de apă
D Evoluția rețelei rutiere și impactul acesteia asupra peisajului geografic în Republica Moldova: abordare geoinformațională geografie 30.07.2021
11.00.11 - Protecţia mediului ambiant şi folosirea raţională a resurselor naturale
D Expresia răului în literatura româna (Ion Creanga, Mircea Eliade, Vasile Vasilache, Savatie Baștovoi ș.a. filologie 30.07.2021
10.01.01 - Literatura română
D Formarea atitudinilor interpretative ale elevilor din clasele primare prin texte literare pedagogie 30.07.2021
13.00.01 - Pedagogie generală
D Particularități structural-semantice ale unităților frazeologice în limba engleză (în baza zoonimelor) filologie 30.07.2021
10.02.04 - Limbi germanice (cu indicarea limbii concrete)