Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english

CNAA / Teze / 2021 / august /

Stilul de conducere a școlii din perspectiva eficienței educație


Autor: Călin Iuliana
Gradul:doctor în Ştiinţe ale educaţiei
Specialitatea: 13.00.09 - Management educaţional
Anul:2021
Conducător ştiinţific: Vasile Cojocaru
doctor habilitat, profesor universitar, Universitatea Pedagogică de Stat "Ion Creangă" din Chişinău
Instituţia: Universitatea Pedagogică de Stat "Ion Creangă" din Chişinău

Statut

Teza a fost susţinută pe 5 august 2021 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 26 noiembrie 2021

Autoreferat

Adobe PDF document1.25 Mb / în română
Adobe PDF document1.18 Mb / în română

Teza

CZU 37307 (0433)

Adobe PDF document 5.58 Mb / în română
179 pagini


Cuvinte Cheie

educație, eficiență, management educațional, resurse-nevoi educaționale, stil de conducere, schimbare, praxiologie, comportament, competență, concept, decizie, model, cultură organizațională

Adnotare

Structura tezei. Teza include: introducere, trei capitole, concluzii generale şi recomandări, bibliografie – 211 de surse, 14 anexe. În total, teza conţine 135 de pagini text de bază, 43 de figuri, 21 de tabele și 15 diagrame. Rezultatele obţinute sunt publicate în 22 de lucrări ştiinţifice.

Domeniu de studiu: Teoria generală a educației, managementul educațional Scopul cercetării constă în conceptualizarea stilului de conducere a școlii în actualitate și elaborarea Modelului praxiologic-managerial de conducere a școlii în perspectiva eficienței educației.

Obiectivele cercetării: analiza evoluției paradigmelor în educație și management; specificarea conceptului de eficiență a educației și a praxiologiei conducerii școlii; evidențierea, structurarea, tipologizarea stilurilor de conducere; determinarea dificultăților în conducerea școlii și a criteriilor de eficiență a stilurilor de conducere; fundamentarea științifică a Cadrului conceptual de percepere a stilului de conducere a școlii în actualitate; elaborarea și valorizarea Modelului praxiologic-managerial de conducere a școlii din perspectiva eficienței educației; specificarea influenței deciziei și a culturii organizaționale/manageriale ca expresie a stilului de conducere și a eficienței educației.

Noutatea şi originalitatea ştiinţifică constă în: specificarea conceptelor de bază ale eficienței și abordarea praxiologică a managementului școlii în contextul schimbării; abordarea conceptului de finalitate, ca „rezultat”, ca „rezultat al experienței”, ca „valoare”; fundamentărea științifică a Cadrului conceptual-metodologic a stilului de conducere a școlii în actualitate și a Modelului praxiologic-managerial de conducere a școlii din perspectiva asigurării eficienței educației. Problema ştiinţifică de importanţă soluţionată în cercetare constă în fundamentarea științifică a Cadrului conceptual-metodologic a stiluilui de conducere a școlii în actualitate, valorificat în Modelul praxiologic-managerial de conducere a școlii din perspectiva eficienței educației, implementarea cărora contribuie la creșterea performanțelor individuale și organizaționale.

Semnificația teoretică a cercetării este determinată de: analiza evoluției paradigmelor educaționale și a managementului în contextul schimbării; specificarea teoriei organizării și comportamentului individual/organizațional din perspectiva praxiologică; analiza evoluției teoriilor și metodelor de conducere, tipologiei stilurilor de conducere și a efectelor sale; analiza resurse- nevoi educaționale.

Valoarea aplicativă a lucrării este reprezentată de: abordarea managementului școlii din perspectivă praxiologică cu specificarea taxonomiei acțiunilor eficiente; argumentarea necesității de redimensionare pe dimensiunile: relațională, metodologică, tehnică, sistemică; determinarea dificultăților în conducerea școlii în actualitate, condițiilor și factorilor de asigurare a eficienței educației în școală prin adaptarea stilului la situație, mediu, context; specificarea deciziei și culturii organizaționale ca expresie și condiție a stilului eficient de conducere, elaborarea și valorizarea Modelului praxiologic-managerial de conducere a școlii din perspectiva eficienței educației; specificarea deciziei și culturii organizaționale ca expresie de manifestare a stilului autentic de conducere eficientă.

Implementarea rezultatelor ştiinţifice s-a realizat prin diseminarea rezultatelor cercetării teoretice valorificate în Modelul praxiologic-managerial de conducere a școlii din perspectiva eficienței educației, valorizat în cadrul investigațiilor întreprinse, a experimentului secvențial și stdiilor de caz realizate, prin intermediul comunicărilor la conferințele naționale și internaționale (14) publicațiilor științifice (6), seminarelor și întrunirilor metodice cu managerii școlari din județul Galați, România.

Cuprins


1. PERSPECTIVE DE ABORDARE A MANAGEMENTULUI EDUCAȚIONAL ÎN CONTEXTUL SCHIMBĂRII ȘI A EFICIENȚEI EDUCAȚIEI
 • 1.1. Paradigme ale educației și ale managementului în evoluție
 • 1.2. Managementul școlii în contextul schimbării și analizei resurse- nevoi educaționale
 • 1.3. Comportamentul individual și organizațional în perspectiva eficienței educației
 • 1.4. Abordarea praxiologică a managementului școlii, taxonomia acțiunilor eficiente
 • 1.5. Concluzii la capitolul 1

2. FUNDAMENTE TEORETICE ȘI METODOLOGICE A STILULUI DE CONDUCERE A ȘCOLII ÎN PERSPECTIVA EFICIENȚEI EDUCAȚIEI
 • 2.1. Teorii și modele ale conducerii
 • 2.2. Tipologia stilurilor de conducere și profilul de competență a managerului școlii
 • 2.3. Efectele practicării stilurilor de conducere, dificultăți în conducere și conceperea stilului de conducere în actualitate
 • 2.4. Modelul praxiologic-managerial al conducerii școlii în perspectiva eficienței educației
 • 2.5. Concluzii la capitolul 2

3. IMPACTUL STILULUI DE CONDUCERE ASUPRA EFICIENȚEI EDUCAȚIEI
 • 3.1. Eficientizarea condițiilor din școală și optimizarea procesului de învățământ
 • 3.2. Decizia ca factor determinant de eficientizare a stilului de conducere
 • 3.3. Cultura organizațională/managerială-expresie a stilului de conducere și condiție a creșterii eficienței educației
 • 3.4. Criterii de eficiență a educației și efecte de valorizare a Modelului praxiologicmanagerial de conducere a școlii din perspectiva eficienței educației
 • 3.5. Concluzii la capitolul 3

CONCLUZII GENERALE ȘI PROPUNERI
BIBLIOGRAFIE
ANEXE