Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Goraş-Postică Viorica, doctor habilitat, profesor universitarGoraş-Postică Viorica, doctor habilitat, profesor universitar


Instituţia:Universitatea de Stat din Moldova
Abilitare:8 iulie 2011, nr.1161
Specialităţi abilitate: 13.00.01 - Pedagogie generală

Teze în examinare [3]

Gr Tema Specialitatea Instituţia Rolul Data susţinerii
D Educația literar-artistică și lingvistică a elevilor prin valorificarea lecțiilor netradiționale 13.00.02 UPSC referent
conducător
Armaşu-Canţâr Ludmila
31.01.2022
DH Teoria și metodologia formării orientărilor valorice la adolescenți și tineri 13.00.01 UST secretar CSS 24.03.2022
D Fundamente pedagogice ale educației muzeale a liceenilor în cadrul colaborării școală-familie-comunitate 13.00.01 UPSC referent
conducător
Cuzneţov Larisa
21.06.2022

Teze aprobate [4]

Gr Tema Specialitatea Instituţia Rolul Data aprobării
D Formarea competenței de comunicare interpersonală medic-pacient la mediciniști 13.00.01 USM conducător 06.12.2019
D Repere teoretice şi metodologice ale educaţiei ecologice în învăţământul primar din sectorul arab al Israelului 13.00.01 USM conducător 23.03.2017
D Promovarea interacţiunii sociale în clasă prin utilizarea efectivă a instrumentelor tehnologice de informare şi comunicare 13.00.01 USM conducător 25.02.2016
D Repere psihopedagogice ale Leadershipului educațional 13.00.01 USM conducător 22.12.2015