Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Goraş-Postică Viorica, doctor habilitat, profesor universitarGoraş-Postică Viorica, doctor habilitat, profesor universitar


Instituţia:Universitatea de Stat din Moldova
Abilitare:8 iulie 2011, nr.1161
Specialităţi abilitate: 13.00.01 - Pedagogie generală

Teze în examinare [6]

Gr Tema Specialitatea Instituţia Rolul Data susţinerii
D Repere teoretice şi metodologice de dezvoltare a inteligenţei spirituale la cadrele didactice universitare 13.00.01 USM referent
conducător
Bîrnaz Nina
07.09.2022
DH Valorile pedagogice ale dezvoltării atitudinii nonconflictuale a studenților din perspectiva integrării profesionale 13.00.01 UPSC referent
consultant
Callo Tatiana
08.12.2022
DH Managementul teoriei și tehnologiei educației globale într-o diversitate de medii de învățare 13.00.09 Universitatea de Studii P... preşedinte CSS
consultant
Rudic Gheorghe
28.12.2022
D Formarea competenței interculturale a elevilor din clasele gimnaziale 13.00.01 UPSC membru CSS
conducător
Cojocaru Victoria
24.02.2023
D Particularitățile psihopedagogice de dezvoltare a gândirii critice la elevii claselor primare 13.00.01 UTM preşedinte CSS
conducător
Guţu Zoia
24.02.2023
D Tradițiile istorice ale teatrului școlar în România 13.00.01 UPSC membru CSS
conducător
Papuc Ludmila
15.03.2023

Teze aprobate [4]

Gr Tema Specialitatea Instituţia Rolul Data aprobării
D Formarea competenței de comunicare interpersonală medic-pacient la mediciniști 13.00.01 USM conducător 06.12.2019
D Repere teoretice şi metodologice ale educaţiei ecologice în învăţământul primar din sectorul arab al Israelului 13.00.01 USM conducător 23.03.2017
D Promovarea interacţiunii sociale în clasă prin utilizarea efectivă a instrumentelor tehnologice de informare şi comunicare 13.00.01 USM conducător 25.02.2016
D Repere psihopedagogice ale Leadershipului educațional 13.00.01 USM conducător 22.12.2015