Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Goraş-Postică Viorica, doctor habilitat, conferenţiar universitarGoraş-Postică Viorica, doctor habilitat, conferenţiar universitar


Instituţia:Universitatea de Stat din Moldova
Abilitare:8 iulie 2011, nr.1161
Specialităţi abilitate: 13.00.01 - Pedagogie generală

Teze în examinare [2]

Gr Tema Specialitatea Instituţia Rolul Data susţinerii
D Interactivitatea multidimensională bazată pe utilizarea TIC în didactica limbii franceze 10.02.20 ULIM referent
conducător
Guţu Ana
10.12.2015
D Promovarea interacţiunii sociale în clasă prin utilizarea efectivă a instrumentelor tehnologice de informare şi comunicare 13.00.01 USM conducător 11.12.2015

Teze aprobate [1]

Gr Tema Specialitatea Instituţia Rolul Data aprobării
D Repere psihopedagogice ale Leadershipului educațional 13.00.01 USM conducător 22.12.2015