Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Goraş-Postică Viorica, doctor habilitat, conferenţiar universitarGoraş-Postică Viorica, doctor habilitat, conferenţiar universitar


Instituţia:Universitatea de Stat din Moldova
Abilitare:8 iulie 2011, nr.1161
Specialităţi abilitate: 13.00.01 - Pedagogie generală

Teze în examinare [4]

Gr Tema Specialitatea Instituţia Rolul Data susţinerii
D Orientările valorice în formarea profesională 13.00.01 USM membru CSS
conducător
Dandara Otilia
25.08.2015
D Fundamente teoretice şi metodologice ale formării competenţei de consiliere psihopedagogică la studenţi. 13.00.01 USM secretar CSS
conducător
Şevciuc Maia
25.08.2015
D Formarea toleranţei pedagogice a cadrelor didactice 13.00.01 UPSC membru CSS
conducător
Cojocaru-Borozan Maia
10.09.2015
D Repere psihopedagogice ale Leadershipului educațional 13.00.01 USM conducător 16.10.2015