Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Goraş-Postică Viorica, doctor habilitat, conferenţiar universitarGoraş-Postică Viorica, doctor habilitat, conferenţiar universitar


Instituţia:Universitatea de Stat din Moldova
Abilitare:8 iulie 2011, nr.1161
Specialităţi abilitate: 13.00.01 - Pedagogie generală

Teze în examinare [4]

Gr Tema Specialitatea Instituţia Rolul Data susţinerii
D Valorificarea noului program în ştiinţe din perspectiva de gen în Israel 13.00.01 USM membru CSS
conducător
Bodrug-Lungu Valentina
24.03.2016
D Potenţialul formativ al consilierii familiei în instituţia de învăţământ (liceu) 13.00.01 UPSC membru CSS
conducător
Cuzneţov Larisa
12.05.2016
DH Metodologia educației literar-artistice a elevilor 13.00.02 UPSC referent
consultant
Pâslaru Vlad
20.06.2016
D Condiții și metode psihopedagogice ale adaptării copiilor de grădiniță la școala primară în Israel 13.00.01 USM membru CSS
conducător
Platon Carolina
23.06.2016

Teze aprobate [2]

Gr Tema Specialitatea Instituţia Rolul Data aprobării
D Promovarea interacţiunii sociale în clasă prin utilizarea efectivă a instrumentelor tehnologice de informare şi comunicare 13.00.01 USM conducător 25.02.2016
D Repere psihopedagogice ale Leadershipului educațional 13.00.01 USM conducător 22.12.2015