Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Ghicov  Adrian, doctor habilitat, conferenţiar universitarGhicov Adrian, doctor habilitat, conferenţiar universitarTeze în examinare [4]

Gr Tema Specialitatea Instituţia Rolul Data susţinerii
D Dimensiunea sincretică a discursului publicitar: abordări semiotice și pragmatice (în baza limbii franceze contemporane) 10.02.05 USM referent
conducător
Guţu Ion
27.04.2021
D Dezvoltarea competenței de comunicare în limba engleză prin intermediul textului literar 13.00.01 UPSC referent
conducător
Grădinari Galina
17.05.2021
D Stilul de conducere a școlii din perspectiva eficienței educație 13.00.09 UPSC membru CSS
conducător
Cojocaru Vasile
05.08.2021
D Formarea culturii artistice a liceenilor prin artele plastice (învățământ vocațional academic) 13.00.02 UPSC membru CSS
conducător
Hubenco Teodora
10.12.2021