Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Ghicov  Adrian, doctor habilitat, conferenţiar universitarGhicov Adrian, doctor habilitat, conferenţiar universitarTeze în examinare [3]

Gr Tema Specialitatea Instituţia Rolul Data susţinerii
D Impactul mediului educațional asupra evoluției lingvistice a copiilor din instituțiile de învățământ preșcolar obișnuite și logopedice 13.00.01 UST membru CSS
conducător
Botnari Valentina
16.04.2019
D Metodologia predării noțiunilor de teorie literară în procesul formării elevului-interpret al textului artistic Teza de doctor în științe pedagogice 13.00.02 UPSC referent
conducător
Şchiopu Constantin
07.05.2019
D Metodologia dezvoltării competenței de comunicare pragmatică în studierea limbii italiene prin valorificarea mass-mediei 13.00.02 UPSC referent
conducător
Solcan Angela
24.06.2019