Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Răspunderea penală pentru luarea de mită și darea de mită


Autor: Brînza Cristian
Gradul:doctor în drept
Specialitatea: 12.00.08 - Drept penal (cu specificarea: drept penal; criminologie; drept procesual penal; criminalistică; expertiză judiciară; drept execuţional; teoria activităţii investigativ-operative)
Anul:2022
Conducător ştiinţific: Vitalie Stati
doctor, conferenţiar universitar, Universitatea de Stat din Moldova
Instituţia: Universitatea de Stat din Moldova

Statut

Teza a fost susţinută pe 30 octombrie 2021 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 28 aprilie 2022

Autoreferat

Adobe PDF document0.68 Mb / în română
Adobe PDF document0.60 Mb / în engleză

Teza

CZU 343.222:343.352

Adobe PDF document 3.04 Mb / în română
351 pagini


Cuvinte Cheie

corupție; mituire; luarea de mită; darea de mită; remunerație ilicită; sectorul privat; organizație comercială, obștească sau altă organizație nestatală.

Adnotare

Link-ul de participare la susținerea tezei:
https://us02web.zoom.us/j/83399356871?pwd=b1oybHRQTVlQK1Jvc2F5UFdDVmxnZz09

Structura tezei: introducere, cinci capitole, concluzii generale şi recomandări, bibliografie din 582 titluri, 318 pagini de text de bază. Rezultatele obținute sunt publicate în 22 lucrări științifice.

Domeniul de studiu. Lucrarea face parte din domeniul dreptului penal, partea specială.

Scopul şi obiectivele tezei. Scopul tezei rezidă în investigarea aprofundată a răspunderii pentru infracțiunile prevăzute la art. 333 și 334 CP RM, în soluționarea controverselor legate de interpretarea acestor articole, precum și în formularea de recomandări necesare îmbunătățirii calității legii penale, a unor norme extrapenale complementare, precum și a actelor de interpretare a legii penale. Pentru a realiza scopul dat, ne propunem următoarele obiective: relevarea implicațiilor juridico-penale ale noțiunii de corupție, precum și a semnificației acestei noțiuni din perspectiva art. 333 și 334 CP RM; examinarea viziunilor teoretice cu privire la răspunderea pentru infracțiunile prevăzute la art. 333 și 334 CP RM; stabilirea conținutului semnelor constitutive ale acestor infracțiuni, precum şi a circumstanţelor agravante ale infracțiunilor prevăzute la art. 333 și 334 CP RM; analiza aspectelor de drept penal comparat ale răspunderii pentru luarea de mită și darea de mită; interpretarea art. 333 și 334 CP RM prin prisma reglementărilor internaționale referitoare la prevenirea și combaterea corupției în sectorul privat; recurgerea la normele de natură extrapenală în vederea interpretării art. 333 și 334 CP RM, precum și a demarcării sferei de aplicare a acestor articole; disocierea faptelor, incriminate la art. 333 și 334 CP RM, de infracțiunile conexe; analiza practicii judiciare în materie și evidențierea dificultăților ce caracterizează aplicarea de către practicieni a art. 333 și 334 CP RM; identificarea defectelor de calitate a dispozițiilor art. 333 și 334 CP RM.

Noutatea şi originalitatea științifică a tezei își găsește confirmarea în faptul că, pentru prima dată în Republica Moldova, este efectuată o investigare la nivel de teză de doctorat a răspunderii pentru infracțiunile prevăzute la art. 333 și 334 CP RM. În prezenta teză sunt propuse viziuni și soluții originale referitoare la: obiectul juridic secundar al luării de mită; obiectul material sau imaterial al infracțiunilor prevăzute la art. 333 și 334 CP RM; subiectul acestor infracțiuni; agravantele infracțiunilor prevăzute la art. 333 și 334 CP RM etc.

Semnificația teoretică a tezei constă în: redefinirea fundamentului teoretic al cercetării juridico-penale a răspunderii pentru faptele incriminate la art. 333 și 334 CP RM; determinarea esenței juridice a infracțiunilor prevăzute de aceste articole; stabilirea defectelor ce caracterizează art. 333 și 334 CP RM; acumularea unui vast material teoretic şi practic pentru dezvoltarea unor direcţii actuale şi complexe de cercetare a infracţiunilor prevăzute de aceste articole.

Valoarea aplicativă a tezei consistă în: interpretarea, în corespundere cu principiul legalității, a art. 333 și 334 CP RM contează în planul constituirii unei practici uniforme de aplicare a acestor articole, precum și pentru dezvoltarea ulterioară a concepțiilor științifice în materie; rezultatele evaluării critice a defectelor, ce caracterizează art. 333 și 334 CP RM, pot fi luate în considerare de către legiuitor în procesul de perfecţionare continuă a legii penale; rezultatele, obținute în teză, își pot demonstra utilitatea în activitatea practică a organelor de urmărire penală, a procuraturii și a instanțelor judecătorești, precum și în procesul de instruire în cadrul instituțiilor de învățământ cu profil juridic.

Cuprins


1. ANALIZA SITUAȚIEI PRIVIND RĂSPUNDEREA PENALĂ PENTRU LUAREA DE MITĂ ȘI DAREA DE MITĂ
 • 1.1. Analiza materialelor științifice privind răspunderea penală pentru luarea de mită și darea de mită, publicate în Republica Moldova
 • 1.2. Analiza materialelor științifice privind răspunderea penală pentru luarea de mită și darea de mită, publicate peste hotare
 • 1.3. Concluzii la Capitolul 1

2. CADRUL CONCEPTUAL ȘI NORMATIV AL RĂSPUNDERII PENALE PENTRU LUAREA DE MITĂ ȘI DAREA DE MITĂ
 • 2.1. Considerații generale privind noțiunea de corupție
 • 2.2. Conceptul de corupție în sectorul privat
 • 2.3. Analiza de drept penal comparat a reglementărilor privind luarea de mită și darea de mită
 • 2.4. Concluzii la Capitolul 2

3. ELEMENTELE CONSTITUTIVE OBIECTIVE ALE INFRACȚIUNILOR DE LUARE DE MITĂ ȘI DE DARE DE MITĂ
 • 3.1. Obiectul juridic al infracțiunilor prevăzute la art. 333 și la art. 334 CP RM
 • 3.1.1. Obiectul juridic generic al infracțiunilor prevăzute la art. 333 și la art. 334 CP RM
 • 3.1.2. Obiectul juridic special al infracțiunilor prevăzute la art. 333 și la art. 334 CP RM
 • 3.2. Obiectul material (imaterial) și victima infracțiunilor prevăzute la art. 333 și la art. 334 CP RM
 • 3.3. Latura obiectivă a infracțiunilor prevăzute la art. 333 și la art. 334 CP RM
 • 3.4. Concluzii la Capitolul 3

4. ELEMENTELE CONSTITUTIVE SUBIECTIVE ALE INFRACȚIUNILOR DE LUARE DE MITĂ ȘI DE DARE DE MITĂ
 • 4.1. Latura subiectivă a infracțiunilor prevăzute la art. 333 și la art. 334 CP RM
 • 4.1.1. Vinovăția în cazul infracțiunilor prevăzute la art. 333 și la art. 334 CP RM
 • 4.1.2. Motivul și scopul infracțiunilor prevăzute la art. 333 și la art. 334 CP RM
 • 4.2. Subiectul infracțiunilor prevăzute la art. 333 și la art. 334 CP RM
 • 4.2.1. Persoana juridică – subiect al infracțiunilor prevăzute la art. 334 CP RM
 • 4.2.2. Calitatea specială a subiectului infracțiunilor prevăzute la art. 333 CP RM
 • 4.2.3. Provocarea infracțiunilor prevăzute la art. 333 și la art. 334 CP RM
 • 4.2.4. Mijlocirea infracțiunilor prevăzute la art. 333 și la art. 334 CP RM
 • 4.2.5. Liberarea mituitorului de răspundere penală în corespundere cu alin. (4) art. 334 CP RM
 • 4.3. Concluzii la Capitolul 4

5. CIRCUMSTANŢELE AGRAVANTE ALE INFRACŢIUNILOR DE LUARE DE MITĂ ȘI DE DARE DE MITĂ
 • 5.1. Luarea de mită și darea de mită săvârșite de două sau mai multe persoane
 • 5.2. Luarea de mită și darea de mită săvârșite în interesul unui grup criminal organizat sau al unei organizaţii criminale
 • 5.3. Concluzii la Capitolul 5

CONCLUZII GENERALE ȘI RECOMANDĂRI
BIBLIOGRAFIE
DECLARAȚIA PRIVIND ASUMAREA RĂSPUNDERII
CV-UL AUTORULUI