Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english

CNAA / Teze / 2021 /

Teze, octombrie 2021

Teze [27]

Gr Denumire Domeniu Data aprobării
D Răspunderea penală pentru constrângerea de a face declarații drept 04.10.2021
12.00.08 - Drept penal (cu specificarea: drept penal; criminologie; drept procesual penal; criminalistică; expertiză judiciară; drept execuţional; teoria activităţii investigativ-operative)
D Sporirea competitivitătii sectorului antreprenorial din Republica Moldova prin prisma managementului inovațional economie 04.10.2021
08.00.05 - Economie şi management (în ramură)
D Formarea culturii pedagogice a familiei din perspectiva educației de gen a preșcolarilor Ştiinţe ale educaţiei 04.10.2021
13.00.01 - Pedagogie generală
D Cadrul normativ internațional în materie de securitate în contextul crizelor regionale drept 04.10.2021
12.00.10 - Drept internaţional public
D Impactul stresului oxidativ în patogenia rinosinuzitei cronice polipoase medicină 04.10.2021
14.00.04 - Otorinolaringologie
D Tratamentul antiviral Interferon-free la pacienții cu hepatită virală C cronică medicină 04.10.2021
14.00.10 - Boli infecţioase
DH Machiavelismul în structura cunoaşterii psihologice contemporane: probleme ale teoriei şi metodologiei de analiză psihologie 04.10.2021
19.00.01 - Psihologie generală
D Compuşi coordinativi ai unor metale tranziţionale cu liganzi polidentaţi ce conţin azot, oxigen şi sulf. Sinteză, arhitectură structurală, proprietăţi chimie 04.10.2021
02.00.01 - Chimie anorganică
D Impactul microelementelor și biofertilizanților asupra realizării potențialului de productivitate și rezistență a viței-de-vie agricultură 04.10.2021
06.01.04 - Agrochimie
D Formarea competențelor profesional-aplicative la studentele facultății de geografie în cadrul cursului ”Turism activ” Ştiinţe ale educaţiei 04.10.2021
- Educaţie fizică, sport, kinetoterapie şi recreaţie
D Sisteme diferențiale cubice cu singularități rezonante fizică-matematică 04.10.2021
01.01.02 - Ecuaţii diferenţiale
D Biotehnologii de obținere a preparatelor cu conținut sporit de seleniu și germaniu în baza biomasei de spirulină biologie 04.10.2021
03.00.23 - Biotehnologie
D Profilaxia deficiențelor coloanei vertebrale la preșcolari prin aplicarea mijloacelor educației fizice Ştiinţe ale educaţiei 04.10.2021
13.00.04 - Teoria şi metodologia educaţiei fizice, antrenamentului sportiv şi a culturii fizice de recuperare
D Metodologia formării competenţei fonologice în limba engleză la studenţi-filologi (în baza monoftongilor posteriori englezi) pedagogie 04.10.2021
13.00.01 - Pedagogie generală
D Dezvoltarea competențelor financiare la elevii din învățământul general pedagogie 04.10.2021
13.00.01 - Pedagogie generală
D Coordonatele conceptuale ale sistemului național de pregătire a conducătorilor de autovehicule pedagogie 04.10.2021
13.00.01 - Pedagogie generală
D Dimensiunea sincretică a discursului publicitar: abordări semiotice și pragmatice (în baza limbii franceze contemporane) filologie 04.10.2021
10.02.05 - Limbi romanice (cu indicarea limbii concrete)
D Dezvoltarea competenței de comunicare în limba engleză prin intermediul textului literar pedagogie 04.10.2021
13.00.01 - Pedagogie generală
D Dezvoltarea domeniului de transplant de țesuturi și celule umane în REPUBLICA MOLDOVA medicină 04.10.2021
14.00.41 - Transplantologie şi organe artificiale
DH Eficientizarea diagnosticului și farmacoterapiei afecțiunilor analizatorului auditiv medicină 04.10.2021
14.00.04 - Otorinolaringologie
D Manifestările clinice, serologice și morfologice la pacienții cu gastrită cronică atrofică medicină 04.10.2021
14.00.05 - Boli interne (cu specificare: pulmonologie, gastroenterologie, hepatologie, nefrologie, diagnostic funcţional şi endoscopie)
DH Sedentari și migratori în regiunile carpato-danubiano-pontice în secolele VIII-IX istorie 04.10.2021
07.00.02 - Istoria românilor (pe perioade)
D Intervenții psihologice și logopedice în tulburări de limbaj și comunicare la preșcolari psihologie 04.10.2021
19.00.10 - Psihologie specială
D Formarea stilului existențial al adolescenților în contextul crizei valorilor pedagogie 04.10.2021
13.00.01 - Pedagogie generală
D Procedee compoziţional-artistice în arhitectura clădirilor administrative moderne din oraşul Chişinău arhitectură 04.10.2021
18.00.02 - Arhitectura clădirilor civile, industriale şi agricole, tehnologii arhitecturale
D Managementul performanței învățământului profesional agrar și impactul acestuia asupra dezvoltării durabile a mediului rural al Republicii Moldova economie 04.10.2021
08.00.05 - Economie şi management (în ramură)
D Perfecționarea sistemului de control financiar în cadrul băncilor comerciale din Republica Moldova economie 04.10.2021
08.00.10 - Finanţe; monedă; credit