Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Tratarea partidei violoncelului în triourile de pian ale compozitorilor moldoveni la confluența secolelor XX-XXI


Autor: Costicova Natalia
Gradul:doctor în studiul artelor, culturologie
Specialitatea: 17.00.01 - Arte audio-vizuale (cu specificarea: artă teatrală; artă muzicală; artă cinematografică, televiziune şi alte genuri de artă audiovizuală)
Anul:2022
Conducător ştiinţific: Victoria Tcacenco
doctor, profesor universitar, Academia de Muzică, Teatru şi Arte Plastice (AMTAP)
Instituţia: Academia de Muzică, Teatru şi Arte Plastice (AMTAP)

Statut

Teza a fost susţinută pe 15 decembrie 2021 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 1 martie 2022

Autoreferat

Adobe PDF document1.41 Mb / în română
Adobe PDF document1.26 Mb / în engleză
Adobe PDF document1.40 Mb / în rusă

Teza

CZU 785.73:781.68 (043.3)785.73.036 (478)

Adobe PDF document 13.02 Mb / în rusă
232 pagini


Cuvinte Cheie

Violoncel, interpretare, tehnică interpretativă, ansamblu cameral, scriitură componistică, trio, folclor

Adnotare

Teza cuprinde:introducere, două capitole, concluzii generale și recomandări, bibliografie ce include 97 de titluri, 3 anexe, 127 de pagini de anexe; 95 de pagini ale textului de bază, 70 exemple notate, 8 tabele. Rezulatele obținute sunt publicate în 10 lucrări științifice.

Domeniul de studiu: istoria muzicii naționale de cameră, interpretare instrumentală. Scopul tezei: relevarea specificului partidei violoncelului în triourile de pian ale compozitorilor moldoveni la confluența secolelor XX-XXI.

Obiectivele cercetării: identificarea partiturilor disponibile ale autorilor moldoveni din această perioadă; analiza particularităților stilistice și de gen ale opusurilor alese; determinarea sarcinilor legate de tratarea partidei violoncelului, formularea recomandărilor interpretative din perspectiva muzicianului practician.

Noutatea și originalitatea științifică a tezei sunt legate de faptul, că demersul în cauză este o primă încercare de analiză interpretativă a partidei violoncelului în cele mai reprezentative triouri de pian compuse de compozitori din Moldova la confluența secolelor XX-XXI.

Valoarea aplicativă a lucrării: Rezultatele cercetării pot fi utilizate atât în practica artistică națională, cât și în activitatea pedagogică la diferite discipline predate la instituțiile de învățământ superior muzical (Istoria muzicii naționale, Istoria artei interpretative, Analiza formelor muzicale, Ansamblu cameral).

Aprobarea rezultatelor. Aprobarea practică a fost efectuată în cadrul a trei concerte realizate atât în sălile de concert ale Universității de Stat Inonu, Malatya, Turcia, cât și în Sala Mare a AMTAP, Republica Moldova.

Rezultatele cercetării teoretice au fost reflectate în 10 publicații, inclusiv 6 articole științifice și 4 rezumate ale comunicărilor prezentate la 4 conferințele științifice internaționale.

Cuprins


1. ФОРТЕПИАННЫЕ ТРИО МОЛДАВСКИХ КОМПОЗИТОРОВ XX ВЕКА (1930-Е-1980-Е ГОДЫ) МУЗЫКАЛЬНЫЙ ЯЗЫК, ОСОБЕННОСТИ КОМПОЗИЦИИ, ТРАКТОВКА ВИОЛОНЧЕЛИ
  • 1.1. Трио К. Романова – первый образец жанра в молдавской музыке
  • 1.2. Трио Н. Пономаренко как пример взаимодействия классицистской структуры с фольклорным тематизмом
  • 1.3. Освоение полифонических приемов и фактурных моделей в Трио З. Ткач
  • 1.4. Выводы по 1 главе

2. ПРИЕМЫ ВИОЛОНЧЕЛЬНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬСТВА В ФОРТЕПИАННЫХ ТРИО МОЛДАВСКИХ АВТОРОВ 1990-Х-2010-Х ГОДОВ
  • 2.1. Программность и ассимиляция гагаузского фольклора в Трио «Oglan» Д. Гагауза
  • 2.2. Трио № 2 Г. Няги как пример полифонизации жанра
  • 2.3. Новые техники композиции в I. N. O. № 2 В. Ротару
  • 2.4. Влияние джаза на музыкальный язык Трио O. Негруцы
  • 2.5. Выводы по 2 главе

ОБЩИЕ ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ
БИБЛИОГРАФИЯ
ПРИЛОЖЕНИЯ
ДЕКЛAРАЦИЯ ОБ ОТВЕТСТВЕННОСТИ