Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english

CNAA / Teze / 2022 / martie /

Cvartetele de coarde ale lui Boris Dubosarschi: aspecte de stil și interpretare


Autor: Ureche Alexandru
Gradul:doctor în studiul artelor, culturologie
Specialitatea: 17.00.01 - Arte audio-vizuale (cu specificarea: artă teatrală; artă muzicală; artă cinematografică, televiziune şi alte genuri de artă audiovizuală)
Anul:2022
Conducător ştiinţific: Vladimir Andrieş
doctor, profesor universitar, Universitatea Agrară de Stat din Moldova
Instituţia: Academia de Muzică, Teatru şi Arte Plastice (AMTAP)

Statut

Teza a fost susţinută pe 18 martie 2022 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 1 iulie 2022

Autoreferat

Adobe PDF document0.60 Mb / în română
Adobe PDF document0.42 Mb / în engleză

Teza

CZU [785.74:780.614.3]:781.6(043.2)

Adobe PDF document 5.21 Mb / în română
153 pagini


Cuvinte Cheie

cvartet de coarde, Boris Dubosarschi, Dmitri Șostakovici, laitmotiv, monogramă, D-Es-C-H, polifonie, Cvartetul de coarde al Radioteleviziunii din Moldova.

Adnotare

Teză pentru obținerea titlului științific de doctor în arte, specialitatea 653.01 – Muzicologie (Doctorat profesional).

Structura tezei: introducere, patru capitole, concluzii generale și recomandări, bibliografie din 101 titluri (în limbile română, rusă și engleză), 91 pagini de text de bază, patru anexe cu un volum de 51 de pagini: 111 exemple muzicale, lista lucrărilor pentru cvartet de coarde ale compozitorilor din Republica Moldova, lista abrevierilor și lista evoluărilor în concerte împreună cu DVD.

Domeniul de studiu: arta muzicală din Republica Moldova, arta interpretativă, muzica de cameră, genul de cvartet de coarde.

Scopul investigației constă în elaborarea unei viziuni panoramice asupra cvartetelor de coarde ale lui B. Dubosarschi și crearea conceptului de interpretare a fiecărui ciclu fundamentat pe dezvăluirea trăsăturilor stilistice.

Obiectivele tezei: examinarea cvartetelor lui B. Dubosarschi sub aspect stilistic și semantic; realizarea unei analize interpretative a celor patru cicluri; elaborarea unui set de raționamente și recomandări metodice pentru facilitarea studiului și interpretării cvartetelor; promovarea în scenă a cvartetelor de coarde ale lui B. Dubosarschi.

Noutatea și originalitatea conceptului artistic al tezei sunt determinate de faptul că pentru prima dată partiturile cvartetelor de coarde semnate de B. Dubosarschi sunt supuse unui studiu muzicologic cu formularea unor recomandări metodice și interpretative, în baza analizei imprimărilor cvartetelor în varianta Cvartetului de coarde al Radioteleviziunii din Moldova, dar și a propriei experiențe de interpretare a celor patru cicluri, îmbinând astfel cercetarea teoretică și procesul de valorificare practică a lucrărilor analizate.

Valoarea aplicativă a lucrării: Rezultatele cercetării pot fi folosite de către pedagogi, studenți și interpreți, în procesul de studiere și pregătire a interpretării cvartetelor de coarde semnate de B. Dubosarschi precum și în cercetarea științifică de către muzicologi în cadrul studiului istorico-analitic al cvartetelor. Lucrarea va servi drept suport teoretic și metodic în activitatea profesorilor și interpreților, dar și ca fundament pentru cercetările ulterioare în domeniul creației muzicale pentru cvartet de coarde.

Aprobarea rezultatelor: Rezultatele cercetării au fost aprobate în cadrul a 4 conferințe științifice, fiind reflectate în 5 articole și 1 rezumat publicate, în practica interpretativă ca parte a recitalurilor de doctorat, precum și într-un șir de concerte publice susținute pe scenele din Chișinău și Iași.

Cuprins


1. MOTIVUL D-Es-C-H - SURSA TEMATICĂ A CVARTETULUI NR.1
 • 1.1. Allegro ma non troppo
 • 1.2. Scherzando con moto
 • 1.3. Grave
 • 1.4. Allegro robusto
 • 1.5. Cvartetul nr. 1 în viziunea interpretativă a Cvartetului de coarde al Radioteleviziunii din Moldova
 • 1.6.Concluzii la capitolul 1
2. REFLECTAREA STILULUI COMPONISTIC A LUI D. ȘOSTAKOVICI ÎN CVARTETUL NR. 2
 • 2.1. Adagio
 • 2.2. Allegro ansioso
 • 2.3. Lento
 • 2.4. Allegro
 • 2.5. Allegro con brio. Energico
 • 2.6. Cvartetul nr. 2 în viziunea interpretativă a Cvartetului de coarde al Radioteleviziunii din Moldova
 • 2.7. Concluzii la capitolul 2

3. ”MICROCVARTET” (CVARTETUL NR. 3) FORMĂ CLASICĂ LA SCARĂ MICĂ
 • 3.1. Molto Adagio
 • 3.2. Allegretto (Valse)
 • 3.3. Adagio recitando
 • 3.4. Allegro con brio
 • 3.5. Microcvartet în viziunea interpretativă a Cvartetului de coarde al Radioteleviziunii din Moldova
 • 3.6. Concluzii la capitolul 3

4. CVARTETUL NR. 4: CICLU CU TRĂSĂTURI PROGRAMATICE
 • 4.1. Andante
 • 4.2. Allegro risoluto
 • 4.3. Cvartetul nr. 4 în viziunea interpretativă a Cvartetului de coarde al Radioteleviziunii din Moldova
 • 87
 • 4.4. Concluzii la capitolul 4

CONCLUZII GENERALE ȘI RECOMANDĂRI BIBLIOGRAFIE
DECLARAŢIA PRIVIND ASUMAREA RĂSPUNDERII
CV-UL AUTORULUI
ANEXE
ADNOTARE