Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english

CNAA / Teze / 2022 /

Teze, martie 2022

Teze [29]

Gr Denumire Domeniu Data aprobării
D Reglementarea juridica a cambiei prin prisma legisla?iei Republicii Moldova și a Uniunii Europen drept 01.03.2022
12.00.03 - Drept privat(cu specificarea: civil, familial, procesual civil, notarial, al afacerilor, informaţional, internaţional privat, dreptul muncii; dreptul protecţiei sociale)
D Particularităţile etiologice, clinico-epidemiologice şi de management ale pneumoniilor nosocomiale de nivelul instituţiei medicale republicane medicină 01.03.2022
14.00.26 - Ftiziopneumologie
DH Statutul femeii în cadrul societăţii medievale din Moldova şi ţările din Europa Centrală şi de Est (secolele XIV-XVII). Studiu comparativ istorie 01.03.2022
07.00.02 - Istoria românilor (pe perioade)
D Rolul administrației publice în realizarea politicilor de protejare şi valorificare a patrimoniului cultural naţional administrare publică 01.03.2022
25.00.02 - Organizarea şi dirijarea în instituţiile administraţiei publice; servicii publice
D Dramaturgia naţională din anii ’90 în (con)textul postmodernismului studiul artelor, culturologie 01.03.2022
17.00.01 - Arte audio-vizuale (cu specificarea: artă teatrală; artă muzicală; artă cinematografică, televiziune şi alte genuri de artă audiovizuală)
D Formarea culturii artistice a liceenilor prin artele plastice (învățământ vocațional academic) pedagogie 01.03.2022
13.00.02 - Teoria şi metodologia instruirii (pe discipline)
D Formarea profesională etnopedagogică a învățătorulu pedagogie 01.03.2022
13.00.01 - Pedagogie generală
D Algoritmi de soluționare a problemelor neliniare de transport fizică-matematică 01.03.2022
01.05.04 - Modelare matematică, metode matematice, produse program
D Tratarea partidei violoncelului în triourile de pian ale compozitorilor moldoveni la confluența secolelor XX-XXI studiul artelor, culturologie 01.03.2022
17.00.01 - Arte audio-vizuale (cu specificarea: artă teatrală; artă muzicală; artă cinematografică, televiziune şi alte genuri de artă audiovizuală)
D Autocontrolul și stabilitatea emoțională la preadolescenții cu comportament deviant psihologie 01.03.2022
19.00.07 - Psihologie pedagogică, psihologia dezvoltării, psihologia personalităţii
D Relaţiile moldo-franceze în contextul procesului integraţionist european : realităţi şi perspective, autor ştiinţe politice 01.03.2022
23.00.04 - Teoria şi istoria relaţiilor internaţionale şi dezvoltării globale
D Particularităţile bioecologice ale reprezentanţilor genului Kniphofia Moench în condițiile Republicii Moldova biologie 01.03.2022
03.00.05 - Botanică
D Transformările fotochimice ale unor substanțe tiolice și participarea acestora în procese de autopurificare chimică a apelor naturale chimie 01.03.2022
02.00.20 - Chimie ecologică
D Metodologia implementării hidroremorcherului computerizat în vederea dezvoltării aptitudinii de forţă-viteză la înotătorii de performanţă pedagogie 01.03.2022
13.00.01 - Pedagogie generală
D Pregătirea coregrafică a studenților Facultăților de Educație Fizică și Sport în cadrul disciplinei „Gimnastica” pedagogie 01.03.2022
13.00.04 - Teoria şi metodologia educaţiei fizice, antrenamentului sportiv şi a culturii fizice de recuperare
D Particularitățile morfoclinice ale venelor safene medicină 01.03.2022
14.00.02 - Anatomia omului
D Mecanisme juridice de combatere a acordurilor anticoncurențiale și protecție a concurenței în legislația Republicii Moldova drept 01.03.2022
12.00.03 - Drept privat(cu specificarea: civil, familial, procesual civil, notarial, al afacerilor, informaţional, internaţional privat, dreptul muncii; dreptul protecţiei sociale)
D Axiologia inspecției judiciare în eficientizarea activității autorității judecătorești drept 01.03.2022
12.00.01 - Teoria generală a dreptului; istoria statului şi dreptului; istoria doctrinelor politice şi de drept
D Conduita de diagnostic al anomaliilor dento-maxilare la copiii cu dereglări neurologice medicină 01.03.2022
14.00.21 - Stomatologie
D Variabilitatea arterelor axilei și brațului în aspect morfoclinic medicină 01.03.2022
14.00.02 - Anatomia omului
D Morbiditatea oncologică prin cancer al glandei mamare la lucrătorii medicali din Republica Moldova medicină 01.03.2022
14.00.14 - Oncologie şi radioterapie
D Interacțiunea școlii și familiei în educația fizică a elevilor de vârstă școlară mică pedagogie 01.03.2022
13.00.04 - Teoria şi metodologia educaţiei fizice, antrenamentului sportiv şi a culturii fizice de recuperare
D Asigurarea dreptului omului la un trai decent drept 01.03.2022
12.00.02 - Drept public(cu specificarea: constituţional, administrativ, poliţienesc, militar, financiar, vamal, informaţional, ecologic); organizarea şi funcţionarea instituţiilor de drept
DH Calculul inferențelor direcționale în limbile franceză și română:abordări traductologice filologie 01.03.2022
10.02.20 - Teoria limbii (filozofia limbajului, semiotica, teoria traducerii)
D Secretul profesional în legea penală a României și în cea a Republicii Moldova: studiu de drept penal drept 01.03.2022
12.00.08 - Drept penal (cu specificarea: drept penal; criminologie; drept procesual penal; criminalistică; expertiză judiciară; drept execuţional; teoria activităţii investigativ-operative)
D Rolul administratiei publice în dezvoltarea mediului de afaceri în Republica Moldova administrare publică 01.03.2022
25.00.01 - Teoria, metodologia şi istoria administraţiei publice
DH Reabilitarea psihosocială a persoanelor post accident vascular cerebral psihologie 01.03.2022
19.00.05 - Psihologie socială
D Politicile culturale naționale în contextul asocierii Republicii Moldova la Uniunea Europeană sociologie 01.03.2022
22.00.04 - Structură socială, instituţii şi procese sociale
D Controlul accesului și acțiunilor în sistemele informaționale fizică-matematică 01.03.2022
01.05.05 - Sisteme informaţionale