Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Managementul organizării muncii în domeniul transportului naval


Autor: Florinel Coşerin
Gradul:doctor în economie
Specialitatea: 08.00.05 - Economie şi management (în ramură)
Anul:2007
Conducător ştiinţific: Oleg Buga
doctor habilitat, profesor universitar
Instituţia:

Statut

Teza a fost susţinută pe 1 februarie 2007 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 19 aprilie 2007

Autoreferat

Adobe PDF document0.24 Mb / în română

Teza

CZU 658.012.4:629.5(043.2)135.1C73

Adobe PDF document 2.35 Mb / în română
271 pagini


Cuvinte Cheie

transportul naval, organizarea muncii, rentabilizarea flotei maritime comerciale, Registrul Naval, cerinţele ergonomice, management tehnic, investigarea accidentelor, lista ergonomică, solicitările ambianţei fizice, solicitările psihosociologice

Adnotare

Teza dată reflectă problemele organizării muncii în domeniul transportului naval. Managementul organizării muncii în domeniul transportului naval constituie o temă relativ nouă pentru ştiinţa şi practica românească. Scopul prezentei teze îl constituie elaborarea şi fundamentarea ştiinţifică a indicaţiilor metodice şi recomandărilor practice privind gestiunea organizaţională în administrarea transportului naval. În teză se argumentează actualitatea temei de cercetare, sunt formulate obiectivele, sarcinile şi obiectul investigaţiilor.

Sunt generalizate problemele manageriale a organizării muncii în domeniul transportului naval în condiţiile perioadei de tranziţie; este făcută analiza evoluţiei de dezvoltare a industriei transportului naval din România; sunt generalizate procesele de muncă în domeniul transportului naval, sunt formulate exigenţele ergonomice în proiectarea şi organizarea muncii în domeniul transportului naval.

În baza evaluarii, diagnosticului şi evidenţierii abilităţilor profesionale ale personalului au fost generalizate solicitările psihosociologice la bordul navelor maritime comerciale, abordările privind productivitatea muncii în cazul unor metode de transport a mărfurilor pe calea maritimă cu propuneri de soluţii privind creşterea randamentului ergonomic şi s-a elaborat un model care poate fi pus la baza unor metode practice pentru atenuarea sau eliminarea unor solicitări care aparţin următoarelor subdomenii: microclimatul; zgomotele şi vibraţiile; radiaţiile electromagnetice neionizante; luminile şi culorile.

A fost elaborată lista ergonomică şi evidenţiate abilităţile profesionale ale personalului la bordul navei, s-a efectuat evaluarea ergonomică a mediului ambiant în activitatea personalului şi s-a analizat influenţa unor solicitări mentale determinate de eforturile personalului ambarcat la bordul navelor maritime. Studiul teoretic privind organizarea muncii în domeniul transportului naval a permis argumentarea rolului decisiv al managementului tehnic şi ergonomic în dezvoltarea organizării muncii la bordul navelor româneşti.

A fost propusă perfecţionarea modalităţilor şi tehnicilor condiţiilor de muncă a personalului din domeniul transportului naval şi elaborată fişa de post la nivelul managerial pentru perfecţionarea structurii organizatorice la bordul navelor.

Indicaţiile metodice şi concluziile vor putea fi utilizate de către organele puterii şi administraţiei Autorităţii Navale Române (ANR) la elaborarea programelor şi strategiilor de dezvoltare a ANR.

Cuprins


CAPITOLUL I. Concepte manageriale a organizării muncii în domeniul transportului naval
  • 1.1 Analiza evoluţiei de dezvoltare a industriei transportului naval din România
  • 1.2. Caracterizare generală a proceselor de muncă în domeniul transportului naval
  • 1.3. Exigenţele ergonomice în proiectarea şi organizarea muncii în domeniul transportului naval

CAPITOLUL II. evaluarea şi diagnosticul de dezvoltare a transportului naval din România
  • 2.1. Elaborarea listei ergonomice şi evidenţierea abilităţilor profesionale ale personalului ambarcat la bordul navelor maritime
  • 2.2. Evaluarea ergonomică a mediului ambiant în activitatea personalului ambarcat la bordul navelor maritime
  • 2.3. Analiza influenţei unor solicitări mentale determinate de eforturile personalului ambarcat la bordul navelor maritime

CAPITOLUL III. Căile de perfecţionare a organizării muncii în domeniul transportului naval
  • 3.1. Perfecţionarea modalităţilor şi tehnicilor condiţiilor de muncă a personalului din domeniul transportului naval
  • 3.2. Elaborarea fişei de post la nivelul managerial pentru perfecţionarea structurii organizatorice la bordul navelor