Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english

CNAA / Teze / 2022 / /

Tribunalele penale naţionale internaţionalizate


Autor: Sîrcu Artur
Gradul:doctor în drept
Specialitatea: 12.00.10 - Drept internaţional public
Anul:2022
Conducător ştiinţific: Oleg Balan
doctor habilitat, profesor universitar, Academia de Administrare Publică
Instituţia: Institutul de Cercetări Juridice, Politice şi Sociologice

Statut

Teza a fost susţinută pe 9 septembrie 2022 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 25 noiembrie 2022

Autoreferat

Adobe PDF document0.45 Mb / în română
Adobe PDF document0.44 Mb / în engleză

Teza

CZU 341.645(043.3)

Adobe PDF document 1.17 Mb / în română
151 pagini


Cuvinte Cheie

curți penale naționale internaționalizate, tribunal hibrid, jurisdicție, Tribunalul Special pentru Sierra Leone, Tribunalul Special pentru Liban, Tribunalul Khmerilor Roșii, Înaltul Tribunal Penal Irakian

Adnotare

Structura tezei: introducere, 4 capitole, concluzii generale și recomandări, bibliografia din 154 surse, text de bază 143 pagini. Rezultatele sunt reflectate în 8 publicații printre care articole științifice și comunicate la conferințe științifice.

Domeniul de studiu. Lucrarea ține de materia dreptului internațional public, dreptului internațional penal și dreptului contenciosului internațional, în mod special axându-se pe analiza jurisdicției penale naționale internaționalizate.

Scopul și obiectivele lucrării. Scopul principal constă în cercetarea multiaspectuală a instituției tribunalelor penale naționale internaționalizate (hibride), cu stabilirea aspectelor inedite ale acestora din perspectiva identificării celor mai optime soluții pentru stabilirea unei justiții fiabile susceptibilă să reprime cele mai grave crime comise în zonele afectate de conflicte. Obiectivele lucrării au fost orientate spre definirea conceptului de tribunal penal hibrid; stabilirea principiilor de activitate și limitelor de competență ale tribunalului hibrid; determinarea tiparelor de organizare și structură ale acestora; identificarea mecanismelor de declanșare și a procedurilor pendinte; elucidarea procedurii de adoptare a actelor jurisdicționale pronunțate de curțile hibride și mecanismelor de executare ale lor; demonstrarea elementelor inedite ale fiecărui tribunal penal existent; identificarea eșecurilor și punctelor forte ale curților internaționalizate.

Noutatea și originalitatea științifică. Noutatea și originalitatea științifică a prezentei teze constă în formularea unui studiu doctrinar autohton asupra originalității jurisdicției penale naționale internaționalizate, cu specificarea aspectelor distinctive, identificarea locului și rolului tribunalelor internaționalizate în rețeaua instanțelor de judecată existente în lumea actuală, în special în regiunile devastate sau afectate de conflicte interne sau cu caracter internațional.

Problema științifică importantă soluționată constă în argumentarea viabilității și eficienții tribunalelor penale naționale internaționalizate în perspectiva oportunității recurgerii la acest tip pentru restabilirea justiției pe teritorii măcinate de conflicte interne sau internaționale specifice și pedepsirea vinovaților de comiterea celor mai grave crime și încălcări ale drepturilor omului.

Semnificația teoretică a cercetării. Studiul efectuat are un profund caracter științific, în mod special referindu-se la particularitățile tribunalelor penale naționale internaționalizate. Teza propune spre susținere un demers științific aprofundat asupra naturii și esenței juridice a jurisdicțiilor internaționalizate ținând cont de varietatea acestora și caracterele pe care le demonstrează fiecare tribunal creat. Lucrarea, de o manieră clară și logică conturează elementele inedite ale tribunalelor penale internaționalizate, operând cu texte consolidate ale instrumentelor internaționale și elucidând jurisprudența degajată de respectivele foruri.

Valoarea aplicativă a lucrării. Studiul denotă valență aplicativă pentru doctrinarii care proiectează soluții de prevenire și reprimare a crimelor internaționale comise pe teritorii afectate de conflicte, precum și pentru factorul politic care are voința necesară să le implementeze. Cert, teza este recomandată celor interesați în propagarea standardelor justiției imparțiale și oneste, precum și promovarea valorilor demnității umane și stoparea impunității la scară mondială.

Implementarea rezultatelor științifice. Rezultatele cercetării, concluziile și recomandările definitivate pe parcursul efectuării studiului au fost expuse în articolele științifice în reviste de specialitate, precum și discutate și evaluate în cadrul conferințelor de profil naționale și internaționale.

Cuprins


1. REFLECŢII DOCTRINARE ŞI NORMATIVE PRIVIND ORGANIZAREA ŞI FUNCŢIONAREA JURISDICȚIILOR CONTENCIOSULUI DE REPRESIUNE INTERNAȚIONALĂ
 • 1.1. Analiza rezultatelor cercetării ştiinţifice a tipologiei jurisdicțiilor internaționale în materie penală
 • 1.2. Cercetarea instrumentelor internaționale de instituire și conexe activității tribunalelor naţionale internaţionalizate
 • 1.3. Legislaţia naţională aplicabilă jurisdicţiilor naţionale internaționalizate
 • 1.4. Concluzii la Capitolul 1

2. EDIFICAREA TRIBUNALELOR PENALE INTERNAŢIONALIZATE
 • 2.1. Conceptul de tribunal penal hibrid
 • 2.2. Principiile de activitate şi limitele de competenţă ale tribunalelor hibride
 • 2.3. Organizarea şi structura instituţională ale tribunalelor hibride
 • 2.4. Concluzii la Capitolul 2

3. DICTIO JURIS A TRIBUNALELOR PENALE INTERNAŢIONALIZATE
 • 3.1. Declanşarea jurisdicţiei și desfăşurarea procedurilor pendinte
 • 3.2. Adoptarea şi executarea actelor jurisdicţionale: jurisprudență comparată
 • 3.3. Concluzii la Capitolul 3

4. ASPECTELE INEDITE ALE TRIBUNALELOR PENALE INTERNAȚIONALIZATE
 • 4.1. Elementele specifice Tribunalului Special pentru Sierra Leone
 • 4.2. Caracterele distincte ale Tribunalului Khmerilor Roșii
 • 4.3. Aspectele inedite ale Tribunalului Special pentru Liban
 • 4.4. Înaltul Tribunal Penal Irakian – tentativă nereuşită de instituire a unei jurisdicţii internaţionalizate
 • 4.5. Concluzii la Capitolul 4

CONCLUZII GENERALE ŞI RECOMANDĂRI
REFERINȚE BIBLIOGRAFICE
DECLARAȚIA PRIVIND ASUMAREA RĂSPUNDERII
CV-ul AUTORULUI