Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Validitatea tratatelor internaționale ca garant al realizării principiilor și normelor de drept internațional


Autor: Șiman Augustina
Gradul:doctor în drept
Specialitatea: 12.00.10 - Drept internaţional public
Anul:2023
Conducător ştiinţific: Nicolae Osmochescu
doctor, profesor universitar, Universitatea de Stat din Moldova
Instituţia: Universitatea de Stat din Moldova

Statut

Teza a fost susţinută pe 29 octombrie 2022 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 24 februarie 2023

Autoreferat

Adobe PDF document0.59 Mb / în română
Adobe PDF document0.57 Mb / în engleză

Teza

CZU 341.24(043.3)

Adobe PDF document 2.52 Mb / în română
285 pagini


Cuvinte Cheie

tratat, Carta ONU, Adunarea Generală a ONU, Comisia de Drept Internațional, Consiliul de Securitate al ONU, Curtea Internațională de Justiție, validitate, principii generale, principii fundamentale, jus cogens, vicii de consimțământ, tratate inegale, violare tratate

Adnotare

Structura tezei: introducere, trei capitole, concluzii generale și recomandări, bibliografie din 396 de titluri, 4 anexe, 225 pagini text de bază. Cuvinte-cheie: tratat, Carta ONU, Adunarea Generală a ONU, Comisia de Drept Internațional, Consiliul de Securitate al ONU, Curtea Internațională de Justiție, validitate, principii generale, principii fundamentale, jus cogens, vicii de consimțământ, tratate inegale, violare tratate. Domeniul de studiu: lucrarea face parte din domeniul dreptului internațional public, partea generală și specială, cu un accent particular asupra dreptului tratatelor.

Scopul și obiectivele tezei: determinarea autorității teoretico-practice a tratatelor internaționale, și evaluarea capacității acestora de reconfirmare și de realizare a principiilor (generale și fundamentale) și a normelor jus cogens, în contextul arhitecturii contemporane a relațiilor geopolitice dintre state. În acest sens, pentru atingerea scopului urmărit, au fost trasate următoarele obiective: I. Analizarea științifică, normativă și practică a noțiunilor de “tratat internațional”, “validitate”, “principii generale”, “principii fundamentale”, și “norme jus cogens”; II. Studierea aprofundată a validității tratatelor internaționale prin prisma lucrărilor de codificare a Convenției de la Viena privind Dreptul Tratatelor, practicii istorice și contemporane a încheierii tratatelor inegale, evoluției obligației înregistrării tratatelor internaționale, și organizării ierarhice a tratatelor internaționale; III. Studierea practicii internaționale contemporane privind violarea tratatelor.

Noutatea și originalitatea științifică a tezei: constă în explorarea și evaluarea rolului de garant al tratatelor internaționale valide în realizarea principiilor și normelor de drept internațional, studiul având un caracter de pioneriat în spectrul lucrărilor naționale și internaționale în materia dreptului internațional public. Lucrarea evidențiează conflictul dintre voință politică și normă juridică, la nivel internațional, iar în sensul consolidării autorității normelor juridice și, implicit, a tratatelor internaționale, sunt formulate propuneri pertinente de amendament la Carta ONU. Semnificația teoretică a tezei: constă în cercetarea aprofundată a codificării viciilor de consimțământ în încheierea tratatelor internaționale – fapt neexplorat anterior în doctrină, actualizarea înțelegerii definiției tratatelor internaționale prin cea mai recentă jurisprudență CIJ, prezentarea distincțiilor dintre principii generale, principii fundamentale și norme jus cogens, analiza interconexiunilor dintre tratate internaționale valide și realizarea normelor și principiilor de drept internațional.

Valoarea aplicativă a tezei: contrabalansarea violărilor contemporane de drept internațional prin argumente juridico-științifice empirice, și confirmarea autorității tratatelor internaționale în arhitectura realațiilor geopolitice conteporane – domenii de interes pentru diplomați și juriști specializați în drept internațional (care activează la nivelul statelor sau organizațiilor internaționale).

Cuprins


1. REFLECȚII TEORETICE, NORMATIVE ȘI JURISPRUDENȚIALE ÎN CERCETAREA VALIDITĂȚII TRATATELOR INTERNAȚIONALE
 • 1.1 Analiza materiei științifice, normative și jurisprudențiale privind conceptul de “tratat internațional” și impactul lor asupra validității tratatelor internaționale
 • 1.2 Particularitățile condițiilor de validitate ale tratatelor internaționale în contextul investigațiilor științifice, normative și jurisprudențiale.
 • 1.3 Locul și rolul principiilor generale ale dreptului internațional, a principiilor fundamentale ale dreptului internațional și a normelor jus cogens în determinarea validității tratatelor internaționale
 • 1.4 Concluzii Capitolul I

2. ANALIZA PLURIASPECTUALĂ A VALIDITĂȚII TRATATELOR INTERNAȚIONALE
 • 2.1Rolul bunei-credințe în contextul cercetării problematicii valididatății tratatelor internaționale
 • 2.2 Studiul aprofundat al viciilor de consimțământ și a efectelor acestora asupra validității tratatelor internaționale
 • 2.2.1 Eroarea în calitate de viciu de consimțământ în încheierea tratatelor internaționale. Evoluția codificării art. 48 al Convenției de la Viena din 1969
 • 2.2.2 Dolul în calitate de viciu de consimțământ în încheierea tratatelor internaționale. Evoluția codificării art. 49 al Convenției de la Viena din 1969
 • 2.2.3 Coruperea reprezentantului unui stat în calitate de viciu de consimțământ în încheierea tratatelor internaționale. Evoluția codificării art. 50 al Convenției de la Viena din 1969
 • 2.2.4 Constrângerea în calitate de viciu de consimțământ în încheierea tratatelor internaționale. Evoluția codificării articolelor 51 și 52 ale Convenției de la Viena din 1969
 • 2.2.5 Limitele de competență în încheierea tratatelor internaționale: studiul articolelor 46 și 47 ale Convenției de la Viena privind Dreptul Tratatelor
 • 2.3Aspecte istorico-juridice ale validității tratatelor inegale (încheiate prin leziune)
 • 2.4 Implicația obligației înregistrării tratatelor asupra validității acestora, cazul art. 102 al Cartei ONU
 • 2.5Analiza validității tratatelor internaționale prin prisma art. 103 al Cartei ONU
 • 2.6 Concluzii Capitolul II

3. VALIDITATEA TRATATELOR INTERNAȚIONALE CA GARANT AL REALIZĂRII NORMELOR ȘI PRINCIPIILOR DREPTULUI INTERNAȚIONALĂ ASPECTE CRITICE ALE PRACTICII INTERNAȚIONALE.
 • 3.1 Pacta sunt servanda bona fidae în calitatea de principu central în materia încheierii și implementării tratatelor internaționale
 • 3.2 Practica neexecutării de către Membrii Permanenți ai Consiliului de Securitate ONU a deciziilor Curții Internaționale de Justiție
 • 3.3 Problematica corelației dintre normele jus cogens, prevederile tratatelor internaționale și interesul național: Cazul Ierusalimului
 • 3.4 Studiul cazurilor-oglindă: anexarea ilegală a Peninsulei Crimeea și staționarea pe teritoriul Republicii Moldova a forțelor militare străine
 • 3.5 Concluzii Capitolul III

CONCLUZII GENERALE ȘI RECOMANDĂRI
BIBLIOGRAFIE
ANEXE
DECLARAȚIA PRIVIND ASUMAREA RĂSPUNDERII
CV-UL AUTORULUI.