Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english

CNAA / Teze / 2007 / martie /

Organizarea şi planificarea producţiei viticole


Autor: Elena Efros
Gradul:doctor în economie
Specialitatea: 08.00.05 - Economie şi management (în ramură)
Anul:2007
Conducător ştiinţific: Petru Ţurcanu
doctor habilitat, profesor universitar, Universitatea Agrară de Stat din Moldova
Instituţia:
CSS:

Statut

Teza a fost susţinută pe 2 martie 2007 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 19 aprilie 2007

Autoreferat

Adobe PDF document0.35 Mb / în română

Cuvinte Cheie

producţie, organizare, planificare, management, organizarea muncii, potenţial de producţie, norme, normative, prognozare, scopuri, principii, produs finit, venit din vânzări, cerere, resurse, piaţă, procedee de muncă, acţiuni de muncă, mişcări, optimizare, normarea muncii, interese, motivare, consumuri, costul unitar, factori de producţie, profit, rentabilitate

Adnotare

Teza de doctor este dedicată cercetărilor teoretice şi practice organizării şi planificării producţiei viticole.

În urma studierii lucrărilor ştiinţifice a savanţilor economişti autorul concretizează esenţa şi conţinutul organizării şi planificării producţiei viticole, argumentează rolul acestor două disciplini economice ca funcţii de bază ale managementului. O atenţie deosebită i se acordă bazelor metodologice ale organizării muncii, metodei şi indicatorilor estimării eficienţei economice a producţiei viticole.

Studierea evoluţiei şi analizei dezvoltării producţiei viticole demonstrează scăderea eficienţei ei. Utilizarea sistemului de indicatori al seriilor dinamice dovedesc micşorarea productivităţii strugurilor în Republica Moldova în perioada anilor 1990-2005 în mediu cu 2,28 q/ha.

În continuare autorul studiază organizarea şi planificarea producţiei viticole la nivel de întreprindere şi subdiviziuni, relevând părţile pozitive şi rolul fişelor tehnologice în întocmirea planurilor de afaceri.

O atenţie deosebită li se acordă direcţiilor perfecţionării organizării, planificării şi sporirii eficienţei economice a producţiei viticole. Autorul a elaborat metoda aprecierii eficienţei economice a strugurilor pe soiuri, repartizării profitului între producătorii producţiei vinicole obţinute de la 1 t de struguri, normativele de consumuri la 1 ha de vii în rod cu diverse productivităţi şi 1 q de struguri. Prin calcule concrete autorul a argumentat planul optim a suprafeţelor calitative cu diverse soiuri, influenţa factorilor de producţie asupra sporirii eficienţei economice a producţiei viticole în întreprinderile agricole din raioanele Ciadîr-Lunga, Comrat şi Vulcăneşti.

Cuprins


CAPITOLUL I. Bazele teoretice ale organizării şi planificării activităţii de producţie
  • 1.1. Organizarea şi planificarea – funcţii de bază ale managementului
  • 1.2. Bazele metodologice ale organizării muncii
  • 1.3. Metoda şi indicatorii estimării eficienţei economice a producţiei viticole

CAPITOLUL II. Organizarea, planificarea şi eficienţa economică a producţiei viticole
  • 2.1. Evoluţia şi eficienţa economică a producţiei viticole
  • 2.2. Organizarea producţiei şi a muncii în viticultură .
  • 2.3. Planificarea producţiei viticole

CAPITOLUL III. Direcţiile perfecţionării organizării, planificării şi sporirii eficienţei economice a producţiei viticole
  • 3.1. Perfecţionarea şi eficienţa organizării muncii în viticultură
  • 3.2. Elaborarea normelor şi normativelor şi utilizarea lor în procesul planificării producţiei viticole
  • 3.3. Evidenţierea rezervelor de sporire a eficienţei şi prognozarea dezvoltării producţiei viticole