Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Managementul strategic ca un factor a formării şi realizării efectiv a potenţialului uman la întreprindere


Autor: Irina Movilă
Gradul:doctor în economie
Specialitatea: 08.00.05 - Economie şi management (în ramură)
Anul:2007
Conducător ştiinţific: Ludmila Bilaş
doctor, conferenţiar universitar, Academia de Studii Economice a Moldovei
Instituţia:
CSS:

Statut

Teza a fost susţinută pe 17 aprilie 2007 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 14 iunie 2007

Autoreferat

Adobe PDF document0.31 Mb / în română
Adobe PDF document0.32 Mb / în rusă

Teza

CZU 658.3.012.4(473)(043

Adobe PDF document 1.19 Mb / în rusă
162 pagini


Cuvinte Cheie

managementul strategic, strategia dezvoltării businessului, managementul strategic al potenţialului uman, resursele umane, capitalul uman, potenţialul uman, strategiile dezvoltării potenţialului uman, marketingul potenţialului uman, personalul competitiv, instruirea şi pregătirea personalului, instruirea orientată spre economia de piaţă

Adnotare

Lucrarea de doctorat este dedicată prelucrării recomandărilor metologice ale formării şi realizării potenţialului uman la întreprinderi în condiţiile scimbării strategice, caracteristice pentru întreprinderi, ce funcţionează în condiţiile de piaţă.

În partea teoretică a lucrării se cercetează concepţiile, căile managementului strategic a potenţialului uman, este cercetată evoluţia studierii managementului despre rolul omului în procesul de producţie şi este determinat modelul muncitorului contemporan. S-a analizat teoria motivării şi specificate motivile de bază a activităţii de producţie a muncitorului actual. În baza analiyei realizate a managementul strategic al potenţialului uman la întreprinderile din regiunea de Nord a Republicii Moldova, au fost evidenţiate problemele existente în teoria şi practica, implementarea managementul strategic şi strategia dezvoltării personalului prin intermediul sondajului realizat în baza opiniei muncitorilor de la întraprinderile cercetate.

Reeşind din retultatelecercetării ştiinţifice putem menţiona că în condiţiile scimbării strategice, motivul de bază a activitătii de producţie este studiul, ce permite existenţa în mediul concurenţial.

Cercetarea analitică a managementului strategic al personalului permite evidenţierea problemelor şi determinarea factorilor, ce influenţează formarea şi realizarea potenţialului uman: stimularea materială, factorii sociali (stimularea morală), relaţiile de lucru şi mediul sociopsihologic în colectiv.

În lucrare este fundamentat şi propus pentru implementarea în practica a căii strategice concomitent cu formarea şi realizarea potenţialului uman la întreprindere prin intermediului studiului de piaţă.

Strategia de dezvoltare a personalului se limitează la marketing – ca bază informaţională, se prelucrează programa de studiere, ce include metodele de pregătire a specialiştilor. În concluzie putem spune că recomandările, propuse în lucrare permit ridicarea efectivă a formării şi realizării potenţialului uman la întreprindere.