Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Crearea şi gestionarea imaginii firmei


Autor: Mihail Solcan
Gradul:doctor în economie
Specialitatea: 08.00.05 - Economie şi management (în ramură)
Anul:2007
Conducător ştiinţific: Vadim Cojocaru
doctor, profesor universitar, Academia de Studii Economice a Moldovei
Instituţia:
CSS:

Statut

Teza a fost susţinută pe 17 aprilie 2007 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 14 iunie 2007

Autoreferat

Adobe PDF document0.37 Mb / în română

Teza

CZU 658.012.4: 339.138: 334.72 (478) (043) 339.138: 334.72: 658.012.4 (478) (043)

Adobe PDF document 1.05 Mb / în română
136 pagini


Cuvinte Cheie

management, model de management, marketing, imagine a firmei / corporativă, proces de creare a imaginii, factori de influenţă ai imaginii, modelul imaginii şi reputaţiei, misiune şi cultură a organizaţiei, politica companiei, stil corporativ, reclamă, relaţii cu publicul, program de schimbare a imaginii, piaţa materialelor de construcţie, evaluarea imaginii, gestiunea imaginii

Adnotare

Acest demers ştiinţific are drept scop relevarea căilor de creare şi dezvoltare a imaginii firmei prin delimitarea conţinutului imaginii, a factorilor de influenţă şi a procesului de creare şi gestionare a acesteea. Cercetările finalizează cu un şir de recomandări la nivel de întreprindere, orientate spre consolidarea imaginii corporative.

Astfel, în lucrare se studiază conţinutul imaginii firmei, se relevă principalii factori interni şi externi de influenţă şi se caracterizează conţinutul procesului de creare / schimbare a imaginii corporative. Este remarcabilă analiza valorii practice şi financiare a imaginii de pe poziţiile întreprinderii, de rînd cu pericolele unei imagini negative.

Conform scopurilor stabilite au fost cercetate misiunea şi cultura corporativă ca factori determinanţi în formarea imaginii. Totodată se trasează o legătură dintre politica companiei şi respectiv structura organizatorică cu imaginea corporativă. O atenţie separată a fost acordată activităţilor de reclamă şi relaţii cu publicul, eficiente în crearea şi gestionarea imaginii firmei, fiind studiate principiile generale de realizare a acestora.

Prezintă interes analiza elementelor stilului corporativ şi a unui şir de factori asociativi în îmbunătăţirea imaginii corporative. Astfel, se menţionează procesul de formare a unor imagini „cumulative” privind compania prin imaginea mărcilor comerciale ale produselor firmei; apartenenţa la o ramură în parte; accentuarea originii unor elemente ce sunt parte componentă a produselor finite ale companiei; poziţionarea afacerii prin asociere cu ţara de origine a firmei, în baza unor motive patriotice.

În teză se menţionează etapele procesului de evaluare a imaginii firmei şi se evidenţiază patru modele de manageri în funcţie de stilul de conducere adoptat la crearea / schimbarea imaginii companiei: promotor, comandant, reformator şi filosof.

Concluziile şi recomandaţiile poartă un caracter conceptual, metodologic şi aplicativ şi pot fi utile în elaborarea de proiecte de creare, schimbare şi gestionare a imaginii la nivel de întreprinderi, fiind importante şi pentru procesul de instruire în cadrul cursurilor universitare la specializările business şi administrare, marketing şi logistică, turism, comerţ.

Cuprins


CAPITOLUL I. Caracteristici conceptuale ale imaginii firmei
  • 1.1. Analiza noţiunii de imagine şi definirea imaginii corporative
  • 1.2. Principii generale de creare a imaginii firmei

CAPITOLUL II. Crearea imaginii firmei: factori de influenţă şi alternative strategice
  • 2.1. Misiunea, politica companiei şi cultura corporativă în procesul de creare a imaginii
  • 2.2. Gestiunea procesului de reclamă corporativă şi a relaţiilor publice în crearea imaginii firmei
  • 2.3. Rolul stilului corporativ de management şi alţi factorii asociativi în consolidarea imaginii firmei

CAPITOLUL III. Evaluarea şi gestionarea imaginii firmei pe piaţa materialelor de construcţii şi a lucrărilor de antreprinză
  • 3.1. Evaluarea imaginii corporative a firmei prin prisma angajaţilor şi a clienţiilor corporativi
  • 3.2. Posibilităţi şi direcţii de schimbare şi gestionare a imaginii corporative