Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english

CNAA / Teze / 2007 / mai /

Studiu de drept penal şi investigarea judiciară a infracţiunii de pruncucidere


Autor: Radion Cojocaru
Gradul:doctor în drept
Specialitatea: 12.00.08 - Drept penal (cu specificarea: drept penal; criminologie; drept procesual penal; criminalistică; expertiză judiciară; drept execuţional; teoria activităţii investigativ-operative)
Anul:2007
Conducător ştiinţific: Valeriu Cuşnir
doctor habilitat, profesor universitar, Institutul de Cercetări Juridice, Politice şi Sociologice
Instituţia:
CSS:

Statut

Teza a fost susţinută pe 23 mai 2007 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 14 iunie 2007

Autoreferat

Adobe PDF document0.34 Mb / în română

Cuvinte Cheie

Pruncucidere, pruncucidere activă, pruncucidere pasivă, pruncucidere socială, pruncucidere medicală, pruncucidere mixtă, infanticid, neonaticid, naştere autoasistată, copil nou-născut, făt, prunc, viabilitate, stare de tulburare fizică, starea de tulburare psihică, discernământ diminuat, responsabilitate diminuată, avort criminal, element probatoriu al pruncuciderii, placentă, mamă surogat, personalitate marginală (asocială), personalitate instabilă, personalitate înrăită.

Adnotare

Această teză reprezintă un studiu teoretico-practic, dedicat examinării aspectelor de drept penal, procedură penală şi criminalistică a infracţiunii de pruncucidere.

La realizarea acestui demers ştiinţific a fost utilizată literatura juridică de specialitate şi practica judiciară, asigurându-se, astfel, îmbinarea aspectelor teoretice cu soluţiile pronunţate de organele judiciare în cauzele penale de pruncucideri. În afara de legislaţia autohtonă, autorul a utilizat pe larg şi cadrul normativ instituit în legislaţiile penale ale altor ţări, fapt care denotă aplicarea metodei de analiză comparativă la realizarea cercetării.

În capitolul introductiv al lucrării – ca o premisă a dezvoltărilor ulterioare – au fost supuse examinării problemele cu caracter general, cristalizându-se evoluţia şi locul incriminării pruncuciderii în sistemul infracţiunilor contra vieţii, conceptul şi modelele de incriminare a pruncuciderii în legislaţiile penale şi, nu în ultimul rând, fundamentarea teoretică a acesteia.

Studiul de drept penal al infracţiunii de pruncucidere a format obiectul unei preocupări aparte, fiind expus în capitolul II al tezei. În acest cadru, au fost abordate cu minuţiozitate elementele şi semnele componente, dându-se prioritate celor specifice pruncuciderii, cum ar fi: calitatea de nou-născut a victimei infracţiunii, timpul de comitere a infracţiunii ca cerinţă obligatorie a elementului material al infracţiunii, stările de tulburare fizice sau psihice declanşate de naştere şi formele particulare sub care se pot manifesta, discernământul diminuat al făptuitoarei ca efect al actului naşterii etc. În şirul elementelor de noutate la acest comportament pot fi menţionate propunerile de lege ferenda făcute în contextul examinărilor critice a subelementelor circumstanţiale caracteristice pruncuciderii.

În capitolul final al lucrării au fost analizate aspectele practice ale investigaţiei judiciare a infracţiunii de pruncucidere, în cadrul căruia au fost elucidate, în particular, caracteristica criminalistică şi elementul probatoriu al pruncuciderii, situaţiile tipice specifice începerii urmării penale şi particularităţile efectuării unor acţiuni de urmărire penală la investigarea cauzelor penale de pruncucidere. O atenţie sporită a fost acordată constatărilor medico-legale, tehnico-ştiinţifice şi expertizelor judiciare, ca acţiuni de urmărire penală necesare determinării şi confirmării prin mijloace de probă a unor semne constitutive ale infracţiunii analizate. Incursiunile făcute în acest sens au pus în evidenţă recomandări practice utile organelor de drept.

Cuprins


CAPITOLUL I. Generalităţi privind infracţiunea de pruncucidere
 • 1. Retrospectiva incriminării infracţiunii de pruncucidere
 • 2. Pruncuciderea în sistemul infracţiunilor contra vieţii
 • 3. Pruncucidere: concept şi modele de sancţionare

CAPITOLUL II. Aspecte de drept penal privind infracţiunea de pruncucidere
 • 1. Obiectul infracţiunii de pruncucidere
 • 2. Latura obiectivă a infracţiunii de pruncucidere
 • 3. Latura subiectivă a infracţiunii de pruncucidere
 • 4. Subiectul infracţiunii de pruncucidere
 • 5. Delimitarea pruncuciderii de infracţiuni adiacente
 • 6. Reguli generale şi speciale de calificare a infracţiunii de pruncucidere

CAPITOLUL III. Particularităţile investigaţiei judiciare a infracţiunii de pruncucidere
 • 1. Caracteristica criminalistică şi elementul probatoriu al pruncuciderii
 • 2. Particularităţile începerii urmăririi penale în cauzele de pruncucideri
 • 3. Reguli metodologice de desfăşurare a unor acţiuni de urmărire penală la cercetarea infracţiunii de pruncucidere.
 • 4. Constatările medico-legale, tehnico-ştiinţifice şi expertizele judiciare în cauzele privitoare la pruncucideri.