Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english

CNAA / Teze / 2007 / august /

Factorii umani ai competitivităţii economiei naţionale


Autor: Andrei Smîc
Gradul:doctor în economie
Specialitatea: 08.00.05 - Economie şi management (în ramură)
Anul:2007
Conducător ştiinţific: Eugen Hrişcev
doctor habilitat, profesor universitar, Academia de Studii Economice a Moldovei
Instituţia:
CSS:

Statut

Teza a fost susţinută pe 24 august 2007 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 18 octombrie 2007

Autoreferat

Adobe PDF document0.37 Mb / în română

Teza

CZU 338(478)(043) 331.101.262(478)(043)

Adobe PDF document 1.04 Mb / în română
130 pagini


Adnotare

Teza de doctor este consacrată cercetării factorilor ce influenţează competitivitatea la nivel naţional şi internaţional cu un accent deosebit pe rolul resurselor umane. În lucrare se analizează noţiunea de competitivitate, factorii de influenţă asupra creşterii acesteia, priorităţile la diverse nivele de competitivitate atît la nivelul de stat cît şi de întreprindere. Analiza sondajului Forumului Economic Mondial a permis identificarea celor mai importante obstacole în dezvoltarea afacerilor în Republica Moldova.

Totodată studierea teoriilor şi practicilor în domeniul potenţialului uman şi a factorilor ce influenţează crearea, dezvoltarea şi gestionarea resurselor umane a permis identificarea unor aspecte importante care sunt prioritare la momentul actual în procesul de sporire a competitivităţii naţionale, numite în lucrare „factori umani”, cum ar fi educaţia, dezvoltarea profesională, etc. Se analizează aspectele psihologice ale atitudinii faţă de muncă, de evaluare a muncii şi modalităţi de motivare a personalului în scopul sporirii productivităţii muncii.

În urma analizei fenomenului migraţiunii în Republica Moldova se propune o viziune de redresare a situaţiei în acest domeniu. Studiind experienţa mondială, se propune implementarea sistemului economic de tip „cluster” în Republica Moldova, ca un sistem de sporire a competitivităţii prin dezvoltarea inovaţiilor şi a potenţialului uman naţional. Totodată, urmărind eforturile autorităţilor publice în cooperare cu instituţii internaţionale în domeniul tehnologiilor informaţionale, se demonstrează rolul cunoştinţelor şi se analizează potenţialul naţional în acest domeniu.

Rezultatele cercetărilor efectuate permit formularea recomandărilor referitor la sporirea competitivităţii Republicii Moldova şi dezvoltarea potenţialului uman prin crearea condiţiilor necesare dezvoltării factorilor de influenţă.

Cuprins


CAPITOLUL I. Competitivitate: noţiuni şi componente
  • 1.1. Bazele conceptuale referitor la competitivitate şi factorii acesteia
  • 1.2. Competitivitatea întreprinderilor – componenta vitală a sporirii competitivităţii economiei naţionale
  • 1.3. Competitivitatea economiei Republicii Moldova în contextul mondial

CAPITOLUL II. Dezvoltarea şi gestionarea resurselor umane
  • 2.1. Potenţialul uman – capitalul principal în orice activitate economică
  • 2.2. Educaţia şi dezvoltarea profesională – calificarea eficientă a cadrelor pentru asigurarea creşterii competitivităţii
  • 2.3. Rolul atitudinii faţă de muncă şi căile de sporire a acestea în scopul sporirii competitivităţii producţiei

CAPITOLUL III. Abordarea resurselor umane în Republica Moldova
  • 3.1. Piaţa muncii şi fenomenul migrării prin prisma dezvoltării economice competitive naţionale
  • 3.2. Sistemul economic de tip „Cluster” – o perspectivă pentru dezvoltarea capitalului uman naţional şi sporirea competitivităţii pe plan internaţional
  • 3.3. Tehnologiile informaţionale şi utilizarea acestora în scopul sporirii competitivităţii Republicii Moldova