Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Reducerea costurilor şi sporirea competitivităţii producţiei întreprinderilor industriei de zahăr


Autor: Gumeniuc Ina
Gradul:doctor în economie
Specialitatea: 08.00.05 - Economie şi management (în ramură)
Anul:2008
Conducător ştiinţific: Larisa Bugaian
doctor habilitat, profesor universitar, Universitatea Tehnică a Moldovei
Instituţia:
CSS:

Statut

Teza a fost susţinută pe 1 februarie 2008 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 17 aprilie 2008

Autoreferat

Adobe PDF document0.45 Mb / în română

Teza

CZU 338.45:664.1(043.3)

Adobe PDF document 1.30 Mb / în română
166 pagini


Cuvinte Cheie

cost, cheltuieli, clasificarea costurilor şi a cheltuielilor, competitivitate, managementul costurilor, centru de responsabilitate, centru de cost, centru de profit, managementul costurilor pe centre de responsabilitate, industria zahărului, complexul sfeclă - zahăr, regimul safe-guard.

Cuprins


CAPITOLUL I. Fundamentarea bazei teoretico-ştiinţifice a competitivităţii şi managementului costurilor
 • 1.1. Esenţa costurilor de producţie şi clasificarea acestora
 • 1.2. Metodele de calculaţie a costurilor
 • 1.3. Conceptul de competitivitate
 • 1.4. Managementul costurilor-factor determinant pentru sporirea competitivităţii

CAPITOLUL II. Evaluarea situaţiei economico-financiare a industriei zahărului din Republica Moldova
  2.1. Piaţa mondială a zahărului: tendinţe şi perspective
 • 2.2.Caracteristica generală şi analiza competitivităţii industriei zahărului din Republica Moldova
 • 2.3. Analiza situaţiei economico-financiare în complexul sfeclă-zahăr
  • 2.3.1. Analiza situaţiei în sectorul de producere a sfeclei de zahăr
  • 2.3.2. Analiza situaţiei în industria zahărului
 • 2.4. Evaluarea costurilor în cadrul fabricilor de zahăr

CAPITOLUL III. Sporirea competitivităţii industriei zahărului din Republica Moldova prin implementarea managementului eficient al costurilor
 • 3.1. Proiectul de măsuri regulatorii privind sporirea competitivităţii zahărului moldovenesc şi redresarea situaţiei în ramură
  • 3.1.1. Sistemul de reglementare a pieţei zahărului în UE şi SUA
  • 3.1.2. Propuneri pentru îmbunătăţirea sistemului de reglementare a pieţei zahărului în Republica Moldova
 • 3.2. Implementarea managementului performant al costurilor în cadrul fabricilor de zahăr din Republica Moldova
  • 3.2.1. Centre de responsabilitate: obiective, funcţii şi Manualul costurilor
  • 3.2.2. Elaborarea bugetelor şi criteriilor de bugetare
  • 3.2.3. Crearea sistemului informaţional şi controling-ul
 • 3.3. Măsuri tehnice privind reducerea costurilor de producţie în industria zahărului
  • 3.3.1. Implementarea tehnologiilor moderne de cultivare a sfeclei de zahăr şi
  • perfecţionarea activităţii de aprovizionare a fabricilor de zahăr
  • 3.3.2. Măsuri de reducere a consumurilor materiale şi energetice