Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Particularităţile formării afirmării şi negării la copii de vîrstă timpurie


Autor: Tolocenco Diana
Gradul:doctor în psihologie
Specialitatea: 19.00.07 - Psihologie pedagogică, psihologia dezvoltării, psihologia personalităţii
Anul:2008
Conducător ştiinţific: Petru Jelescu
doctor habilitat, profesor universitar, Universitatea Pedagogică de Stat "Ion Creangă" din Chişinău
Instituţia:
CSS:

Statut

Teza a fost susţinută pe 15 februarie 2008 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 17 aprilie 2008

Autoreferat

Adobe PDF document0.35 Mb / în română
Adobe PDF document0.42 Mb / în rusă

Teza

CZU 37.013.77 (043.2)

Adobe PDF document 1.08 Mb / în rusă
177 pagini


Cuvinte Cheie

afirmare, negare, dezvoltare, interiorizare, activitate, acţiune, operaţie, activitate de bază, vîrsta timpurie, behaviorism, psihanaliză, operaţionalism, pragmatism, nivelurile afirmării şi negării, condiţiile, mecanismele psihologice

Adnotare

Lucrarea este consacrată soluţionării unei probleme actuale, dar puţin studiată şi contradictorie. În ea sînt analizate abordările behavioriste, psihanalitică, operaţionalistă, social-pragmatică şi acţional-sistemică. În baza ultimei abordări ştiinţifice este dată definiţia afirmării şi negării ca acţiuni intelectuale ce formează un sistem funcţional unitar, integru, multinivelar, ierarhizat, corelat cu scopul de bază al activităţii omului în situaţia dată concretă. Pentru prima dată este întreprinsă tentativa nu numai de a constata nivelul actual al dezvoltării afirmării şi negării, dar şi de formare a acestor acţiuni mintale, de depistare a nivelului proxim de dezvoltare a lor la copiii de vîrstă timpurie (1-3 ani). Urmare a acestui fapt, au fost constatate condiţiile de bază ce asigură formarea lor, a fost elucidat mecanismul psihologic principal de funcţionare a lor. Rezultatele experimentale obţinute sînt statistic semnificative; iar tehnicile aplicate sînt valide şi fidele. Sistemul de exerciţii (activităţi) elaborat poate fi aplicat în practica educaţiei preşcolare pentru formarea şi dezvoltarea afirmării şi negării ca acţiuni intelectuale la copii de vîrstă timpurie.