Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Fundamente psihologice ale optimizării gîndirii studenţilor-medici în situaţia de urgenţă medicală


Autor: Tarabia Mahdi
Gradul:doctor în psihologie
Specialitatea: 19.00.07 - Psihologie pedagogică, psihologia dezvoltării, psihologia personalităţii
Anul:2008
Conducător ştiinţific: Aglaida Bolboceanu
doctor habilitat, profesor cercetător
Instituţia:
CSS:

Statut

Teza a fost susţinută pe 15 februarie 2008 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 17 aprilie 2008

Autoreferat

Adobe PDF document0.26 Mb / în română

Teza

CZU 37.015.3:61 (043.2)

Adobe PDF document 0.94 Mb / în română
165 pagini


Cuvinte Cheie

gândire, tipuri, strategii, funcţii, tendinţe, limite ale gândirii, decizie, soluţionarea problemelor, gândire algoritmică, gândire euristică, situaţie de urgenţă medicală, life support (menţinerea vieţii), stres, factori stresanţi, coping, autogestionarea stresului, educaţia gândirii.

Adnotare

În lucrare se expun rezultatele cercetărilor procesului de gândire a studenţilor de la facultăţile de medicina în situaţiile de urgenţă medicală.

Autorul exinează oportunităţile de optimizare a gândirii studenţilor medici în situaţia de urgenţă medicală comparănd performanţa reală a studenţilor medici, a studenţilor asistenţi şi a studenţilor medici auxiliari, atunci când li se cere să gestioneze o situaţie de urgenţă bine definită. Se constată că metoda de soluţionare a problemei în situaţiile de urgenţă de către asistentele medicale şi medicii auxiliari se bazează pe gândirea algoritmică şi cea a medicilor − pe gândirea euristică.

Se demonstrează pe cale experimentală că studenţii de la şcoala medicală dispunând de o bază de cunoştinţe preponderent semantice, în situaţiile de urgenţă actualizează schema de gândire „elaborarea şi verificarea ipotezelor”, în timp ce situaţia solicită schema „identificarea problemei şi soluţionarea ei”.

În teză se argumentează că strategiile gândirii in situaţiile de urgenţă depind de nivelul experienţei practice, a tipului de cunoştinţe însuşite şi a metodelor de studiu, la fel şi a tipului sarcinilor clinice pe parcursul anilor de studii medicale. Modificarea curriculumului în direcţia măririi volumului de cunoştinţe operaţionale, legate de context şi aplicarea metodologiei bazate pe pedagogia constructivistă, învăţarea prin metode interactive conduce spre elaborarea de către studenţii medici a unor scheme de gândire eficiente în situaţia de urgenţă.

Rezultatele cercetării constituie o argumentare a necesităţii de includere a obiectivelor de pregătire a gândirii medicilor pentru funcţionare în situaţiile de urgenţă medicală în curriculumul de formare profesională iniţială. Lucrarea conţine analize şi concluzii referitor la direcţiile de reformare a curriculumului pentru a dezvolta o gândire eficientă studenţilor, asigurând astfel calitatea pregătirii lor ca specialişti.

Cuprins


CAPITOLUL I. Filozofia şi psihologia gândirii
 1. Aspectele filozofice şi psihologice ale gândirii
 2. Caracteristicile principale ale procesului de gândire
 3. Rezolvarea problemelor ca funcţie a gândirii
 4. Influenţa presiunilor, a ameninţărilor şi a situaţiilor de stres asupra procesului de gândire
 5. Necesitatea de educaţie a gândirii pentru situaţiile de urgenţă medicală

Capitolul II. Bazele psihologice ale educaţiei gândirii
 1. Argumente psihologice pentru educaţia gândirii
 2. Instrumentele pentru învăţarea gândirii
 3. Scara gândirii
 4. Noul concept al gândirii: de la ontologie la educaţie

Capitolul III. Cercetarea experimentală a gândirii studenţilor medici în situaţiile de urgenţă medicală
 1. Obiectivul cercetărilor şi procedurile experimentale
 2. Caracterizarea stării emoţionale a studenţilor în situaţia de urgenţă
 3. Cercetarea nivelului abilităţilor de aplicare a cunoştinţelor generale la soluţionarea problemelor particulare concrete
 4. Particularităţile proceselor decizionale în gestionarea
 5. urgenţelor medicale
 6. Utilizarea anamnezei şi a informaţia vizuale în rezolvarea problemelor în situaţii de urgenţă
 7. Interpretarea rezultatelor experimentale

Capitolul IY. Oportunităţi de optimizare a gândirii studenţilor medici
 1. Dezvoltarea conţinuturilor curriculare şi a metodologiei formării profesionale iniţiale a medicilor
 2. Formarea abilităţilor de gândire în situaţia de urgenţă în cadrul instruirii clinice
 3. Rezultatele aprobării programei curriculare orientată spre dezvoltarea gândirii în situaţia de urgenţă medicală