Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english

CNAA / Teze / 2008 / iunie /

Managementul securităţii şi sănătăţii în muncă al personalului în Republica Moldova


Autor: Alexandru Gamanjii
Gradul:doctor în economie
Specialitatea: 08.00.05 - Economie şi management (în ramură)
Anul:2008
Conducător ştiinţific: Alic Bîrca
doctor habilitat, profesor universitar, Academia de Studii Economice a Moldovei
Instituţia:
CSS:

Statut

Teza a fost susţinută pe 20 iunie 2008 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 18 septembrie 2008

Autoreferat

Adobe PDF document0.42 Mb / în română

Teza

CZU 658.012.4:331.45(478)(043)

Adobe PDF document 1.46 Mb / în română
174 pagini


Cuvinte Cheie

Securitatea şi sănătatea în muncă, managementul securităţii şi sănătăţii muncii, cultura durabilă a securităţii şi sănătăţii muncii, risc profesional, accident de muncă, rata accidentelor de muncă, boală profesională, stres profesional, eficienţa sporirii securităţii şi sănătăţii muncii, standard de securitate profesională, condiţii nocive de muncă, investiţii în securitatea şi sănătatea muncii

Adnotare

Teza de doctor este consacrată problemelor managementului securităţii şi sănătăţii muncii angajaţilor şi elaborării recomandărilor metodice pentru eficientizarea sistemului de management al securităţii şi sănătăţii în muncă la nivel macro şi microeconomic.

În teză se analizează conceptele „securitatea şi sănătatea în muncă”, „managementul securităţii şi sănătăţii în muncă”, se determină rolul top-managementului în asigurarea unor condiţii sănătoase de muncă. Se analizează corelaţia între nivelul securităţii şi sănătăţii muncii companiilor unei ramuri şi avantajul concurenţial. Se argumentează că minimizarea riscurilor profesionale este avantajoasă pe termen lung. Se evidenţiază importanţa instrumentului de management Balanced Scorecard în obţinerea de beneficii economice şi sociale, prin includerea măsurilor de sporire a securităţii profesionale în strategia companiilor.

În teză este analizată starea actuală şi se evidenţiază tendinţele evoluţiei indicatorilor funcţiei de prevenire şi a celei compensatorii a managementului securităţii şi sănătăţii muncii din Republica Moldova. A fost demonstrată ineficienţa sistemului actual de management al securităţii şi sănătăţii muncii, cu impact direct asupra securităţii şi sănătăţii angajaţilor şi respectiv, a pierderilor Produsului Intern Brut. În baza anchetei prin chestionar a salariaţilor, şi ulterior, a analizei SWOT, au fost evidenţiate dificultăţile de aplicare a bunelor practici în sistemul actual de management al securităţii şi sănătăţii muncii. Astfel, majoritatea angajaţilor aşteaptă de la top-managementul companiilor din Republica Moldova sporirea nivelului de securitate şi sănătate la locurile de muncă.

Autorul argumentează rolul sporirii investiţiilor în optimizarea sistemului de securitate şi sănătate în muncă, în baza studiului în cadrul companiei „Viorica Cosmetic” S. A. şi necesitatea, respectiv, oportunitatea modernizării managementului securităţii şi sănătăţii muncii prin implementarea proiectului unui Program Naţional în domeniu, cu participarea tuturor actorilor sociali. Corespunzător, sunt formulate recomandări metodice pentru perfecţionarea managementului securităţii şi sănătăţii muncii şi la nivelul companiilor autohtone, care vor fi implementate la întreprinderea „Viorica Cosmetic” S. A.

Implementarea acestor recomandări va spori securitatea şi sănătatea muncii angajaţilor şi, implicit, responsabilitatea socială şi competitivitatea companiilor din Republica Moldova

Cuprins


CAPITOLUL I. Fundamente teoretico-conceptuale privind securitatea şi sănătatea muncii angajaţilor
  • 1.1. Cadrul general al securităţii şi sănătăţii în muncă
  • 1.2. Implicaţiile managementului în securitatea şi sănătatea muncii angajaţilor
  • 1.3. Eficienţa economică şi socială a sporirii nivelului de securitate şi sănătate în muncă

CAPITOLUL II. Analiza managementului securităţii şi sănătăţii muncii în Republica Moldova
  • 2.1. Cadrul instituţional al securităţii şi sănătăţii muncii
  • 2.2. Evaluarea managementului securităţii şi sănătăţii în muncă la nivel macroeconomic
  • 2.3. Analiza comparativă a managementului securităţii şi sănătăţii în muncă la nivelul întreprinderilor

CAPITOLUL III. Perfecţionarea managementului securităţii şi sănătăţii în muncă din Republica Moldova
  • 3.1. Optimizarea sistemului de securitate şi sănătate în muncă prin prisma investiţiilor (studiu de caz la întreprinderea „Viorica Cosmetic” S. A.)
  • 3.2. Elaborarea şi implementarea Programului Naţional pentru dezvoltarea sistemului de securitate şi sănătate în muncă
  • 3.3. Modernizarea sistemului de securitate şi sănătate în muncă în cadrul întreprinderilor autohtone