Attestation committee
Accreditation committee
Expert committee
Dispositions, instructions
Normative acts
Nomenclature
Institutions
Scientific councils
Seminars
Theses
Scientific advisers
Scientists
Doctoral students
Postdoctoral students
CNAA logo

 română | русский | english


Theses – Pedagogics, 2005

Elaborated theses [29]

Gr Title Approval date
D Pregătirea profesională a studenţilor cu specializarea "kinetoterapie" pentru activitatea didactică în sistemul educaţiei fizice şcolare 24.02.2005
13.00.04 - Theory and Methodology of Physical Education, Sport Training and Physical Culture of Recuperation
D training, speed, training period, competitional period, athletic means 24.02.2005
13.00.04 - Theory and Methodology of Physical Education, Sport Training and Physical Culture of Recuperation
D Strategii didactice interactive în cadrul predarii-învaţării limbii engleze în liceu 24.02.2005
13.00.02 - Theory and Methodology of Instruction (on disciplines)
D Instruirea asistată de calculator – în baza programului expert de pregătire sportivă a echipelor de handbal feminin 24.02.2005
13.00.04 - Theory and Methodology of Physical Education, Sport Training and Physical Culture of Recuperation
D Modele pedagogice de integrare în comunitate a copiilor cu cerinţe educative speciale 24.02.2005
13.00.03 - Special Pedagogics
D Dezvoltarea competenţelor de cunoaştere la elevii din clasa întâia prin integrarea conţinuturilor curriculare 24.02.2005
13.00.01 - General Pedagogics
D Intensificarea procesului de educaţie fizică din gimnaziu prin aplicarea utilajului sportiv nestandart, a muzicii funcţionale şi antrenamentului în circuit 24.02.2005
13.00.04 - Theory and Methodology of Physical Education, Sport Training and Physical Culture of Recuperation
D Formarea priceperilor de coordonare complexă a integrării componentelor procesuale în cadrul activităţii didactice la viitorii profesori de educaţie fizică 24.02.2005
13.00.04 - Theory and Methodology of Physical Education, Sport Training and Physical Culture of Recuperation
D Pregătirea atletică polivalentă a elevilor din ciclul gimnazial în baza conţinuturilor educaţionale cu efect multilateral de instruire 21.04.2005
13.00.04 - Theory and Methodology of Physical Education, Sport Training and Physical Culture of Recuperation
D Dezvoltarea diferenţiată a capacităţii de forţă-viteză în pregătirea fotbaliştilor juniori, vârsta 16-17 ani 21.04.2005
13.00.04 - Theory and Methodology of Physical Education, Sport Training and Physical Culture of Recuperation
DH Teoria şi metodologia evaluării în învăţămîntul universitar 21.04.2005
13.00.01 - General Pedagogics
D Pregătirea profesională a studenţilor facultăţilor de educaţie fizică şi sport în baza programării de tip algoritmic a cursului de bază la disciplina "atletism" 23.06.2005
13.00.04 - Theory and Methodology of Physical Education, Sport Training and Physical Culture of Recuperation
D Pregătirea tehnică şi psihomotrică a studenţilor militari în proba de înot 50 m cu obstacole a pentatlonului militar 23.06.2005
13.00.04 - Theory and Methodology of Physical Education, Sport Training and Physical Culture of Recuperation
D Evaluarea culturii muzicale a elevilor în procesul de realizare a curriculumului şcolar 23.06.2005
13.00.01 - General Pedagogics
D Optimizarea randamentului tehnico-tactic prin dezvoltarea calităţilor motrice combinate specifice jocului de fotbal la eşalonul 17-18 ani 23.06.2005
13.00.04 - Theory and Methodology of Physical Education, Sport Training and Physical Culture of Recuperation
D Formarea ritmului de activitate motrică la studenţii facultăţilor de educaţie fizică şi sport în cadrul conţinutului adaptat al disciplinei "educaţia ritmico-muzicală" 23.06.2005
13.00.04 - Theory and Methodology of Physical Education, Sport Training and Physical Culture of Recuperation
D Formarea stilului profesional al viitorului pedagog din perspectiva noilor educaţii 23.06.2005
13.00.01 - General Pedagogics
D The development of the communicative culture of a teacher in the conditions of modern school 23.06.2005
13.00.01 - General Pedagogics
D Sociologia perceperii valorilor literar-artistice româneşti de către elevii alolingvi din R. Moldova 23.06.2005
13.00.01 - General Pedagogics
D Restructurarea eforturilor de antrenament în cadrul ciclului anual de pregătire a alergătoarelor de semifond junioare pentru obţinerea formei sportive 22.09.2005
13.00.04 - Theory and Methodology of Physical Education, Sport Training and Physical Culture of Recuperation
D Obtional Educational Study Military prosses of phisical Education to Swining preans 22.12.2005
13.00.04 - Theory and Methodology of Physical Education, Sport Training and Physical Culture of Recuperation
DH Theoretical and methodological bases of education for family 22.09.2005
13.00.01 - General Pedagogics
D Proiectarea curriculum-ului de consiliere şcolară 22.09.2005
13.00.01 - General Pedagogics
D The reseach Sociological approach of the national-universal relationship in the education of the youth in the context of the Romanian Language and Literature subject 22.12.2005
13.00.01 - General Pedagogics
D Psycho-pedagogical foundations of counseling and school orientation in high-school education in the context of linguistic and literary education 22.12.2005
13.00.01 - General Pedagogics
D Methodology of development power-speed makings at young sprinters (16 – 17 years) 22.12.2005
13.00.04 - Theory and Methodology of Physical Education, Sport Training and Physical Culture of Recuperation
D Formation of creative capacities at lyceum students in the process of problem-based education 22.12.2005
13.00.01 - General Pedagogics
D Elaborarea criteriilor pedagogice şi medico-biologice pentru selecţia iniţială a sportivilor în TAEKWONDO WTF 22.12.2005
13.00.04 - Theory and Methodology of Physical Education, Sport Training and Physical Culture of Recuperation
D Formation of the personality of pupil in secondary schools with the sport section “Football” 22.12.2005
13.00.04 - Theory and Methodology of Physical Education, Sport Training and Physical Culture of Recuperation