Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


11.00.01 – Geografie fizică, geofizica şi geochimia landşafturilor


Paşaportul specialităţii:

Domeniul ştiinţific în care se conferă gradele ştiinţifice
Geografie

Formula specialităţii
Geografia fizică este ştiinţa care studiază Învelişul Geografic,ca sistem integru, şi a subsistemelor acestuia- complexele de diferite ranguri ale teritoriilor naturale şi antropice; biogeografia, geografia solurilor şi geochimia landşafturulor domenii ale geografiei fizice care studiază legităţile geografice ale repartizării organismelor pe Pământ; solurile şi învelişul solurilor, schimbul de energie şi substanţe în învelişul geografic, landşafturile naturale şi antropice şi componentele acestora.

Însemnătatea elaborării şi rezolvării sarcinilor se determină prin necesitatea evidenţierii legităţilor formării şi tendinţelor dezvoltării învelişului geografic, landşafturilor naturale şi antropice ca sistem de reproducere a mediului şi a resurselor naturale pentru interesele organizării activităţii umane în producţia materială şi nematerială, şi a optimizării mediului ambiant.

Sferele de cercetare


Specialităţi adiacente:
Specialităţi complementare:

Delimitările de specialităţile adiacente
Realizarea sarcinilor propuse la specialitatea 11.00.01 diferă de specialităţile adiacente: “Pedologie”, “Geologia regională”, “Geologia inginerească”, “Geomorfologia şi geografia evolutivă”, “Organizarea teritoriului, cadastrul şi monitoringul solurilor”, “Cercetări aerocosmice asupra Pământului, fotogrammetria”, “Geoinformatica” prin:


Autorii:

Date despre autorii paşaportului specialităţii ştiinţifice, a programei examenului de doctorat şi date despre recenzenţi

Autori:
  1. Sofroni Valentin – Dr.hab. în geografie, prof.univ., Decanul facultăţii Geografie, UST
  2. Lungu Alexandru – Dr. hab. în ştiinţe geologo-mineralogice, prof., univ., catedra Geografie generală, UST
  3. Volontir Nina – Dr.în geografie, conf.univ., Şeful catedrei Geografie generală, UST
Recenzentii
  1. Daradur Mihai, dr.habilitat în geografie