Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


versiune pentru tipar

In memoriam: Un an de la moartea academicianului Valeriu Canţer (05.02.1955 - 02.04.2017)


2 aprilie 2018

Acum un an, pe 2 aprilie 2017, a plecat fulgerător dintre noi, la doar 62 de ani, academicianul Valeriu Canţer, personalitate marcantă a științei moderne din Republica Moldova, recunoscută la nivel internațional, ilustru savant, președintele Consiliului Național pentru Acreditare și Atestare (CNAA), cercetător științific principal al Institutului de Inginerie Electronică și Nanotehnologii (IIEN) „D. Ghițu”. Vestea tragică a zguduit comunitatea ştiinţifică din ţară: omul şi savantul Valeriu Canţer urma să realizeze înca multe lucruri importante – în ajunul tristului eveniment a muncit până seara târziu în laborator; peste 5 zile, pe 7 aprilie, doctorandul său, Dumitru Untilă, era programat să susţină teza de doctorat pe o temă de actualitate, la specialitatea Fizica stării solide; la Dubna, regiunea Moscova, era aşteptat la şedinţa Comitetului Internaţional de Expertiză și Consultanță în domeniul Fizicii Stării Condensate din cadrul Institutului Unificat de Cercetări Nucleare, pe care a avut onoarea să-l conducă în calitate de președinte din 2009. Agenda îi era plină până la finele anului, inclusiv erau programate manifestările ştiinţifice, monitorizate de Societatea de Fizică din Republica Moldova, a cărui preşedinte a fost mulţi ani.

Comunitatea academică a pierdut un savant remarcabil în domeniul fizicii și ingineriei, profesor universitar care s-a consacrat excelenței în cercetare și administrării acestui domeniu. Performanța sa științifică și dedicația în edificarea unui sistem național de cercetare, axat pe nevoile societății, reprezintă un model de referință, se menţiona în necrologul oficial, semnat de conducerea ţării.

În acele zile triste CNAA, AŞM, IIEN primea numeroase mesaje de condoleanţe. Expertul Comisiei în lingvistică a CNAA, Ana Bondarenco, profesor la Universitatea de Stat din Moldova, scria cu durere: „Am găsit în Dumneavoastră Justeţea şi Justiţia, ce ar trebui s-o facă instituţiile de cercetare, infrastructurile academice ale universităţilor şi chiar cele guvernamentale, aţi susţinut Adevărul şi dreptul Adevărului la viaţă. Aţi muncit fără a vă menaja în numele celuilalt, în numele viitorului calităţii cercetării, aţi făcut-o pentru a corespunde criteriul explicitat de Saint–Exupéry: „Omul nu-şi găseşte sfârşitul său în el însuşi, ci se supune şi se sacrifică acelor lucruri ce îl domină, ce îl ghidează şi care vor trăi din el, vor avea viitor din el”.

2017 a fost anul morţii unor reprezentanţi de vază ai ştiinţei şi culturii naţionale. Pe site-ul AŞM a fost publicată o listă de 15 persoane. A început lista funebră cu artistul poporului Ion Ungureanu, membru de onoare al AŞM, care a plecat în lumea celor drepţi pe 28 ianuarie, urmat de academicianul chimist Pavel Vlad, pe 24 martie. Cel de al treilea a fost academicianul Valeriu Canţer, care ne-a părăsit pe 2 aprilie. I-a cunoscut foarte bine pe ambii săi colegi dispăruţi, era în relaţii de amiciţie cu ei, pentru cel de al doilea, Pavel Vlad, a reuşit să publice un mesaj de condoleanţe cu o săptămână înainte de a muri.

Şi fiindcă a venit vorba de fizicieni şi de fizică, profesie puţin solicitată azi de tineret, de altfel, ca şi matematica, ştiinţele tehnice, plecarea din viaţă a personalităţilor notorii din oricare domeniu se reflectă nefast asupra dezvoltării ştiinţei. În anul 2017, ne-au părăsit Petru Gașin, doctor habilitat în științe fizico-matematice, profesor universitar la USM, pe 2 mai; Evgheni Lvovschi, membru corespondent al AŞM, doctor habilitat în științe la UTM, pe 14 mai; Valerian Dorogan, doctor habilitat în ştiinţe tehnice, profesor universitar la UTM, pe 5 octombrie; Ion Hăbășescu, membru corespondent al AŞM, doctor habilitat în științe tehnice, profesor universitar, pe 16 decembrie etc. Doar Consiliul Naţional pentru Acreditare şi Atestare, dintr-un colectiv de doar 30 de persoane, a pierdut în 2017 trei doctori habiltaţi: pe fizicianul Valeriu Canţer, pe medicul Constantin Eţco şi pe biologul Lidia Toderaş.

Probabil că nu este nevoie de explicaţie, cât durează şi cât costă pregătirea unui doctor habilitat – o viaţă productivă de om, neţinând cont de cheltuielile financiare.

Astăzi, 2 aprilie 2018, la un an de la trecerea în eternitate a lui Valeriu Canţer, o altă veste ne-a cutremurat: a murit celebrul fizician moldovean Vsevolod Moscalenco. Valeriu Canţer a manifestat un respect şi o dragoste deosebită faţă de fraţii gemeni fizicieni Vsevolod şi Sveatoslav Moscalenco, născuţi la 26 septembrie 1928, în s. Bravicea, Călăraşi. Şi dânşii i-au răspuns cu reciprocitate.

La un an de la moartea academicianului Valeriu Canţer ar trebui să ne întrebăm: ce-a făcut comunitatea ştiinţifică şi societatea moldovenească pentru a comemora numele savantului? A fost inaugurat Biroul memorial „Academicianul Valeriu Canțer” în cadrul Institutului de Inginerie Electronică și Nanotehnologii „D. Ghițu”. Jurnaliştii de la Compania „Teleradio-Moldova” au organizat nişte emisiuni de ziua naşterii lui Valeriu Canţer, pe 5 februarie curent. Doar atât!

Cercetătorul Valeriu Canţer a fost un om îndrăgostit de ştiinţă, şi-a consacrat integral viaţa cercetării şi popularizării ei printre studenţi, masteranzi, doctoranzi. Alte subiecte de interes vital: managementului ştiinţei, pregătirea cadrelor ştiinţifice de înaltă calificare, modernizarea societăţii moldoveneşti. Actualmente, ne lipseşte din preajmă Omul Moral Valeriu Canţer, modelul de devotament ştiinţei şi culturii, cauzei dezvoltării lor, Omul îndrăgostit de viaţă, care, la mijloc de primăvară, şi-a luat zborul inopinat spre stele, poate, în căutarea altor taine ale Universului.

Să-i păstrăm memoria pentru spiritualitatea noastră, pentru prezentul şi viitorul nostru!

Tatiana ROTARU,
CNAA-ANACEC
Agenţia Naţională de Asigurare a Calităţii în Educație și Cercetare