Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


versiune pentru tipar

Anunţ cu privire la eliberarea deciziilor Consiliului de Conducere al ANACEC


30 mai 2018

Extrasele din deciziile Consiliului de Conducere al ANACEC cu referire la activitatea Consiliilor Știinţifice Specializate (CȘS), aprobate în data de 11.05.2018 și 25.05.2018, precum și notele informative la tezele examinate, vor fi eliberate reprezentanților oficiali (secretari științifici, directori de Școli doctorale, prorectori pentru activitatea ştiinţifică) ale instituțiilor în cadrul cărora urmează să activeze CȘS în ziua de luni, 4 Iunie 2018, de la 10:00 la 12:00, biroul 205, sediul ANACEC (șos. Hîncești, 38A). Persoana responsabilă: Carolina Timco, secretar general al ANACEC, telefon: ‭+373-67205242‬, e-mail: carolina.timco@anacip.md.

Atenționăm că extrasele și notele informative nu vor fi eliberate candidaților ce urmează să susțină teza de doctor / doctor habilitat. Candidații urmează să se adreseze la instituție pentru a-și ridica nota informativă.

Instituțiile vor formaliza conform normelor interne procedura de susținere finală a tezelor de doctor/doctor habilitat.

Candidații vor menționa în autoreferat (rezumate la teză) “Consiliul Știinţific Specializat a fost aprobat de către Consiliul de Conducere al ANACEC prin decizia nr. XXX din XX.XX.XXXX, în următoarea componență: ...”

Dosarul final, ce urmează a fi prezentat la ANACEC va corespunde cerințelor expuse în Regulamentul cu privire la funcţionarea consiliilor ştiinţifice specializate şi conferirea gradelor ştiinţifice şi titlurilor ştiinţifice şi ştiinţifico-didactice în Republica Moldova, aprobat de către CNAA vezi aici