Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


versiune pentru tipar

Alexandru Burian la 65 de ani: Responsabilitate, onestitate şi diplomaţie în relaţiile cu oamenii


25 ianuarie 2018

Alexandru Burian, doctor habilitat în drept internaţional, profesor universitar, de la 11 aprilie 2017 – preşedinte al Consiliului Naţional pentru Acreditare şi Atestare, face parte din generaţia de cercetători care s-a format în perioada sovietică în centrele ştiinţifice de excelenţă ale ex-URSS. Născut în sânul codrilor, la Bravicea, Călăraşi, pe 25 ianuarie 1953, satul de baştină al celebrilor fizicieni moldoveni, fraţilor gemeni Vsevolod şi Sveatoslav Moscalenco, a luat cu sine de la consângenii săi dragostea faţă de muncă, dragostea faţă de carte, filosofia lucrului bine făcut, calităţi care mai târziu s-au completat încă cu una: frumuseţea cercetării care toate, în ansamblu, i-a adus împlinire, afirmare, dar şi satisfacţie. Academicianul Sveatoslav Moscalenco îmi vorbea odată cu inspiraţie despre mişcarea atomilor de heliu, asemănătoare cu defilarea unei unităţi militare, în care toţi ostaşii ţin cadenţa. Era vorba de fenomenul de condensare Bose-Einstein a particulelor de gaz, care a făcut o revoluţie în fizica stării condensate.

Tinerii de vârsta lui Alexandru Burian, născuţi cu un sfert de secol mai târziu decât fraţii Moscalenco, aspirau spre ştiinţă, dar şi spre alte idealuri în carieră: să ajungă diplomaţi şi să cunoască noi state de pe meridianele lumii, alţii să devină cosmonauţi – atunci şi s-a născut sloganul popular: de la plug la cosmodrom. Erau şi de acei care visau să ajungă la renumitul Institut Unificat de Cercetări Nucleare din Dubna ca să facă știință de performanţă, să susţină teze de doctorat, să cunoască savanţi din alte republici şi ţări ale lumii. Mulţi băieţi simpli de la ţară au trecut prin acest centru ştiinţific de excelență internaţional. Dar pentru a ajunge undeva departe de casă, ca să devii cineva în viaţă, trebuia serios să faci carte. Protagonistul materialului de astăzi, Alexandru Burian, şi-a urmat destinul pas cu pas: a absolvit Şcoala Pedagogică din Orhei (1967-1971); şi-a început studiile la Facultatea de istorie a USM (1975-1978), ca să ajungă în acelaşi an la renumita Universitate a Prieteniei Popoarelor “Patricio Lumumba” din Moscova, la Facultatea de economie şi drept, specializarea drept internaţional (1978-1984). Au urmat studiile de doctorat la Institutul Stat şi Drept al Academiei de Ştiinţe a URSS, optând pentru specializarea drept internaţional public (1984-1987).

Conform studiilor universitare moscovite, Alexandru Burian a devenit licenţiat în drept, interpret din limba spaniolă în limba rusă. Cunoaşterea bună şi a altor limbi străine – portugheza şi italiana, se descurca cu engleza şi cu germana – i-au deschis alte interese şi oportunităţi în viaţă. Studiindu-i impresionantul CV-iu, m-a surprins tema tezei de doctorat Aspecte politico-juridice privind lupta URSS împotriva goanei înarmărilor în spaţiul cosmic. Este neobişnuită pentru interesele unui tânăr, venit din provincie în metropola rusă ca să facă cercetare. Ar fi fost firesc să abordeze acest subiect un fiu de diplomat care putea auzi discuţii la temă în familie, în anumite cercuri de interese ale părintelui. Dar ai noştri, plecând de la baștină, multe au reuşit în viaţă prin muncă asiduă, fapt confirmat de istoria ştiinţei din Republica Moldova.

La Moscova, Alexandru Burian a devenit iniţial colaborator al Serviciului Protocol al CC al PCUS (1979-1987). Apoi este promovat în calitate de colaborator ştiinţific superior în Secţia Relaţii Internaţionale a CC al PCUS (sectorul politico-militar, 1987-1988). S-a manifestat în calitate de consultant juridic al delegaţiei sovietice la negocierile sovieto-americane privind semnarea Tratatului cu privire la lichidarea rachetelor de rază medie și rază scurtă de acțiune (1987). Pe parcursul a doi ani (iunie 1988- iunie 1990), a activat deja în Sectorul America Latină al aceleaşi Secţii Relaţii Internaţionale. A fost membru al delegaţiilor sovietice la negocierile bilaterale ale URSS cu Argentina, Chile, Peru, Bolivia. Astfel, diplomatul moldovean,a acumulat o experienţă semnificativă în domeniu.

În 1990, Alexandru Burian revine la Chişinău. Se include în activitatea social-politică a republicii, reprezentată în acea perioadă de diverse curente şi, în primul rând, de mişcarea de eliberare naţională. Raionul său de baştină, circumscripţia Ţibirica, Călăraşi, l-a ales deputat în primul Parlament al Republicii Moldova (1990-1994). Este semnatar al Declaraţiei de Independenţă a Republicii Moldova. A fost preşedinte al Comisiei pentru Relaţii Externe a Parlamentului RM (1993-1994); şef al delegaţiei moldoveneşti la Adunarea Parlamentară a Consiliului Europei (APCE), Strasbourg.

După expirarea mandatului de deputat, dl Alexandru Burian este numit în calitate de Viceministru al Afacerilor Externe al RM (1994-1995). Astfel, activitatea sa diplomatică capătă o nouă dimensiune. A fost şef al delegaţiei guvernamentale moldoveneşti la negocierile cu România privind punctele de trecere la frontiera moldo-română (1995); şef al delegaţiei guvernamentale moldoveneşti la negocierile cu Rusia privind Tratatul de bază moldo-rus (1995); şef al delegaţiilor guvernamentale moldoveneşti la negocierile cu Iranul, Cuba, China, Mexic, Peru, Bolivia, Argentina, Malta în perioada (1994-1996). A continuat activitatea diplomatică deja în calitate de Ambasador Extraordinar şi Plenipotenţiar al Republicii Moldova în Germania, Spania şi Danemarca (1995-1997).

Diplomatul şi savantul Alexandru Burian a mai ocupat şi alte funcţii importante de demnitate publică. Dar, spre sfârşitul anilor `90, revine în mediul academic şi universitar pentru a-şi continua cercetările, a pregăti cursuri de lecţii pentru studenţi în domeniul dreptului internaţional şi diplomaţiei. Ca rezultat, în 2003, în cadrul Institutului de Filosofie, Sociologie şi Drept al AŞM susţine teza de doctor habilitat în drept, la specialitatea Drept internaţional public. Subiectul acestei investigaţii “Regimul juridic al activităţii diplomatice” i-a permis să fructifice în lucrare valoroasa experienţă şi rezultatele cercetărilor sale, de care ulterior au beneficiat mulți.

Cel mai mult au avut de câştigat studenţii şi doctoranzii, care aici, acasă, au la dispoziţie cele 12 manuale şi 6 monografii, întocmite de dl profesor universitar (2006) Alexandru Burian în domeniul dreptului internaţional public, dreptului diplomatic şi consular, dreptului internaţional cosmic (spaţial), teoriei relaţiilor internaţionale, geopoliticii lumii contemporane, protocolului şi ceremonialului diplomatic etc. Unele dintre manualele sale au fost reeditate de 3-4 ori, fiind completate cu rezultatele noilor cercetări din domeniu. O bună perioadă de timp dl Alexandru Burian a fost în republică unicul doctor habilitat în drept internaţional public. Astăzi, sub conducerea sa, 15 persoane au susţinut tezele de doctorat în drept, la specialitatea drept internaţional public, inclusiv una de doctor habilitat, 1 – doctor în ştiinţe politice, specialitatea teoria şi istoria relaţiilor internaţionale şi dezvoltării globale. Alţi 12 doctoranzi, inclusiv din R. Moldova (5), Slovacia (2), Franţa (2), Spania (1), Federaţia Rusă (2), ghidaţi fiind de profesorul moldovean, fac cercetări în domeniu, rezultatele cărora se vor reflecta în noi lucrări de doctorat.

În perioada (2005-2009), dl Alexandru Burian a activat în calitate de director al Institutului de Istorie, Stat şi Drept al AŞM. Academicianul Andrei Eşanu, cunoscut specialist în istoria culturii medievale şi moderne a Moldovei şi a Europei de Sud-Est, ne-a mărturisit:

– Directorul în acea perioadă n-a intervenit brutal în discuţiile şi activitatea istoricilor. Pluralismul de idei şi păreri era respectat. Nu odată subliniase că adevărul ştiinţific poate fi scos în vileag doar prin analize şi discuţii ale specialiştilor din domeniu. Ca director a fost responsabil. În relaţiile cu oamenii era delicat, onest, avea tact de diplomat.

Dacă am alcătui un palmares al realizărilor profesorului Alexandru Burian, în el vom include cele peste 300 publicaţii ştiinţifice din domeniul său de cercetare, şcoala ştiinţifică ce se reliefează clar în domeniul dreptului internaţional public cu discipoli talentaţi, dornici de a contribui la dezvoltarea civilizaţiei umane, la ameliorarea relaţiilor dintre oameni, state şi continente. Înaltele distincţii de stat – Ordinul Republicii, Ordinul Gloria Muncii, diverse medalii din ţară şi străinătate – încununează activitatea acestui merituos om de ştiinţă şi cetăţean al ţării. Preşedintele Asociaţiei de Drept Internaţional din R. Moldova (din 2001) şi preşedintele Asociaţiei de Politică Externă şi Cooperare Internaţională din R. Moldova (din 2009), Alexandru Burian, mai are multe proiecte de realizat, împreună cu colegii şi învăţăceii săi.

La acest ceas aniversar, colectivul Consiliului Naţional pentru Acreditare şi Atestare aduce sincere felicitări preşedintelui CNAA, Alexandru Burian. Îi urează multă sănătate, realizările pe care şi le doreşte, să nu înceteze de a fi tânăr şi optimist. Viaţa este frumoasă şi merită să fie trăită din plin.

La mulţi, mulţi ani, onorate dle profesor!

Tatiana ROTARU