Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


versiune pentru tipar

10.01.08 – Programa examenului de doctorat : Literatura de specialitate.Manuale, enciclopedii, dictionare


Literatură de specialitate

Manuale, enciclopedii, dicţionare

 1. Anghelescu M., Ionescu C., Lăzărescu Gh. Dicţionar de termeni literari.– Buc., f.a.
 2. Armentier L. Dictionaire de la teorie et de l’histoire litteraires du XI-e siecle a nou jours. – Paris, 1982.
 3. Bistriţeanu A., Boroianu C. Introducere în studiul literaturii. – Buc. , 1968.
 4. Bociort J.F. Curs de teoria literaturii. – Timişoara, 19
 5. Brioschi F., Girolamo C. Di. Introduction al estudio de la literatura. – Barselona, 1994.
 6. Chevalier Jean, Cheebrant Alain. Dicţionar de simboluri. I, II, III. – Buc., 1994.
 7. Chico Rico, F. (ed.) La Siencia Empirica de la Literatura. (Teoria/ Critica, 2) – Alicante/ Madrid, 1995.
 8. Crăciun Gheorghe. Introducere în teoria literaturii, – Timişoara, 1998. (Consultă bibliografia).
 9. Dictionaire international des termes literaires (Sous la direction de R. Escarpit). – Paris, 1973.
 10. Dicţionar de termeni literari. Coordonator Al. Săndulescu. – Buc., 1976.
 11. Dicţionar de terminologie literară. – Buc., 1970.
 12. Dragomirescu Gh. Mică enciclopedie a figurilor de stil. Ed. a II-a. – Buc., 1975.
 13. Dragomirescu M. Ştiinţa literaturii. – Buc., 1926.
 14. Du Morsais. Despre tropi. – Buc., 1981.
 15. Ducrot O., Schaeffer J. M. Noul dicţionar enciclopedic al ştiinţelor limbajului. – Buc., 1996.
 16. Duda G. Introducere în teoria literaturii. – Timişoara, 1998.
 17. Evseev I. Dicţionar de simboluri şi arhetipuri culturale. – Timişoara, 1994.
 18. Ferber Michel. Dicţionar de simboluri literare. – Chişinău, 2001.
 19. Ghiţă Gh., Fierăscu C. Dicţionar de terminologie literară. Proză, retorică, dramaturgie. – Buc., 1975.
 20. Ghiţă Gh., Fierăscu C. Dicţionar de terminologie poetică. – Buc., 1973.
 21. Kviatkovski A. Poeticeskii slovari. – Moscva, 1966.
 22. Literatura şi arta Moldovei. Enciclopedie în 2 vol. – Chişinău, 1985, 1986.
 23. Literaturnaia enţiclopedia v 9-i tomah. – Moscva, 1962-1978.
 24. Marino A. Dicţionar de idei literare. – Buc., 1976.
 25. Marino A. Introducere în teoria criticii. – Buc., 1968.
 26. Morrier H. Dictionnaire de poétique et de rhetorique. – Paris, 1961.
 27. Parfene Constantin. Teorie şi analiză literară. Ghid practic. – Buc., 1993.
 28. Petraş Irina. Teoria literaturii (Curente, figuri de stil, genuri şi specii literare; metrica şi prozodie). Dicţionar-antologie. – Buc., 1996.
 29. Shaw, Harry: Dictionary of literary Terms. Mc. Gran Hill Book, Company, 1972.
 30. Slovari literaturovedceskih terminov. – Moscva, 1974.
 31. Teoria literaturî. Osnovnîe problemî v istoricescom osveşcenii. Kn. 1-3. – Moscva, 1962, 1964, 1965.
 32. Terminologie poetică şi retorică. – Iaşi: Ed-ra Universalităţii “Al.I. Cuza”, 1994.
 33. Tomaşevski Boris. Teoria literaturii. Poetica. – Buc., 1983.
 34. Fouler Roger (editor). A Dictionary of Modern Critic Terms. – London and Boston, 1973.
 35. Vasile M. Teoria literară. – Buc., 1997.
 36. Wellek Rene, Warren Austin. Teoria literaturii. Buc., 1967. (Consultă bibliografia la fiecare capitol).