Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


versiune pentru tipar

10.01.08 – Programa examenului de doctorat : Literatura de specialitate.Genuri literare.Curente literare si culturale


Genuri literare.

 1. Anticinîi roman. – Moskva, 1969.
 2. Aristotel. Poetica. – Buc., 1956.
 3. Bahtin M. Eposul şi romanul // Probleme de literatură şi estetică. – Buc., 1982.
 4. Bahtin M. Metoda formală în ştiinţa literaturii (P. III. Cap. III. Genul şi realitatea. Critica teoriei formaliste a genurilor). – Buc., 1992.
 5. Bahtin M. Problemele poeticii lui Dostoievski (Romanul polifonic al lui Dostoievski… Dialogul la Dostoievski) – Buc., 19
 6. Bantoş A. Poemul un imperativ al timpului // Creaţie şi atitudine. – Chişinău, 1985.
 7. Bătălia pentru roman. Antologie de A. Saşu şi M. Vartic. – Buc., 1997.
 8. Bileţchi N. Romanul şi contemporaneitatea. Sub red. lui A. Gavrilov. – Chişinău, 1984.
 9. Botezatu E. Poemul moldovenesc contemporan (O naraţiune controversată: poemul. I. În drum spre sinteză. V. Fascinaţia convenţionalului. Elementul oarabolic. 1. Tipuri de alegorii… VI. 1. Principiul epic şi liric de compoziţie. 2. Principiul colajului. 3. Sinteză circulară). – Chişinău, 1981.
 10. Burlacu Al. Camil Petrescu şi însuşirile noi ale romanului. Modele presumtive în romanul lui C. Stere. Un antiutopist modern: Leon Donici // Proza basarabeană: fascinaţia modelelor. – Chişinău, 1999.
 11. Ciobanu-Tofan Alina. Constantin Stere şi Bildungsromanul său // Spiritul loci. Varaţiuni pe o temă. – Chişinău, 2001.
 12. Corbu H. Discursul direct. Aspecte ale publicisticii eminesciene. – Chişinău, 2000.
 13. Corbu H. Speciile comice. Condiţia comicului. Clasificări // Alecsandri şi teatrul. – Chişinău, 1973.
 14. Coroban V. Estetica genului scurt. Originea nuvelei // Studii, eseuri, recenzii. – Chişinău, 1968.
 15. Coroban V. Romanul moldovenesc contemporan. Estetica genului. Ed. II, revăzută. – Chişinău, 1974.
 16. Corti Maria. Genuri literare şi codificări // Principiile comunicării literare. – Buc., 1981.
 17. Curuci L. Poetica lui Eminescu (Poetica genurilor şi speciilor literare. Poetica versului). – Chişinău, 1996.
 18. Curuci L. Sonetul moldovenesc (Studiu, antologie, note). – Chişinău, 1972.
 19. Curuci L. Speciile literare cultivate de V. Alecsandri (Clasificări şi analize). – Chişinău, 2004.
 20. Gacev G.D. Soderjatelinosti hudojestvennîh form. Epos. Lirica. Teatr. – Moskva, 1968.
 21. Levit E. Gheorghe Asachi. Sub red. lui H. Corbu. (Creaţia literară. Vezi caracterizarea speciilor poeziei şi prozei scriitorului. – Chişinău, 1966.
 22. Gavrilov A. Conceptul de roman la Ibrăileanu // Metaliteratură. Vol. 4, 2001.
 23. Gavrilov A. Ibrăileanu şi Bahtin despre poetica specifică a romanului // Metaliteratură, vol. 6, 2002.
 24. Gavrilov A. Reflecţii asupra romanului. – Chişinău, 1986.
 25. Hegel W.Z.G. Prelegeri de estetică. Vol. 2 (Secţia a III-a (continuare). Cap. al III-lea. Poezia. III. Deosebirile de gen ale poeziei. A. Poezia epică. B. Poezia lirică. C. Poezia dramatică. – Buc., 1966.
 26. Hropotinschii A. Evoluţia prozei contemporane. – Chişinău, 1978.
 27. Manolescu N. Arca lui Noe. Eseu despre roman. Vol. 1-3. – Buc.,
 28. Marino Adrian. Genurile literare // Dicţionar de idei literare. – Buc., 1973.
 29. Markiewics H. Genuri şi specii literare // Conceptele ştiinţei literaturii. – Buc., 1988.
 30. Poetica janra i obraza. – Tartu, 1990.
 31. Problema vzaimodeistvia literaturnîh janrov i stilei v zarubejnoi literature XIX-XX vekov. Sbornik naucinîh trudov. – Kalinin, 1990.
 32. Popa M. Tectonica genurilor literare. – Buc., 1980.
 33. Petrescu Camil. Noua structură şi opera lui Marcel Proust // Teze şi antiteze. – Buc,m 1972.
 34. Reizov B.G. Franţuzskii roman XIX veka. – Moskva, 1977.
 35. Russev E.M. Cronografia moldovenească din veacurile XV-XVIII (Premisele apariţiei genului cronicăresc în Moldova). – Chişinău, 1977.
 36. Rusu Liviu. Estetica poeziei lirice. Ed. a 3-a. – Buc., 1969.
 37. Silanţiev I. Teoria recevîh janrov M.M.Bahtina i problema stroenia kursa stilisticeskoi janrovoi naucinoi reci // Bahtin M.M. i gumanitarnaia cultura XX v. – Vilnius, 1995.
 38. Teoria literaturii. Osnovnîe problemî v istoriceskom osveşcenii Kn. 2. Rodî i janrî literaturî (Gacev G. D., Kojinov V. V. Soderjatelinosti literaturnîh form. Meletinskii E. M. Narodnîi epos. Kojinov V. V. Roman-epos novogo vremeni. Problema janrovogo svoeobrazia romana. Skvoznikov V. D. Lirica. Kurghinian M. C. Drama. Borev I. S. Satira). – Moskva, 1964.
 39. Tomaşevski B. Genurile literare. Genurile narative // Teoria literaturii. Poetica. – Buc., 1973.
 40. Vinogradov I. O teorii novellî // Voprosî marksistskoi poetiki. – Moskva, 1972.
 41. Vîrgolici T. Epopeea naţională în literatura română. – Buc., 1980.
 42. Zaharov V. Sistema janrov Dostoevskogo. Tipologhia i poetika. – Moskva, 1985.
 43. Zatonski D. Sistema janrov Dostoevskogo. Tipologhia i poetika. – Moskva, 1985.
 44. Wellek R., Warren A. Teoria literaturii (IV. Studiul intrinsec al literaturii. 17. Genurile literare).

Curente literare şi culturale

 1. Abusch A. Humanismm und Realismus în der Literatur. – Leipzig, 1971.
 2. Adams Robert M. The Roman Stamp: Frame and Tocade in some Formes of Neo-Classicism. – Berkeley, 1974.
 3. Andreev L. Impresionism. – Moskva, 1980.
 4. Andreev L. Surrealism. – Moskva, 1972.
 5. Anisimov I.I. Sovremennîe problemî realisma. – Moskva, 1977.
 6. Arte poetice. Romantismul. – Bucureşti, 1982.
 7. Balaşova T. V. Aktivnosti realisma: Literaturno-hudojestvennîe discussii na Zapade. – Moskva, 1982.
 8. Beguin A. Sufletul romantic şi versul. Eseu despre romantismul german şi poezia franceză. – Buc., 1970.
 9. Beşfeliu Marin. Realismul literaturii fantastice. – Craiova, 1975.
 10. Bisrtray George. Marxist models of literary realism. – New York, 1978.
 11. Brandes Georg. Principalele curente literare din secolul al XIX-lea. – Buc., 1978.
 12. Burlacu Al. Mişcarea “generaţionistă”. Autohtonismul ca direcţie literară // Mişcarea literară din Basarabia anilor ’30. Atitudini şi polemici. – Chişinău, 1999.
 13. Burlacu Al. Reflexe parnasiene şi antiparnasiene. Simbolişti întîrziaţi. Reacţii şi interferenţe avangardiste // Poezia basarabeană şi antinomiile ei. – Chişinău, 2001.
 14. Burlacu Al. Tehnica narativă în “Povestea” lui Vasile Vasilache. Proza lui Vlad Ioviţă: reminiscenţe neorealiste. Poezia lui Bucov: de la futurism la neogongorism // Critica în labirint. Studii şi eseuri. – Chişinău, 1997.
 15. Călin Vera. Curentele literare şi evocarea istorică. – Buc., 1963.
 16. Călinescu G., Călinescu M., Marino A., Vianu T. Clasicism, baroc, romantism. – Cluj, 1971.
 17. Cărtărescu M. Postmodernismul românesc. – Buc., 2003.
 18. Canţâr Grigore. Mişcările literare avangardiste // Limba română, nr. 7-8, 2004; nr. 9-10, 2004.
 19. Ciobanu Valeriu. Poporanismul: geneză, evoluţie, ideologie. – Buc., 1946.
 20. Ciocanu Iulian. Metamorfoze narative (M.V.Leosa între modernism şi postmodernism). – Chişinău, 1996.
 21. Ciocanu Ion. Rigorile şi splendorile prizei “rurale”. – Chişinău, 2000.
 22. Ciorănescu Al. Barocul sau descoperirea dramei. – Cluj-Napoca, 1980.
 23. Constantinescu I. Introducere în literatura clasică. – Iaşi, 1978.
 24. Corbu H. Din istoria realismului moldovenesc. Ce este un clasic? // În lumea clasicilor. – Chişinău, 1990.
 25. Criticeskii realism XX veka i modernism. Sbornik st. – Moskva, 1967.
 26. De Michell Mario. Avangarda artistică a sec. XX. – Buc., 1968.
 27. Dumitriu Dana. Ambasadorii sau despre realismul psihologic. – Buc., 1976.
 28. Dima A. Aspecte naţionale ale curentelor literare internaţionale. – Buc., 1973.
 29. Egri Peter. Avantgardism and modernity. A comparason of James Joise’s “Ulysses” with Tomas Mann’s “Der Zauberg” and “Lotte in Weimer”. – Budapest, 1972.
 30. Evropeiskii romantism. Sbornik statei. – Moskva, 1973.
 31. Fabre I. Lumieres et romantisme. Energie et nostalgie. – Paris, 1963.
 32. Fedorov F.P. Romanticeskii hudojestvennîi mir: prostranstvo i vremea. – Daugavpils. – Riga, 1988.
 33. Gagiev A. Romantism i realism. Teoria lit.-hudoj. tipov tvorcestva. – Buc., 1972.
 34. Hegel. Prelegeri de estetică. Vol. 2. Partea a II-a. Dezvoltarea idealului în formele particulare ale frumosului artistic. Secţiunea I. Forma simbolică a artei. Despre simbol în general. Diviziune. Secţiunea a II-a. Forma clasică a artei. Introducere despre clasic în general. 1. Independenţa clasicului ca întrepătrundere a spiritului şi a figurii lui naturale. 2. Arta greacă ca existenţă reală a idealului clasic. 3. Poziţia artistului creator în această formă de artă. Cap. al II-lea. Idealul formei clasice a artei. Secţiunea a III-a. Forma romantică a artei. Introducere. Arta romantică în general. 1. Principiul subiectivităţii interioare.
 35. Hocke Gustav Rene. Manierismul în literatură. – Buc., 1977.
 36. Hutcheon Linda. Politica postmodernismului. – Buc., 1997.
 37. Iliescu A. Poezia simbolistă românească. – Buc., 1985.
 38. Ivaşeva V.V. Novîe certî realisma na Zapade. – Moskva, 1986.
 39. Janrovo-stilevaia evoluţia realisma. Sb. nauc. trudov. – Frunze, 1988.
 40. Levit E. Studii de istorie literară (Vezi: Un gen de tranziţie – Cronici şi povestiri istorice în versuri ş.a.). – Chişinău, 1971.
 41. Liotard J.-F. Condiţia postmodernă. – Buc., 1993.
 42. Literaturnîe manifestî zapadnoevropeiskih klassiţistov. – M., 1980.
 43. Literaturnîe napravlenia i stili. Sbornik statei. – Moskva, 1976.
 44. Lovinescu E. Mişcarea modernistă, rezultantă a sincronismului // Istoria lit.rom. contemporane // Scrieri. Vol. 4. – Buc., 1973.
 45. Lovinescu E. Poporanismul intrat în faza istorică. “Viaţa românească”, variaţiunile lui // Op. cit.
 46. Lovinescu E. Sămănătorismul, epocă de decadenţă poetică // Op. cit.
 47. Lukacs Georg. K istorii realisma. – Moskva, 1939.
 48. Mahlin V. L. Nasledie M.M. Bahtina v kontexte zapadnogo postmodernisma // Bahtin M.M. kak filosof. – Moskva, 1992.
 49. Michauld Guy. Mesage poétique du Simbolisme. – Paris, 1947.
 50. Micu D. “Gândirea” şi gândirismul. – Buc., 1975.
 51. Micu. D. În căutarea autenticităţii. 2 vol. – Buc.,
 52. Micu D. Început de secol. 1900-1916. Curente şi scriitori. – Buc., 1970.
 53. Miroponimanie i tvorcestvo romantikov. – Kalinin, 1986.
 54. Muşina Al. Poezia şi crisele modernităţii // Eseu asupra poeziei moderne. – Chişinău, 1997.
 55. Neavangardistskie tecenia v zarubejnoi literature 1950-1960 godov. – Moskva, 1972.
 56. O literaturno hudojestvennîh teceniah XX v. Sbornik statei. – Moskva, 1966.
 57. Ornea Z. Anii ’30. Extrema dreaptă românească. – Buc.,
 58. Ornea Z. Curentul cultural de la “Contemporanul”. – Buc., 1977.
 59. Ornea Z. Junimismul. – Buc., 1966, 1978.
 60. Ornea Z. Poporanismul. – Buc., 1972.
 61. Ornea Z. Sămănătorismul. – Buc., 1971.
 62. Ornea Z. Tradiţionalism şi modernitate în deceniul al treilea. – Buc., 1986.
 63. Ornea Z. Ţărănismul. Studiu socilogic. – Buc., 1969.
 64. Ot klassiţisma k romantismu. Sbornik statei. – Leningrad, 1970.
 65. Păcurariu D. Clasicism şi romantism. Studii de lit. rom. modernă. – Buc., 1973.
 66. Păcurariu Dim. Clasicism şi tendinţe clasice în literatura română. – Buc., 1979.
 67. Palievskii Piotr V. Puti realisma. Literatura i teoria. – Moskva, 1976.
 68. Papu Edgar. Existenţa romantică. Schiţă morfologică a romantismului. – Buc., 1980.
 69. Petrescu Ioana Em. Modernism/postmodernism. Ipoteză // Portret în grup cu Ioana Em. Petrescu. – Cluj, 1991.
 70. Petrescu Liviu. Poetica postmodernismului. – Piteşti, 1996. (Vezi şi bibliografie).
 71. Poetica realisma. Mejvuzovskii sbornik. I-IV. – Cuibîşov, 1982-1985.
 72. Pop Ion. Avangardismul poetic românesc. – Buc., 1969.
 73. Popovici Doru. Romantismul românesc. - Buc., 1972.
 74. Romantismul românesc şi romantismul european. – Buc., 1970.
 75. Problemî realisma / Materialî diskussii o realizme v mirovoi literature. – Moskva, 1957.
 76. Problemî realisma i hudojestvennoi pravdî. Sbornik statei. Vîpusk I. – Livov, 1961.
 77. Problemî realisma i romantisma v zarubejnoi literature XIX i XX vekov. – Tartu, 1981.
 78. Problemî tipologhii literaturnogo proţessa. – Permi, 1978, 1989.
 79. Problemî vzaimodeistvia literaturnîh napravlenii. – Dnepopetrovsk, 1973.
 80. Raymond Marcel. De la Baudlaire la suprarealism. – Buc., 1980.
 81. Realism v zarubejnîh literaturah XIX-XX vekov. – Saratov, 1989.
 82. Realismus und literarische Kommunikation. – Berlin, 1984.
 83. Romantism (Teoria, istoria, kritika). Sbornik statei. – Kazani, 1976.
 84. Romantism i realism v literaturnîh vzaimodeistviiah. – Kazani, 1982.
 85. Şahova Kira A. Vecino obnovliaiuşciisea realism. O tvorcestve sovremennîh zarubejnîh pisateleah. – Kiev, 1984.
 86. Saveleva L.I. Romanticeskie tendenţii v anticinoi literature. – Kazani, 1973.
 87. Skvoznikov V.D. Realism liriceskoi poezii. – Moskva, 1976.
 88. Sovremennîe problemî realisma i modernism. Sbornik statei. – Moskva, 1965.
 89. Sovremennîe zarubejnîe issledovania po romantismu. Ref. sbornik. – M., 1976.
 90. Ţarik K. Tipologhia neoromantisma. – Chişinău, 1984.
 91. Träger Claus. Studien zur Realismustheorie und Methodologie der Literatur wiessenschaft. – Leipzig, 1972.
 92. Turaev S.V. Ot Prosveşcenia k romantismu (Transformaţia gheroia i izmenenie janrovîh struktur v zapadnoevropeiskih literaturah konţa XVIII – naciala XIX v.). – M., 1983.
 93. Vanslov V.V. Estetika romantisma. – Moskva, 1966.
 94. Vianu T. Idealul clasic al omului. – Buc., 1972.
 95. Zalis Henri. Estetica imperfecţiei. Contribuţii la studiul naturalismului românesc. – Timişoara, 1979.
 96. Zamfirescu I. Istoria universală a teatrului. Vol. 3 (Renaşterea. Reforma. Barocul. Clasicismul). – Buc., 1968.
 97. Zamfirescu I. Teatrul european în secolul Luminilor. – Buc., 1981.
 98. Zatonski D. V. Realism – eto somnenie? – Kiev, 1992.
 99. Zatonski D.V. Evropeiskii realism XIX v. – Kiev, 1984.
 100. V. Literatură, societate, cultură şi civilizaţie, democraţie şi totalitarism
 101. Actualinîe problemî kulturî. – Tartu, 1987.
 102. Bahtin M. Otvet na vopros redacţii “Novogo mira” // Estetika slovesnogo tvorcestva. – Moskva, 1979.
 103. Bibler V.S. Ot naukoucenia k loghike kulturî. – Moskva, 1991.
 104. Berdeiaev N. Istoki i smîsl russkogo kommunisma. + Moskva, 1990.
 105. De la Apollo la Faust: dialog între civilizaţii, dialog între generaţii (antologie). – Buc., 1978.
 106. Dinamica culturî: teoretiko-metodologhiceskie aspectî. – Moskva, 1982.
 107. Duţu Al. Cultura română în civilizaţia europeană. – Buc., 1978.
 108. Escarpit R. Literar şi social. – Buc., 1974.
 109. Gabriel A. Almondo, Sidney verba. Cultura civică. – Buc., 1996.
 110. Huntington S.P. Ciocnirea civilizaţiilor şi refacerea ordinii mondiale. – Oradea, 1998.
 111. Koul M., Skribner S. Kultura i mîşlenie. Psihologhiceskie ocerki. – Moskva, 1977.
 112. Lotman I. M. Izbrannîe statii v trioh tomah. T. 1. Statii po semiotike i tipologhii kuliturî. – Tallin, 1992.
 113. Lotman I. Cultura i vzrîv. – Moskva, 1992.
 114. Lotman I. Studii de tipologie a culturii. – Buc., 1974.
 115. Marino A. Pentru Europa: Integrarea României. Aspecte ideologice şi culturale. - Iaşi, 1995.
 116. Meluhan Marshall. Galaxia Gutenberg. Omul şi era tiparului. – Buc., 1975.
 117. Michaud Guy, Marc Edmond. Vers une science des civilizations? – Paris, 1981.
 118. Miturile comunismului românesc. Sub direcţia prof.L. Boia. – Buc., 2000.
 119. Popper Karl. Societatea deschisă şi duşmanii ei. Vol. 1-2. – Buc., 1993.
 120. Rovenţa-Frumuşani D. Semiotică, societate, cultură. – Buc., 1999.
 121. Savranskii I.L. Kommunikativno-esteticeskie funkţii kelturî. – Moskva, 1979.
 122. Segre Cesare. Istorie – Cultură – Critică. – Buc., 1986.
 123. Tănase Al. Cultură şi civilizaţie. – Buc., 1977.
 124. Tănase Al. O istorie a culturii în capodopere. Vol. 1-2. – Buc., 1988.
 125. Tocqueville A. de. Despre democraţia în America. – Buc., 1992.
 126. Toffler Alvin. Al Treilea Val. – Buc., 1983.
 127. Totalitarism kak istoriceskoe fenomen. – Moskva, 1989.
 128. Zéraffa Michel. Roman et société. – Paris, 1972.
 129. Zima P. V. Littérature et Société: pour une sociologie de l’ecriture // Theorie de la littérature. – Paris, 1981.
 130. Vianu T. Studii de filosofia culturii. – Buc., 1982.
 131. Vezi şi bibliografia la compartimentul “Funcţia ideologică şi socială a literaturii”, precum şi alte surse la acest subiect.