Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


versiune pentru tipar

10.01.08 – Programa examenului de doctorat : Bibliografie suplimentară


Bibliografie suplimentară

Manuale şi dicţionare
  1. Andreeva G.M. Soţialinaia psihologhia. – Moskva, 1980.
  2. Bîju M. T. Mic dicţionar al spiritului uman. – Buc., 1983.
  3. Bogdan-Tucicov ş.a. Dicţionar de psihologie socială. – Buc.,
  4. Bolişoi putevoditeli po biblii. – Moskva, 1993.
  5. Chevalier I., Cheebrant A. Dicţionar de simboluri. – Buc., 1994.
  6. Clément E., Demonique Ch., Hansen-Love L. Filosofia de la A. la Z. Dicţionar enciclopedic de filosofie. – Buc., 2000.
  7. Deely I. Bazele semioticii. – Buc., 1997.
  8. Dicţionar de estetică generală. – Buc., 1972.
  9. Dicţionar de etică (cu caractere chirilice). – Ch., 1981.
  10. Dicţionar de filosofia cunoaşterii (trad. din engleză) 2 vol. – Buc., 1999.
  11. Dicţionar de filosofie. – Chişinău, 1985.
  12. Dicţionar de sociologie. – Buc.,
  13. Dieder I. Dicţionnaire de la filosofie. – Paris, 1984.
  14. Eliade/Gulianu. Dicţionar al religiilor. – Buc., 1993.
  15. Filosofskii enţiclopediceskii slovari. 2-e izd. – Moskva, 1989.
  16. Flonta M. Curs de teorie a cunoaşterii. – Buc., 1969.
  17. Gulian C.I. Bazele istoriei şi teoriei culturii. – Buc., 1975.
  18. Ionescu Nae. Curs de metafizică. – Buc.,
  19. Kernbach Victor. Dicţionar de mitologie generală.
  20. Kiriak. Mitologie. – Buc., f.a.
  21. Kratkaia filosofskaia enţiklopedia. – Moskva, 1994.
  22. Kuhn N.A. Legendele şi miturile Greciei antice. – Buc., 1964.
  23. Mifologhiceschii slovari. Glav.red. E.M. Meletinski. – Moskva, 1993.
  24. Piru I. Introducere în epistemologie. – Buc., 1984.
  25. Popescu-Neveanu P. Dicţionar de psihologie. – Buc., 1978.
  26. Prut Constantin. Dicţionar de artă modernă. – Buc., 1982.
  27. Schweiger Paul. O introducere în semiotică. – Buc., 1984.
  28. Sovremennaia zapadnaia filosofia (slovari). – Moskva, 1991.
  29. Vianu T. Curs de sociologie. Puncte de vedere. – Buc., 1942.
  30. Vianu T. Introducere în teoria valorilor. Întemeiată pe observaţia conştiinţei. – Buc., 1942.
    Lucrări de interes general.
  31. Aristotel. Metafizica. – Buc., 1967.
  32. Aristotel. Retorica. – Buc.,
  33. Bachelard G. Dialectica spiritului modern. – Buc., 1986.
  34. Bagdasar N. Teoria cunoştinţei. Exprimare sistematică şi critică. Vol.1-2. – Buc., 1941-1942.
  35. Barthes Roland. Mythologies. – Paris, 1964.
  36. Berdeiaev N. Istoki i smîsl russkogo kommunisma. – Moskva, 1990.
  37. Berdeaiev N. Samopoznanie. Opît filosofskoi avtobiografii, I, Istoki i mirovaia sreda. XII. O samopoznanii i ego predelah). – Moskva, 1991.
  38. Berdeaiev N. Smîsl istorii (Gl. 1. O suşcinosti istoriceskogo. Znacenie predania. Gl. VII. Renessans i gumanism. Gl. VIII. Koneţ Renessania n crizis gumanisma. Vhojdenie maşinî. Gl. X. Ucenie o progresse i koneţ istorii. Prilojenie. Volea k jizni i volca k kulture). Moskva, 1990.
  39. Constant Benjamin. Despre libertate la antici şi la moderni. – Iaşi, 1996.
  40. Bibler V. Mîşlenie kak tvorcestvo. – Moskva, 1975.
  41. Biblia. Vechiul şi noul testament.
  42. Blaga L. Ştiinţă şi creaţie. – Buc., 1942.
  43. Braudel Fr. Structurile cotidianului. Vol.1-2. – Buc., 1984.
  44. Burchardt Iacob. Cultura Renaşterii în Italia. Vol. 1-2. – Buc., 1969.
  45. Chaunu Pierre. Civilizaţia Europei în Secolul luminilor. Vol. 1-2. – Buc., 1986.
  46. Chaunu Pierre. Civilizaţia Europei clasice. Vol. 1-3. – Buc., 1989.
  47. Cultură şi societate în epoca modernă. – Cluj-Napoca, 1990.
  48. Drîmba Ovidiu. Istoria culturii şi civilizaţiei. Vol. 1-8. – Buc., 1998.
  49. Efimov Iu. I. Filosofskie problemî teorii antroposoţiogeneza. – Leningrad, 1981.
  50. Einstein Albert. Cum văd eu lumea. Antologie. (Reflecţii despre filosofia, etica, sensurile sociale şi culturale ale fizicii teoretice). – Buc., 1992.
  51. Epistemologie. Orientări contemporane. – Buc., 1970.
  52. Existenţă, cunoaştere, valoare. – Buc., 1970.
  53. Huber Vinifried ş.a. La psychanalyse sciense de l’homme. – Bruxelles.
  54. Huntington Samuel P. Ciocnirea civilizaţiilor şi refacerea ordinii mondiale. – Oradea, 1998.
  55. Iordanskii V.B. Haos i Garmonia. – M., 1982.
  56. Istoria pervobîtnogo obşestva. Obşcie voprosî. Problemî antroposoţiogheneza (Gl.4-a. Predposîlki stanovlenia celoveceskogo obşestva. – Gl. 5-ia. Stanovlenie celoveceskogo obşestva). – Moskva, 1983.
  57. Kuhn Tomas. Metodologhiceskie problemî kompleksnîh issledovanii. – Novosibirsk, 1983.
  58. Logica ştiinţei. – Buc., 1970.
  59. Lotmann I. Studii de tipologia culturii. – Buc., 1974.
  60. Lovinescu E. Istoria civilizaţiei române moderne. Vol. 1-3. – Buc., 1924-1925.
  61. Matematică şi viaţă. – Buc., 1972.
  62. Moles Abraham. Sociodinamica culturii. – Buc., 1974.
  63. Naucinaia kartina mira: osnovanie, formirovanie, razvitie. – Ufa, 1987.
  64. Nemoianu Virgil. Structuralismul. – Buc., 1967.
  65. Piaget I. Dimensiuni interdisciplinare ale inteligenţei. – Buc., 1972.
  66. Piaget I. Epistemologie genetică. – Cluj, 1973.
  67. Piaget I. Structuralismul. – Buc., 1973.
  68. Pîrîu Ilie. Filosofia comunicării. – Buc., 2000.
  69. Popescu V. Morala şi cunoaşterea ştiinţifică. – Buc., 1974.
  70. Popper K. Societatea deschisă şi duşmanii ei. Vol. 1.2. – Buc., 1993.
  71. Popper Karl. Logica cercetării. – Buc., 1981.
  72. Popper Karl. Mitul contextului. – Buc., 1998.
  73. Prigogine I., Stenghers S. Noua alianţă. Metamorfoza ştiinţei. – Buc., 1984.
  74. Prigojin I., Stenghers S. Poreadok iz haosa. Novîi dialog celoveka s prirodoi. – Moskva, 1986.
  75. Psihologie socială. Aspecte contemporane. – Iaşi, 1996.
  76. Ralea M. Explicarea omului // Scrieri: Vol. 1. – Buc.,
  77. Roli metodologhii v istorii nauki. – Novosibirsk, 1985.
  78. Roşca A. Creativitatea generală şi specifică. – Buc., 1981.
  79. Sève Lucien. Marxisme et théorie de la personalitè. – Paris, 1969.
  80. Sève L. Marxism i teoria licinosti (ci. I Psihologhia licinosti kak zarojdaiuşcainşcaiasea nauka. Ci. III. Predmet psihologhii licinosti. Zakliucenie. Smerti i preobrajenie antropologhii). – Moskva, 1972.
  81. Strauss-Lévi Cl. Antropologie structurele (este trad. în rom.). – Paris, 1958.
  82. Teoria cunoaşterii ştiinţifice. – Buc., 1982.
  83. Toffler Alvin. Al Treilea Val. – Buc., 1983.
  84. Viet Jean. Les Méthodes structuralistes dous les sciences sociales. – Paris, 1967.
  85. Zamfirescu M. Istoria universală a teatrului. Vol. 1-3. – Buc., 1958, 1966, 1968.