Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


versiune pentru tipar

10.01.08 – Programa examenului de doctorat : Literatura de specialitate.Lucrari de interes general


Lucrări de interes general
 1. Adrian Marino. Hermeneutica ideii de literatură. – Cluj, 1987.
 2. Alexandrescu S. Introducere în poetica modernă. Prolegomenon // Poetică şi stilistică. Orientări moderne. – Buc., 1970.
 3. Analiză şi interpretare. Orientări în critica literară contemporană. – Buc., 1970.
 4. Analize de texte poetice. – Buc., 1986.
 5. Aristotel. Poetica. – Buc., 1965.
 6. Auerbach Erich. Mimesis. – Buc., 1965.
 7. Bahtin M. Estetica slovesnogo tvorcestva. – Moscva, 1979.
 8. Bahtin M. Metoda formală în ştiinţa literaturii. – Buc., 1992.
 9. Bahtin M. Probleme de literatură şi estetică. – Buc., 1982.
 10. Bahtin M. Problemele poeticii lui Dostoievski. – Buc., 1970.
 11. Baldensperger F. Literatura (creaţie, succes, durată). – Buc., 1974.
 12. Barilli Renato. Poetică şi retorică. – Buc., 1975.
 13. Barthes L. Gradul zero al scriiturii. Ce este scriitura? // Poetică şi stilistică. – Buc., 1972.
 14. Bousoňo Carlos. Teoria expresiei poetice. – Buc., 1975.
 15. Brandi Cezare. Teoria generală a criticii. – Buc., 1976.
 16. Călinescu George. Pagini de estetică. – Buc., 1990.
 17. Călinescu George. Principii de estetică. – Craiova, 1974.
 18. Călinescu Matei. Cinci feţe ale modernităţii. – Buc., 1995.
 19. Ce este literatura? Şcoala formală rusă. – Buc., 1983.
 20. Corti M. Principiile comunicării literare. – Buc., 1981.
 21. Deely John. Bazele semioticii. Buc., 1997.
 22. Derrida Jacques. Scriitura şi diferenţa. – Buc., 1998.
 23. Dubois Jacques ş.a. Retorica generală. – Buc., 1979.
 24. Duvignaud Jean. Sociologia artei. – Buc., 1995.
 25. Fontaine D. De poetique. – Paris, 1993.
 26. Fontanier Pierre. Figurile limbajului. – Buc., 1977.
 27. Foucault Michel. La volonte de savoir (Historie de la sexsualite I). – Paris, 1976.
 28. Fouler Rojer (ed.) Dictionary of Modern Critic Terms. – London and Boston, 1973.
 29. Foulke Robert ş. a. Anatomy of criticism. – New-York, 1972.
 30. Frye Northrop. Anatomia Criticii. – Buc., 1972.
 31. Frye Northrop. Dubla viziune. Buc., 1993.
 32. Heinrich Plett. Ştiinţa textului şi analiza de text. – Buc., Univers, 1983.
 33. Hirsch E. D. Validity of interpretation. – New Haven-London, 1971.
 34. Hristic Jovan. Formele literaturi moderne. – Buc., 1973.
 35. Husar Al. Izvoarele artei. – Buc., 1988.
 36. Hutcheon Linda. Politica postmodernismului. – Buc., 1997.
 37. Josef Hrabak. Introducere în teoria versificaţiei. – Buc., 1983.
 38. Jurgen Link. Literaturwissenschaftliche Grundbegriffe. – München, 1974.
 39. Krieger Murray. Teoria Criticii. – Buc., 1982.
 40. Lintvelt Jaap. Punctul de vedere. Încercare de tipologie narativă. – Buc, 1994.
 41. Litérature et réalité. – Paris, 1982.
 42. Lotman I. La structure du texte artistique. – Paris, 1973.
 43. Mario de Michelli. Avangarda artistică a secolului XX. – Buc., 1968.
 44. Markiewics H. Conceptele ştiinţei literaturii. – Buc., 1988.
 45. Miege Bernard. Gîndirea comunicaţională. – Buc., 1998.
 46. Miller J. H. Fiction and Repetition. – Cambridge, 1982.
 47. Miller J.H. The Linguistic Moment. – Princeton, 1985.
 48. Mincu Marin. Textualism şi autenticitate. – Constanţa, Pontica, 1993.
 49. Paul Cornea. Introducere în teoria lecturii. – Buc., 1988.
 50. Pentru o teorie a textului (Antologie “Tel Quel”). – Buc., 1980.
 51. Poetică şi stilistică. Orientări moderne. – Buc., 1972.
 52. Ronald Crane (publ.) Critics and Criticism. – Chicago, 1952.
 53. Schlegel Wilhelm August şi Friedrich. Despre literatură. – Buc., 1983.
 54. Tatarkiewiez Wladyslaw. Istoria celor şase noţiuni. – Buc., 1978.
 55. Teoria limbajului poetic. Şcoala filologică rusă. – Iaşi, 1994.
 56. Teorie de la litterature. – Paris, 1981.
 57. Teorie littéraire. Problemes et Perspectives. – Paris, 1989.
 58. Théorie littéraire (publ. sous la direction de M. Angenot, J. Bessière, Douwe Fokkema, E. Kusher). – Paris, 1989.
 59. Thibaudet Albert. Fiziologia criticii. – Buc., 1966.
 60. Todorov Tz. Teorii ale simbolului. – Buc., 1983.
 61. Van Tieghem Philippe. Marile doctrine literare în Franţa. – Buc., 1972.
 62. Vianu Tudor. Estetica. – Buc., 1968.
 63. Walzel Oskar. Conţinut şi formă în opera poetică. – Buc., 1976.
 64. Wellek René. Conceptele criticii. – Buc., 1970.
 65. Werner K. Probleme fundamentale ale ştiinţei literare. – Buc., 1972.