Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


versiune pentru tipar

10.01.08 – Programa examenului de doctorat : Literatura de specialitate. Limbajul artistic


Limbajul artistic.

Conceptul de limbaj: de la diada saussureană limbă (langue)/vorbire (parole, enunţ, discurs) la triada limbă/limbaj/vorbire. Funcţiile limbajului

 1. Bahtin M. Problema recevîh janrov // Estetica slovesnogo tvorcestva. – Moskva, 1979.
 2. Bloomfeld Leonard. Le langage. – Paris, 1970.
 3. Burke Kenneth. Language as Simbolic Action. – Los Angeles, 1973.
 4. Cimpoi M. Limbajul poetic ca limbaj absolut // Metaliteratură. Vol. 2, 2004.
 5. Cohen Jean. Structure du langage poétique. – Paris, 1966.
 6. Condrea I. Semiotică şi metalimbaj. Programa analitică a cursului pentru masterat. – Chişinău, 2001.
 7. Coquet Jean-Claud Sémiotique littéraire. Contribution a l’analyse semantique du discours. – Paris, 1974.
 8. Cotorcea Livius. Teoria limbajului poetic în ştiinţa filologică rusă şi sovietică. – Iaşi, 1983.
 9. Ducrot O., Schaeffer J.-M. Noul dicţionar enciclopedic al ştiinţelor limbajului. – B., 1996.
 10. Ducrot O., Todorov Tz. Dictionnaire encyclopédique des sciences du langage. – Paris, 1979.
 11. Faucault Michel. Ordinea discursului. Un discours despre discurs, 1998.
 12. Faye Jean Pierre. Théorie du recit. Introduction aux langages totalitaires. – Paris, 1972.
 13. Gennet G. Figuri. – Buc., 1972.
 14. Gennet Gerard. Figures, III. – Paris, 1982. (În Franţa au apărut încă 2 vol.)
 15. Gennet Gerard. Nouveau discours du recit. – Paris, 1983.
 16. Hjelmslev Louis. Prolégoménes á une théorie du langage… – Paris, 1971.
 17. Iakobson R. Essais de lingvistique générale. – Paris, 1963.
 18. Jakobson Roman. Essais de lingvistique général. – Paris, 1963.
 19. Kristeva Julia. La revolution du langage poetique. – Paris, 1974.
 20. Mainqueneau Dominique. L’analyse du discours. – Paris, 1976.
 21. Martius-Baltar Michel. De l’énoncé à l’enonciation: une approche de fonctions intonatives. – Paris, 1977.
 22. Popescu I. Funcţiile limbajului // Terminologie poetică şi retorică. – Iaşi, 1994.
 23. Rastier F. Essais de sémiotique discoursive. – Paris, 1973.
 24. Rey-Debove J. Le métalangage. Etude lingvistique du discours sur la langage. – Paris, 1978.
 25. Slama Cazacu T. Limbaj şi context. – Buc., 1959.
 26. Style and Language. – New York, 1960.
 27. Teoria limbajului poetic. – Iaşi, 1994.
 28. Todorov Tz. Les genres du discours. – Paris, 1978.
 29. Vianu Tudor. Dubla intenţie a limbajului şi problema stilului // Despre stil şi artă literară. – Buc., f.a.

  Trăsăturile definitorii şi elementele principale ale limbajului

 30. Blaga L. Geneza metaforei şi sensul culturii // Trilogia culturii. – Buc., 1969.
 31. Blanchard M. Description… – Mouton, 1980.
 32. Buosoño C. Teoria expresiei poetice. – Buc., 1975.
 33. Burlacu Al. Despre structura simbolului poetic // Critica în labirint. –Chişinău, 1997.
 34. Cicerin A.V. Ritm obraza. Stilistikeskie problemî. – Moskva, 1973.
 35. Curuci L. Elemente de poetică. – Chişinău, 1971.
 36. Dolgan M. Idee şi imagine poetică. – Chişinău, 1971.
 37. Dolgan M. Metafora poetică şi semnificaţiile ei… – Chişinău, 1974.
 38. Dragomirescu Gh. Mică enciclopedie a figurilor de stil. – Chişinău, 1993.
 39. Dumarsais C. Ch. Despre tropi. – Buc., 1981.
 40. Durand G. Figures mythigue et visages de l’oenvre. De la mythocritique à la mythanalise. – Paris, 1979.
 41. Eliade M. Aspecte ale mitului. – Buc., 1978.
 42. Fontanier P. Figurile limbajului. – Buc., 1977.
 43. Gennet G. Figuri. – Buc., 1978.
 44. Gennet G. Figures, III. – Paris, 1972.
 45. Gusdorf G. Conştiinţă mitică – Structură a fiinţei în univers // Mit şi metafizică. – Timişoara, 1996.
 46. Henry Albert. Métonymie et métaphore. – Paris, 1971.
 47. Mauron Ch. Des methaphores obsedantes au mithe personnel. – Paris, 1962.
 48. Meschonnic H. Critique du rythme… – Paris, 1982.
 49. Morier H. Le rythme du vers libre simboliste. – Geneve, 1973.
 50. Ricoeur Paul. Metafora vie. – Buc., 1984.
 51. Ţau Elena. Analize literar-artistice. – Chişinău, 1986.
 52. Ţau Elena. Aspecte ale convenţionalului în proza scurtă moldovenească contemporană. – Chişinău, 1980.
 53. Teorii ale limbajului. – Buc., 1983.
 54. Teoria metaforî. Perevod. – Moskva, 1990.
 55. Teoriile simbolului. – Buc., 1983.
 56. Vianu T. Alegorie şi simbol. O contribuţie istorică la înţelegerea raportului lor // Opere. Vol. 4. – Buc., 1975.
 57. Vianu T. Epitetul eminescian // Op. cit.
 58. Vianu T. Problemele metaforei şi alte studii de stilistică // Despre stil şi artă literară. – Buc., f.a.
 59. Vianu T. Simbolul artistic // Postume. – Buc., 1966.
 60. Vezi dicţionarele de terminologie poetică şi literară. Vinogradov V.V. O iazîke hudojestvennoi literaturî. – Moskva, 1959.

  Conţinut, formă, materie, material în creaţia literară

 61. Bahtin M. Problema conţinutului, a materialului şi a formei în creaţia literară // Probleme de literatură şi estetică. – Buc., 1982.
 62. Corbea Andrei. Cap. I.1. “Conţinut” / “formă”: o dicotomie absolută? Cap. II. În orizontul substanţialismului şi absolutismului logic. Premisele conceptuale ale dicotomiei “conţinut” / “formă” // Despre “teme”. – Iaşi, 1995.
 63. Gavrilov A. Noţiunea de caracter şi unitatea dialectică fond-formă. Caracterul literar – o formă conţinutistă // Structura artistică a caracterului literar în roman. – Chişinău, 1976.
 64. Gocev T.D. Soderjatelinosti hudojestvennîh form. Epos. Lirica. Teatr. – M., 1968.
 65. Hartmann N. Conţinut, formă, materie, material // Estetica. – Buc., 1974.
 66. Hegel G. W.F. Prelegeri de estetică. Partea a II-a. Dezvoltarea idealului în formele particulare ale frumosului artistic. Secţiunea I. Forma simbolică a artei. Cap. I. A. Nemijlocita unitate între semnificaţie şi formă. Secţiunea a II-a. Forma clasică a artei. Introducere. Despre clasic în general. Secţiunea a III-a. Forma romantică a artei. Introducere. Arta romantică în general. Punctele 1,2,3.
 67. Hegel. Ştiinţa logicii (Prefaţă la ediţia a doua. Introducere). – B., 1966.
 68. Herbert Read. Originile formei în artă. – Buc., 1971.
 69. Iovan H. Formele literaturii moderne. – Buc., 1973.
 70. Melnic T. Conţinut şi formă în opera literară. – Chişinău, 1972.
 71. Pareison L. Estetica. Teoria formativităţii. – Buc., 1977.
 72. Rousset J. Forme et siguification – Paris, 1962.
 73. Vianu T. Construcţia obiectului în estetică. (Estetica materialelor) // Opere. Vol. 7. – Buc., 1978.
 74. Vianu T. Probleme filosofice ale esteticii (E. Problema libertăţii. Libertate şi determinism artistic. Materiale, limite şi creaţie liberă) // Op. cit.
 75. Vianu T. Tezele unei filosofii a operei. (15. Operă şi materie. 16. Materia în opera de artă. 17. Forma ca expresie a ideii. 18. Forma ca limită a maselor. 19. Forma ca unificare) // Op.cit.
 76. Walzel O. Conţinut şi formă în opera poetică. – Buc., 1976.

  Literatura cultă (scrisă) şi folclorul (“literatura” orală).

 77. Bahtin M. Tvorcestvo Fr. Rablaise i narodnaia cultura srednevakovia i Renessansa. – Moskva,
 78. Călinescu George. Estetica basmului. – Buc., 1965.
 79. Propp Vladimir. Rădăcinile istorice ale basmului fantastic. – Buc., 1973.
 80. Propp Vladimir. Morfologia basmului. – Buc., 1970.
 81. Zumthor Paul. Introduction à la poèsie orale. – Paris, 1983.
 82. I.8. Universal şi specific naţional.
 83. Adrian Marino. Literatura universală sau literatura comparată // Comparatism şi teoria literaturii, 1998.
 84. Anton Dumitru. Terra mirabilis sau întîlnirea cu pământul. Forma mentis // Retrospective. – Buc., 1991.
 85. Balotă Nicolae. Circulaţia intraliterară şi interliterară a valorilor // Revista de istorie şi teorie literară, nr. 4, 1973.
 86. Blaga L. Matricea stilistică // Orizont şi stil, 1994.
 87. Blaga L. Spaţiul mioritic. Despre asimilare. Apriorism românesc // Spaţiul mioritic. – Buc., 1994.
 88. Boia L. Mit şi istorie în conştiinţa românească. – Buc.,
 89. Călinescu G. Specificul naţional. Autohtonizarea simbolismului. Miturile: Traian şi Dochia, Mioriţa, Meşterul Manole, Sburătorul // Istoria lit. române de la origini pînă în prezent. – Buc., 1985.
 90. Cimpoi M. Orizont românesc, orizont european, orizont universal // Identitatea limbii şi literaturii române în perspectiva globalizării, – Iaşi, 2002.
 91. Ciobanu-Tofan A. Resurecţia ideii de specific naţional. Manifeste şi ideologii literare // Spiritus loci. Variaţiuni pe o temă. – Chişinău, 2001.
 92. Corbu H. Ideea naţională în contextul creaţiei poetului // Discursul direct. Aspecte ale publicisticii eminesciene. – Chişinău, 2000.
 93. Dima A. Aspecte naţionale ale curentelor literare internaţionale. – Buc., 1973.
 94. Ibrăileanu Garabet. Caracterul specific naţional în literatură // Studii literare. – Buc., 1976.
 95. Laiqnel-Lavastine Alexandra. Filosofie şi naţionalism. Paradoxul Noica. – Buc., 1998.
 96. Lovinescu E. Evoluţia ideologiei literare. X. 2. Teoria specificului naţional. 3. Caracterul reacţionar al mişcării poporaniste // Scrieri. Vol. 4. – Buc., 1973.
 97. Maiorescu T. În chestia poeziei populare // Critice. – Chişinău, 1990.
 98. Marcea Pompiliu. Naţional şi universal. – Buc., 1975.
 99. Noica C. Introducere la miracolul eminescian (Eminescu sau gînduri despre omul deplin al culturii româneşti. Buc., 1992.
 100. Noica C. Modalităţi româneşti ale fiinţei // Sentimentul românesc al fiinţei. –Buc., 1996.
 101. Noica C. Pagini despre sufletul românesc. – Buc., 1991.
 102. Pilat I. Tradiţie şi inovaţie. Sufletul irlandez în poezie // Portrete literare. – Buc., 1969.
 103. Ralea Mihai. Etnic şi estetic // Portrete, cărţi, idei. – Buc., 1972.
 104. Vianu T. Goethe şi ideea de literatură universală. Studii de literatură universală şi comparată. – Buc., 1963.
 105. Vianu T. Goethe şi literatura universală // Op. cit.
 106. Vianu T. Literatură universală şi literatură naţională. // Op. cit.
 107. Vulcănescu Mircea. Dimensiunea românească a existenţei // Dimensiunea românească a existenţei. – Buc., 1991.
 108. Wagner R. Calea românească. Reportaj dintr-o ţară în curs de dezvoltare. – Buc., 1996.
 109. Zamfirescu I. Naţional şi universal // Studii de literatură universală.

  Teoria operei literare. Noţiunea de operă literară (operă de artă)

 110. Coroban V. Opera literară // Coroban V. , Badiu V., Curuci L. Studii de teorie a literaturii. – Chişinău, 1979.
 111. Eco Umberto. Opera deschisă. – Buc., 1969.
 112. Gavrilov A. Ce este opera literară? // Revista de Lingvistică şi Ştiinţă Literară. – 1993, nr. 3.
 113. Hegel G.W.F. Poezia. Opera poetică în raport cu cea prozaică. Opera de artă poetică liberă // Prelegeri de estetică.
 114. Heidegger M. Originea operei de artă. (Lucrul şi opera). – Buc., 1995.
 115. Ingarden R. Das literarische Kunstwerk. – Tübing, 1972 (sau alte ediţii)
 116. Kayser W. Opera literară. – Buc., 1979.
 117. Michaud G. L’oeuvre et ses techniques. – Paris, 1957.
 118. Muşina Al. Eseu asupra poeziei moderne. – Chişinău, 1997.
 119. Teoria literaturii. Osnovnîe problemî v istoriceskom osveşcenii. Kn.3 (Proizvedenie) – M., 1965.
 120. Tînianov Iu. Faptul literar // Ce este literatura? Şcoala formală rusă. – Buc., 1983.
 121. Vianu T. Tezele unei filosofii a operei (4. Definiţia operei. 10. Valori, bunuri şi opere) // Opere. Vol. 7. – Buc., 1978 (sau în Postume. – Buc., 1966).

  Geneza operei literare. Procesul (actul) de creaţie (laboratorul de creaţie al scriitorului)Opera literară – produs al activităţii creatoare a autorului. Noţiunea controversată de autor

 122. Bahtin M. Avtor i gheroi v esteticescoi deiatelinosti (Problema otnoşenia avtora k gheroiu. Problema avtora) // Estetica slovesnogo tvorcestva. – Moskva, 1979.
 123. Bahtin M. Iz zapisei 1970-1971 godov // Op. cit.
 124. Bahtin M. Problema texta v lingvistike, filologhii i drughih gumanitarnîh naukah. Opît filosofskogo analiza // Op. cit.
 125. Călinescu G. Eminescu în timp şi spaţiu // Opera lui Mihai Eminescu. Vol. 1. – Chişinău, 1983.
 126. Corbea Andrei. Ego, Alter, Alter Ego. – Iaşi, 1993.
 127. Corbu H. Scriitorul şi procesorul literar. – Chişinău, 1980.
 128. Corlăteanu N. Scriitorul în faţa limbii literare. – Chişinău, 1985.
 129. Hegel G.W.F. Opera produs al creaţiei umane. Subiectivitatea creatoare de poezie // Prelegeri de estetică.
 130. Hegel. Forma clasică a artei. Poziţia artistului creator în această formă de artă // Op. cit.
 131. Read H. Poetul şi muza lui // Originile formei în artă. – Buc., 1971.
 132. Simion E. Întoarcerea autorului. Eseuri despre relaţia creator-operă. – Buc., 1981.
 133. Vianu T. Personalitatea lui Eminescu. Atitudinea şi formele eului în lirica lui Eminescu // Opere. Vol. 2. – Buc., 1972.
 134. Vianu T. Construcţia obiectului în estetică. (Eul poetic) // Op. cit.
 135. Vianu T. Dualismul artei /Personalitatea artistului) // Op.cit.
 136. Vianu T. Epitetul eminescian (D. Eminescu în timp) // Despre stil şi artă literară. – Buc., f.a.
 137. Vianu T. Istoria ideii de geniu // Postume. – Buc., 1966.
 138. Vianu T. Personalitatea lui Eminescu // Opere. Vol. 2, Buc., 1972.
 139. Vianu T. Tezele unei filosofii a operei (Artist, artizan, pastişor, virtuoz) // Opere. Vol. 7 – Buc., 1978.

  Procesul de creare a operei literare.Legităţile şi etapele principale

 140. Barthes R. Gradul zero al scriiturii. Ce este scriitura // Poetică şi stilistică. – Buc., 1972.
 141. Curuci L. Procesul de creaţie // Coroban V. , Curuci L., Badiu V. Studii de teorie a literaturii. – Chişinău, 1979.
 142. Dolinin A.S. Poslednie romanî Dostoievskogo. Kak sozdavalisi “Podrostok” i “Bratia Karamazov”. – Moskva, 1967.
 143. Dolinin A.S. V tvorcescoi laboratorii Dostoievskogo. – Leningrad, 1947.
 144. Hegel G.W.F. Opera de artă ca produs al activităţii omeneşti // Prelegeri de estetică. Vol. 1. Introducere. – Buc., 1966.
 145. Ilin Stan. Liviu Rebreanu în atelierul de creaţie. – Buc., 1985.
 146. Issledovanie problem psihologhii tvorcestva. – Moskva, 1983.
 147. Jdanov V.A. Tvorceskaia istoria “Annî Kareninoi”. – Moskva, 1957.
 148. Luhmann N. Das Kunstwerk und die Selbstreproduktions der Kunst // Gumbreacht (ed.). Stil. – Frankfurt, 1986.
 149. Mavrodin I. Poietică şi poetică. – Buc., 1982.
 150. Meilah B. Talant pisatelea i proţessî tvorcestva. – Leningrad, 1969.
 151. Melnic T Imaginea artistică şi procesul de creaţie (Material didactic) – Chişinău, 1989.
 152. Petrescu Camil. Documente literare. Din laboratorul de creaţie al scriitorului. – Buc., 1979.
 153. Psihologhia proţessov hudojestvennogo tvorcestva. – Leningrad, 1980.
 154. Read H. Poetul şi muza lui // Originile formei în artă. – Buc., 1971.
 155. Riffaterre M. La production du texte. – Paris, 1979.
 156. Ţeitlin A. G. Trud pisatelea. Voprosî psihologhii tvorcestva, kuliturî i tehniki pisateliskogo truda. Izd. 2-e. – Moskva, 1968.
 157. Vianu T. Problemele filosofice ale esteticii (Raţionalitatea actului creator) // Opere. Vol.7. – Buc., 1987.

  Modul de existenţă şi structura operei literare

 158. Cervenko Miroslav. Der Bedeutungsaufbau des literarischen Werkes. – München, 1978.
 159. Corti Maria. Nivele ale textului // Principii ale comunicării literare. – Buc., 1981.
 160. Eco Umberto. La structure absente, 1970.
 161. Gavrilov A. Consideraţii preliminare cu privire la noţiunea de structură // Structura artistică a caracterului literar în roman. – Chişinău, 1976.
 162. Hartmann N. Structura operei de artă // Estetica. – Buc., 1974.
 163. Ingarden R. Structura fundamentală a operei literare // Probleme de stilistică. – Buc., 1978.
 164. Marino A. Structura operei literare // Introducere în critica literară. Buc., 1968.
 165. Parfene Constantin. Opera literară – identitate, structură, organizare. 2. Opera literară în perspectivă structuralist-semiotică. 2..1. Opera ca structură. Şi dacă… de M. Eminescu. 2.1. Opera ca structură deschisă. Poezia lui Cezar Inănescu şi conceptul modern de “deschidere” // Teorie şi analiză literară. Ghid practic. – Buc., 1993.
 166. Wellek R., Warren A. Modul de existenţă al operei literare // Teoria literaturii. – Buc., 1967. <

  Componentele structurale principale ale operei literare.Fondul tematic al operei literare. Temă, motiv, laitmotiv

 167. Abramovici G.A. Literaturnoe proizvedenie. Glava 1. Tema i ideea // Vvedenie v literaturovedenii. – Moskva, 1961.
 168. Bahtin M. Metoda formală în ştiinţa literaturi (P. III. Cap. 3. Unitatea tematică a operei literare). – Buc., 1992.
 169. Bociort Ignat F. Tematica operei literare // Curs de teoria literaturii I. Nivele ideologice ale operei literare. – Timişoara, 1977.
 170. Corbea Andrei. Despre, “teme” (Cap. I. În jurul tematicii literaturii: o veche discuţie cu final deschis. Spre o nouă paradigmă în ştiinţa literaturii. 1.2.1. Conceptul de temă în orizontul dicotomiei “conţinut” / “formă” 1.2.2.1. Tematica şi “efectul de real”. 1.2.3. Tema – “conţinut”. Originile conceptului. 1.3.4. Tematologia sub semnul doctrinei comparatiste. 1.3.5. Critica tematică şi variantele “tematismului”. 1.4.1. Tema-formă”. O tentativă a şcolii formale ruse. 1.4.2. Tema-text. Natura comunicativă a tematicii. 1.5. Estetica receptării ca posibilă deschidere spre paradigma comunicativă, de la tema-substanţă la tema-funcţie. Cap.III. 3.4.1. Sensul-temă şi identitate în sine şi în context. 3.6.2. Dinamica raportului temă/orizont. Cap. IV. 4.4.2.1. Efectul de distanţare. De la tema-semnificaţie la tema-sens. Cap. V. 5.3.3. Procesul interacţiunii între temă şi orizont.
 171. Dicţionar de termeni literari. Coord. Al. Săndulescu. (Laitmotiv, Motiv. Motivaţie. Temă).
 172. Hartmann N. Conţinut şi formă, materie şi material // Estetica.
 173. Korner Josef. Erlebnis – Motiv – Stoff // Wahle I., Klemperer V. (ed.) Vom Geiste neurerer Literaturforschung. – Postdam, 1924.
 174. Kruse Margot. Literaturgeschichte als Themengeschichte // Petriconi Helemuth Metamorphosen der Träume. – Frankfurt, 1971.
 175. Lötscher A. Text und Thema. – München, 1987.
 176. Mircea Anghelescu ş.a. Laitmotiv. Motiv. Temă // Dicţionar de termeni literari. – F.l. şi f.a.
 177. Slovari literaturovedceskih terminov (Laitmotiv. Motiv. Motivirovka. Tema). – Moskva, 1974.
 178. Timofeev L. Analiz hudojestvennogo proizvedenia. Glava 2. Ideea, tema (ideino-tematiceskaia osnova), haracterî // Osnovî teorii literaturî. Moskva, 1959. (Este trad. rom.).
 179. Trousson Raymond. Thémes et mythes. – Bruxellesm 1981.
 180. Vezi şi alte manuale, dicţionare accesibile, alte surse despre critica tematică şi analiza tematologică.
 181. Weber Jean-Paul. Domaines thematiques. – Paris, 1965.

  Fondul ideatic. Mesajul şi ideea operei literare.

 182. Bociort J. F. Ideatica. Problematica // Curs de teoria literaturii. – Timişora, 1977.
 183. Corbea Andrei. Despre “teme” (Cap. V. Creaţia socială – reper şi criteriu al frumosului. 5.2.2. Premisele creaţiei sociale prin Frumos. 5.1.2. Valenţa socială a esteticului ca intensitate a sensului. – Iaşi, 1995.
 184. Dolgan M. Idee şi imagine poetică. – Chişinău, 1971.
 185. Escarpit R. (ed.) Literar şi social. – Buc., 1974.
 186. Gavrilov A. Structura stratiformă a operei literare în concepţia estetică a lui N. Hartmann // Metaliteratură. Vol. 10, 2004.
 187. Gavrilov A. Structura stratiformă a operei literare în concepţia lui R. Ingarden // Metaliteratură, vol. 9, 2004.
 188. Hartmann N. Estetica (Stratul Ideilor individuale şi cel al Ideilor generale ale operei literare. Despre viaţa în Idee).
 189. Pascadi I. Sensul artistic // Nivele estetice. – Buc., 1972.
 190. Vezi o definire dialogică a noţiunilor “conţinut”, “temă”, “semnificaţie”, “sens”, “cuvînt bivoc”. “enunţ” în lucrările recomandate ale lui Bahtin: Marxism filosofia iazîca; Avtor i gheroi… (Smîslovoe ţeloe gheroia); Problemele poeticii lui Dostoievski (Discursul (Slovo) la Dostoievski); Discursul (slovo) în roman; Problema texta…; Iz zapisei 1971-72 godov; K metodologhii gumanitarnîh nauk.

  Subiectul şi elementele lui de bază. Subiect şi fabulă.

 191. Abramovici G. Vvedenie v literaturovedenii (Siujet. Obşcee poniatie o siujete. Elementî siujeta. (Este trad. rom.) – Moskva, 1961.
 192. Bahtin M. Tema, fabula şi subiectul // Metoda formală în ştiinţa literaturii. – Buc., 1992.
 193. Gavrilov A. Conflictul artistic. Concept general // Revista de Lingvistică şi Ştiinţă Literară. – 1991, nr. 1.
 194. Kojinov V.V. Siujet, fabula, kompoziţia // Teoria literaturî. Kn. II. – Moskva, 1964.
 195. Şclovski V. Despre proză. Vol. 1-2. – Buc., 1976.
 196. Timofeev L. Osnovî teorii literaturî (c.II. Glava 3-a. Siujet, Sootnoşenie kompoziţii i siujeta. Osnovnîe elementî siujeta).
 197. Tomaşevski B. Teoria literaturî. Poetica. – Buc., 1983.

  Structura stratiformă a operei literare

 198. Corti Maria. Nivele ale textului // Principii ale comunicării literare. – Bucureşti, 1981.
 199. Gavrilov A. Structura stratiformă a operei literare în concepţia lui R. Ingarden // Metaliteratură, nr. 9, 2004.
 200. Gavrilov A. Structura stratiformă a operei literare în concepţia estetică a lui N. Hartmann // Metaliteratură, nr. 10, 2004.
 201. Ingarden R. // Structura fundamentală a operei literare // Probleme de stilistică. – Buc., 1978.
 202. Ingarden R. Construcţia bidemensională a operei de artă literară. Caracterul schematic al operei literare // Studii de estetică, Buc., 1978.
 203. Marino A. Structura operei literare // Introducere în critica literară. – Buc., 1968.
 204. Parfene C. Teorie şi analiză literară. Ghid practic / II. 2. Opera literară în perspectivă structuralist-semiotică. (Vezi analiza structurii stratificate a poeziei lui M. Eminescu Şi dacă… şi a organizării sonore a poeziei lui G. Bacovia Plumb). – Buc., 1993.
 205. Sollers Philippe. Nivelurile semantice ale unui text modern // Pentru o teorie a textului. – Buc., 1980.
 206. Wellek R., Warren A. Modul de existenţă al operei literare (Vezi definirea straturilor operei literare) // Teoria literaturii. – Buc., 1967.

  Imaginea artistică a omului

 207. Aristotel. Poetica. – Buc., 1956. (personaj în acţiune, erou, caracter).
 208. Bahtin M. Avtor i gheroi v esteticeskoi deiatelinosti (Prostranstvennaia forma gheroia. Vremennoe ţeloe gheroia (problema vnutrennego celoveka – duşi). Smîslovîe ţeloe gheroia) // Estetica slovesnogo tvorcestva. – Moskva, 1979.
 209. Bahtin M. Problema eroului // Metoda formală în ştiinţa literaturii. – Buc., 1992.
 210. Bahtin M. Problemele poeticii lui Dostoievski. – Buc., (“erou ideologic”, “erou-personalitate”).
 211. Bociort I.T. Tipologia umană a operei literare. 1. Personajul şi cîteva funcţii ale sale. 2. Ipostaze ale personajului. 3. Modalităţi de construire… 4. Analiză psihologică. Aplicaţii: Pertsonajele în analizele literare // Curs de teoria literaturii. – Timişoara, 1977.
 212. Ciocanu Ion. Caractere şi conflicte. Evoluţia povestirii şi romanului moldovenesc în ultimii ani. – Chişinău, 1968.
 213. Dicţionar de personaje literare. Coordonatori prof.dr. Constanţa Bărboi, prof. Iustina Itu. – Braşov-Chişinău, 1993.
 214. Eroul contemporan în literatura sovetică moldovenească. Red. resp. S. Cibotaru. – Chişinău, 1972.
 215. Gavrilov A. Caracterul în structura romanului dostoievskian // Nistru, nr. 11/ 1971.
 216. Gavrilov A. Caracterul literar ca structură artistică. Integritatea structurii artistice a caracterului // Structura artistică a caracterului literar în roman. – Chişinău, 1976.
 217. Gavrilov A. Modalităţi psihologice de caracterizare a eroului în romanul moldovenesc // Reflecţii asupra romanului. – Chişinău, 1986.
 218. Gavrilov A. Structura tipologică şi caracterologică a eroului în romanul Singur în faţa dragostei de A. Busuioc (noţiunea de antierou) // Op. cit.
 219. Greimas A.-J. Despre sens. – Buc., 19 (“actant”).
 220. Hartmann N. Structura operei literare. 4. Stratul modelării sufleteşti şi al caracterului // Estetica.
 221. Hegel. Prelegeri de estetică. P. 1. Introducere. Cap. 3. Idealul ca atare. 1. Individualitatea frumoasă. P. I. Cap. 3. 3. Acţiune. A) Forţe generale ale acţiunii b) Indivizi în acţiune c) Caracterul. Secţia III. Forma romantică a artei. Cap. 3. Independenţa formală a caracterului.
 222. Hropotinschi A. Modelarea omului în romane // Treptele creaţiei – trepte ale măiestriei. Studiu asupra creaţiei literare a lui V. Beşleagă. – Chişinău, 1981.
 223. Hropotinschii A. Mutaţiile omului în timp. Tipologie conflictuală în romanul-parabolă // Evoluţia prozei contemporane. – Chişinău, 1978.
 224. Iosifescu Silvian. Personaje // Configuraţie şi rezonanţe. Un itinerar teoretic. – Buc., 1973.
 225. Izobrajenie celoveka. – Moskva, 1972.
 226. Parfene C. Teorie şi analiză literară (VI. Anexe. 6. Personajul literar. 7. Caracterizarea personajului literar).
 227. Popa Marian. Homo fictus. Structuri şi ipostaze. – Buc., 1968.
 228. Propp V. Morfologia basmului – Buc., 19 (“personaj-funcţie”).
 229. Teoria literaturî. Osnovnîe problemî v istoricescom osveşcenii. Obraz, metod, harakter. Kn. 1-2. – Moskva, 1962.
 230. Vezi dicţionarele recomandate şi alte surse.

  Raportul autor-narator-personaj-cititor.

 231. Abramovici G. Liriceskoe otstuplenie. Raskrîtie avtorskogo otnoşenia k personajam proizvednia // Vvedenie v literaturovedenii. – Moskva, 1961.
 232. Bahtin M. Avtor i gheroi v esteticeskoi deiatelnosti // Estetica slovesnogo tvorcestva. – Moskva, 1979.
 233. Bahtin M. Problemele poeticii lui Dostoevski. – Buc., 19
 234. Eco U. Lector în fabula. – Buc., 19
 235. Lintvelt Jaap. Încercare de tipologie narativă. Punctul de vedere. – Buc., 1994.
 236. Manolescu N. Arca lui Noe. Eseu despre roman. Vol. 1-3. – Bucureşti, 19

  Relaţii spaţio-temporale, Noţiunea de cronotop.

 237. Bahtin M. Discursul în roman. (4. Locutorul în roman) // Op. cit.
 238. Bahtin M. Formele timpului şi ale cronotopului în roman // Probleme de literatură şi estetică. – Buc., 1982.
 239. Bahtin M. Roman vospitania i ego znacenie v istorii realisma (Vremea i prostranstvo v proizvedeniah Goethe // Estetika slovesnogo tvorcestva. – Moskva, 1979.
 240. Gadamer H.-G. O krughe ponimania (Vezi despre două moduri de a concepe istoria (tradiţia): ca istorie-obiect de cercetare obiectivist-detaşată, ca trecut săvîrşit şi încheiat (istoricism) şi ca istorie (tradiţie) care continuă să săvîrşească prin noi (“istorie, eficienţă”, Geschehen, în care sîntem implicaţi, la care aparţinem cultural prin ceea ce şi cum sîntem astăzi) // Aktualinosti prekrasnogo. – Moskva, 1991 (vezi şi comentariul).
 241. Heidegger M. Fiinţă şi timp. – Buc., 1994.
 242. Heidegger M. Timp şi fiinţă. – Buc., 1995 (Vezi despre cvadridimensionalitatea spaţiotemporalitatea Fiinţei).

  Compoziţia operei literare.

 243. Abramovici G. Kompoziţia i siujet literaturnogo proizvedenia // Vvedenie v literaturovedenii. – Moskva, 1961.
 244. Bahtin M. Metoda formală în ştiinţa literaturii (P. III. Cap. II. Materialul şi procedeul ca elemente componente ale construcţiei poetice. Cap. III. Elemente ale construcţiei artistice).
 245. Hropotinschi A. Contrapunctul şi compoziţia operei // Revelaţia slovei artistice. – Chişinău, 1979.
 246. Jirmunski V. Kompoziţia liriceskih stihotvorenii. - Pg., 1921.
 247. Timofeev L. Kompoziţia i siujet // Osnovî teorii. – M., 1959.
 248. Analize de texte poetice. – Buc., 1986.
 249. Bahtin M. Problema texta v lingvistike, filologhii i drughih gumanitarnîh naukah. Opît filosofskogo analiza // Estetica slovesnogo tvorcestva. – M., 1979.
 250. Barthes R. Plăcerea textului. – Buc., f.a.
 251. Bellemin-Noël. Vers l’inconscient du text. – Paris, 1979.
 252. Boneţkaia N. K. Problema texta hudojestvennogo proizvedenia u Bahtina // Filologhiceskie nauki, nr. 5-6, 1995.
 253. Cotorcea Livia. Text // Terminologie poetică şi retorică. – Iaşi, 1994.
 254. Dällenbach Lucien, Intertexte et autotexte / Poetique, nr. 27 / 1976.
 255. Derşidan I. Primatul textului. – Oradea, 1992.
 256. Dimitriu Corina. Intertextualitate // Terminologie poetică şi retorică.
 257. Eco Umberto. Lector in fabula ou la corporation interprétativ dans les textes narratifs. – Paris, 1985.
 258. Eihenbaum B. Osnovî textologhii // Redactor i kniga. Sbornik statei. Vîpusc. 3. – Moskva, 1962.
 259. Gennet G. Introducere în arhitext. Ficţiune şi dicţiune. – Buc., 1994.
 260. Gennet Gerard. Palimpsestes. – Paris, 1982.
 261. Hăulică Cristina. Textul ca intertextualitate. – Buc., 1981.
 262. Issledovania po teorii texta (Referativnîi sbornik). – Moskva, 1979.
 263. Kristeva Iulia. Problemele structurării textului // Pentru o teorie a textului… - Buc., 1980.
 264. Kristeva Julia. Le texte du roman. – Paris, 1970.
 265. Lihaciov D.S. Textologhia. Kratkii ocerk. – M.-L., 1964.
 266. Lingvistica texta (materialî naucinoi konferenţii), I-II. – Moskva, 1974.
 267. Lotman I. La structure du text artistique. – Paris, 1973.
 268. Lotmann I. Structura hudojestvennogo texta. – Moskva, 1982.
 269. Măgureanu Anca. Aspecte semantice ale constituirii textului // Semantică şi semiotică. – Buc., 1981.
 270. Măgureanu Anca. Intertextualitate şi comunicare // Studii şi cercetări lingvistice. – Buc., 1985.
 271. Methodes du Texte. Introduction aux études litteraires. – Paris, 1987.
 272. Mihailă Ecaterina. Textul poetic. Perspectivă teoretică şi modele generative. – Buc., 1995.
 273. Mincu M. Textualism şi autenticitate. – Constanţa, 1993.
 274. Novoe v zarubejnoi lingvistike texta // Lingvistica texta. XIII. – Moskva, 1978.
 275. Osnovî textologhii. – M., 1962.
 276. Parpală Emilia. Poetica lui T. Arghezi. Modele semiotice şi figuri de text. – Buc., 1984.
 277. Pentru o teorie a textului. Antologie “Tel Quel” (1960-1971). – Buc., 1980.
 278. Plămădeală Ion. Opera ca text. O introducere în ştiinţa textului (Cap. IV. Textul narativ în limbajul naratologiei. Vezi şi Bibliografie). – Chişinău, 2002.
 279. Plett Heinrich. Ştiinţa textului şi analiza de text. Semiotică, lingvistică, retorică. – Buc., 1983.
 280. Reiser. Aktualinîie problemî textologhii // Voprosî literaturî. – Nr. 12, 1964.
 281. Riftaterre Michael. Le production du texte. – Paris, 1979.
 282. Shabrol Claude (publ.) Sémiotique narrative et textuelle. – Paris, 1972.
 283. Teoria recevîh actov // Lingvistica texta. XVII. – Moskva, 1986.
 284. Teorii, şkolî, konţepţii (kriticeskie analizî). Hudojestvennîi text i kontext realinosti. – Moskva, 1977.
 285. Vasiliu Emanuil. Introducere în teoria textului. – Buc., 1990.
 286. Wellek R., Warren A. Strîngerea şi stabilirea textelor // Teoria literaturii (Cap. 6).
 287. Zumthor Paul. Lanque, texte, énigme. – Paris, 1975.
 288. II.2.12.1. Text în versuri. II.2.12.2. Text în proză, narativ. Naratologie.
 289. Angelet C., Herman I. Naratologie // Méthodes du texte. Introduction aux études littéraires. – Paris, 1987.
 290. Ardeleanu Sanda-Maria. Repere în dinamica studiilor pe text (De la o gramatică narativă către un model de investigaţie textuală). – Buc., 1995.
 291. Bahtin M. Discursul în roman. Din preistoria discursului romanesc. Eposul şi romanul // Probleme de literatură şi estetică. – Buc., 1982.
 292. Booth W. Retorica romanului. – Buc., 1976.
 293. Bordeianu M. Versificaţia românească. – iaşi, 1974.
 294. Bremond C. Logica povestirii. – Buc., 1985.
 295. Burlacu Al. Tehnica narativă în “Povestea” lui Vasile Vasilache // Critica în labirint. – Chişinău, 1997.
 296. Cornea P. Textul // Introducere în teoria lecturii. – Buc., 1988.
 297. Curuci L. – Versificaţie // Coroban V., Badiu V., Curuci L. Studii de teorie a literaturii. – Chişinău.
 298. Curuci L. Moldavskoe stihoslojenie. Istoria. Teoria. Tipologhia. – Chişinău, 1985 (Vezi bibliografia).
 299. Eco U. Şase plimbări prin pădurea narativă. – Constanţa, 1997.
 300. Faye Jean-Pierre. Theorie du recit. Introduction aux langage totalitaires. – Paris, 1972.
 301. Grammont Maurice. Petit traitét du versifications franςaise. – Paris, 1967.
 302. Hegel G.W.F. Expresia poetică. Limbajul poetic în general. Mijloacele lui. Versificarea // Prelegeri de estetică.
 303. Hrabak I. Versul. Valoarea de comunicare a versului. Ritmul şi metrul // Introducere în teoria versificaţiei. – Buc., 1983.
 304. Jirmunski V.M. Teoria stiha – Leningrad, 1975.
 305. Ladislau Galdi. Introducere în istroia versului românesc. – Buc., 1971.
 306. Lintvellt Iapp. Essais de tipologie narative. – Paris, 1981.
 307. Lintvelt Iapp. Punctul de vedere. Încercare de tipologie narativă. – Buc., 1994.
 308. Mahlin V.L. Bahtin i Zapad (Opît obraznoi orientaţii). “Optica mîşlenia” kak “prozaica”… (Vezi despre cartea bahtinologişor americani Morson S. Şi Emerson K. “M. Bahtin: Crearea prozaicei” // Voprosî filosofii, nr. 1, 1993; vezi şi Mahlin V.L. Nasledie M.M.Bahtina v sovremennom zarubejnom literaturovedenii // Izv. ANSSSR. Seria lit. i iaz., 1986, t. 45, nr. 4, p. 316-329.
 309. Şclovski V. Despre proză. Vol. 1-2. – Buc., 1976.
 310. Streinu V. Versificaţia modernă (Estetica versului liber). – Buc., 1991.
 311. Tînianov I. M. Problema limbajului versificat // Teoria limbajului poetic. – Iaşi, 1994.
 312. Todorov Tz. Categoriile naraţiunii literare // Poetică şi stilistică. – Buc., 1972.
 313. Tomaşevski B. Eufonia // Teoria literaturii. Poetica // Buc., 1973.
 314. Tomaşevski B. Genuri narative // Teoria literaturii. Poetica. – Buc., 1973.
 315. Vianu T. Arta prozatorilor români. – Chişinău, 1991. (Sau Opere. Vol. 5. – Buc., 1975).
 316. Wellek, Warren. Eufonia, ritmul şi metrul // Teoria literaturii. – Buc., 1967.

  Receptarea şi evaluarea operei literare, teoria lecturii.

 317. Bahtin M. K metodologhii gumanitarnîh nauk (Ponimanie. Rasclenenie ponimania na otdelinîe aktî. (…) 1. Psihofiziologhiceskoe vospriiatie fiziceskogo znaka. (slova, ţveta, prostranstvennoi formî). 2. Uznanie ego (…) Ponimanie ego povtorimogo, obşego znacenia v iazîke. 3. Ponimanie ego znacenia v dannom kontekste (blijaişem i bolee dalekom). 4. Aktivno-dialoghiceskoe ponimanie (spor-soglasie). Vkliucenie v dialoghiceskii kontext. Oţenocinîi moment v ponimanii i stepeni ego glubinî i universalinosti // Estetika slovesnogo tvorcestva. – M., 1979.
 318. Bahtin M. Metoda formală în ştiinţa literaturii (P. III. Cap. II. Evaluarea socială şi rolul ei. Evaluarea socială şi enunţul concret. Evaluarea socială şi construcţia poetică. P. IV. Cap. I. Teoria receptării la formalişti. Teoria receptării şi istoria. Detaşarea formalistă a operei de comunicarea socială reală. Centrul valoric al orizontului ideologic ca temă principală a literaturii. Cap. II. Legismul şi analitismul receptării artistice în concepţia formaliştilor). – Buc., 1992.
 319. Charles Michel. La lecture critique // Poétique, nr. 34 / 1978.
 320. Charles Michel. Retorique de la lecture. – Paris, 1977.
 321. Corbea Andrei. Despre teme” (Cap. III. Comunicare şi dialogism. 3.1. Hermeneutică şi dialogism. Premise istorice. 3.4.2. O logică a dialogismului: mecanismul comunicativ al hermeneuticii întrebare-răspuns. 3.5.3.1. Dialogismul înţelegerii. Cap. IV. 4.2.1. Trăirea estetică ca etapă a semiozei. Cap. V. 5.3.1. O încercare de descriere a procesului receptiv).
 322. Cornea Paul. Introducere în teoria lecturii. – Buc., 1988.
 323. Dufrenne M. Fenomenologia experienţei estetice. 2 vol. Vol. 2. Percepţia estetică. – Buc., 1976.
 324. Hartmann N. Estetica (Cap. 2. Percepţia estetică) – Buc., 1974.
 325. Iauss H.R. Paradigmawechsel în der Literaturwissenschaft // Smegac V. (ed.) Methoden der deutschen Literaturwissenschaft. – Frankfurt, 1972.
 326. Iauss Hans Robert. Der Leser als Instanz einer neuen Geschichte der Literatur // Poetica, nr. 7/1975.
 327. Iauss Hans R. Experienţă estetică şi hermeneutică literară. – Buc., 1983.
 328. Iauss Hans R. Pour une esthetique de la reception. – Paris, 1978.
 329. Izer Wolfgang. Appel struktur der Texte // Warning R. Reteptinosösthetik. – München, 1975.
 330. Izer W. Der implizite Leser. – München, 1972.
 331. Izer W. Der Akt des Lesens. – München, 1976.
 332. Kayser Wolfgang. Opera literară. – Buc., 1979.
 333. Klement Wilfried. Die sprachliche Kommunikation. – Kantbeuren, 1973.
 334. Linh Harry. Rezeptionsforschung. – Stutgart, 1976.
 335. Man Paul de. Allegories ot Reading – London, 1972.
 336. Maren-Griesebach M. Theorie und Praxis literarischer Wertung. – München, 1970.
 337. Molles Abraham. Téorie de l’information et perceptiou esthetique. – Paris, 1958.
 338. Naumann M. Blickpunkt Leser. – Leipzig, 1984.
 339. Naumann Manfred (ed.): Gesselschaft-Literatur-Lesen. – Berlin/Weimer, 1973.
 340. Pascadi Ion. Nivele estetice (1. Interesul artistic. Judecata de valoare – judecata de gust. 3. Apreciere, model şi informaţie estetică. 4. Receptare şi formativitate estetică). – Buc., 1972.
 341. Pavlicencu S. Ca două gemene surori. – Chişinău, 19
 342. Pavlicencu S. Receptare şi confluenţe: Studii de literatură universală şi comparată. – Chişinău, 1999.
 343. Pavlicencu S. Tentaţia Spaniei: Valori hispanice în spaţiul cultural românesc. – Chişinău, 1999.
 344. Pavlicencu Sergiu. Receptarea literaturii spaniole în spaţiul cultural românesc I-II. – Chişinău, 1995.
 345. Raese Walter. Literarische Rezeption. – Stuttgart, 1970.
 346. Schütz Alfred. 1972. Einführung in die Literaturinterpretation – Stuttgart, 1985.
 347. Sommer Dietrich (ed.) Leseerfahrung, Lebenserfahrung. – Berlin (Weimer, 1983.
 348. Stachelberg Iurgen Von: Literarische Rezeptionsformen. – Frankfurt, 1972.
 349. Stierle Karlheinz. Reception et fiction // Poetique nr. 39 / 1979.
 350. Warning Reiner (ed.) Reteptionsästhetik. – München,1975.
 351. Wellek R., Warren A. Teoria literaturii (IV. 18. Evaluarea operei literare) – Buc., 1967.