Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Lupan  Oleg, doctor habilitat, conferenţiar universitarLupan Oleg, doctor habilitat, conferenţiar universitarTeze în examinare [1]

Gr Tema Specialitatea Instituţia Rolul Data susţinerii
D Nanomateriale și heterojoncțiuni non-planare în bază de oxizi semiconductori 05.27.03 UTM conducător 01.07.2022

Teze aprobate [2]

Gr Tema Specialitatea Instituţia Rolul Data aprobării
D Proprietățile senzoriale ale structurilor hibride în bază de oxizi metalici și a rețelelor lor 05.27.01 UTM conducător 23.12.2020
D Nanostructuri de oxizi semiconductori CuO, MoO3 și ZnO pentru detectarea gazelor 01.04.10 UTM conducător 31.05.2017