Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Sporirea eficienţei activităţii întreprinderilor de confecţii prin implementarea managementului calităţii


Autor: Cupcea Vera
Gradul:doctor în economie
Specialitatea: 08.00.05 - Economie şi management (în ramură)
Anul:2008
Conducător ştiinţific: Valentin Sverdlic
doctor, conferenţiar universitar, Universitatea Tehnică a Moldovei
Instituţia:
CSS:

Statut

Teza a fost susţinută pe 30 noiembrie 2007 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 25 ianuarie 2008

Autoreferat

Adobe PDF document0.56 Mb / în română

Teza

CZU [658.012.4+658.56]:687 (478)

Adobe PDF document 1.41 Mb / în română
155 pagini


Cuvinte Cheie

calitate, managementul calităţii, managementul calităţii totale, industria de confecţii, tranziţia la economia de piaţă, benchmarking, lohn, Sistemul de Management al Calităţii, Manualul Calităţii, procedurile documentate, planificarea calităţii, auditul calităţii, certificare, sistem integrat de management, costurile calităţii, eficienţa economică, sistemul Balanced Scorecard, ciclul PDCA, standardele ISO 9000:2000, strategia de dezvoltare, metoda scenariului, modele economico-matematice

Adnotare

Teza dată are ca scop studierea concepţiei managementului calităţii în întreprinderile industriei de confecţii din Republica Moldova. În lucrare, a fost examinată baza teoretico-ştiinţifică a concepţiei de calitate şi management al calităţii, au fost descrise funcţiile şi principiile acestuia, prezentate caracteristica managementului calităţii totale şi importanţa acestuia în condiţiile economiei de piaţă. De asemenea, au fost analizate rolul şi poziţia industriei de confecţii moldoveneşti în economia naţională şi industria de confecţii mondială, evaluată situaţia financiar-economică actuală a întreprinderilor ramurii, depistate problemele şi propuse strategiile de dezvoltare ulterioară a ramurii. A fost analizată şi situaţia în domeniul managementului calităţii în industria de confecţii, în corespundere cu cerinţele standardului internaţional de calitate ISO 9001:2000.

În teză au fost prezentate caracteristica şi structura standardelor internaţionale de calitate ale seriei ISO 9000:2000 şi relevate premisele, precum şi avantajele implementării acestora la fabricile de confecţii din ţară, propus modelul Sistemului de Management al Calităţii în baza abordării procesuale şi caracterizate etapele de implementare a acestuia. Pentru dezvoltarea ulterioară a întreprinderilor ramurii, a fost propus modelul sistemului integrat de management „Calitate-Mediu-Sănătate şi securitate ocupaţională”, prezentată strategia îmbunătăţirii continue în baza ciclului PDCA, elaborată lista indicatorilor şi instrumentelor calităţii necesare pentru evaluarea eficienţei Sistemului Calităţii, a fost prezentat calculul costurilor calităţii şi al eficienţei economice de la implementarea managementului calităţii în industria de confecţii autohtonă. În lucrare, sunt aplicate modelele economico-matematice, care permit eficientizarea activităţii fabricilor de confecţii.

Abordările teoretice şi recomandările practice, prezentate în teză, pot fi aplicate de fabricile de confecţii şi vor contribui la asigurarea funcţionării normale a ramurii în Republica Moldova.

Cuprins


Capitolul I. Abordările teoretico-ştiinţifice ale managementului calităţii
 • 1. Calitatea - categorie economică
 • 2. Evoluţia conceptului de management al calităţii
 • 3. Managementul calităţii totale (TQM) – forma evolutiv-superioară a managementului calităţii

Capitolul II. Evaluarea situaţiei economico-financiare şi a managementului calităţii în întreprinderile de confecţii din Republica Moldova
 • 1. Benchmarkingul şi poziţionarea industriei de confecţii în economia Republicii Moldova
 • 2. Analiza situaţiei economico-financiare în industria de confecţii din Republica Moldova
 • 3. Evaluarea situaţiei în domeniul managementului calităţii în industria de confecţii

Capitolul III. Necesitatea şi căile de sporire a eficienţei implementării Sistemelor de Management al Calităţii în întreprinderile de confecţii din Republica Moldova
 • 1. Necesitatea şi premisele implementării Sistemelor de Management al Calităţii în întreprinderile de confecţii autohtone
 • 2. Modelarea Sistemului de Management al Calităţii pentru întreprinderile de confecţii
 • 3. Elaborarea sistemului integrat de management pentru întreprinderile de confecţii autohtone
 • 4. Evaluarea eficienţei economice de la implementarea managementului calităţii în cadrul întreprinderilor de confecţii din Republica Moldova
 • 5. Argumentarea economică a eficienţei industriei de confecţii prin aplicarea modelelor economico-matematice