Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english

CNAA / Teze / 2009 / iunie /

Managementul performanţelor Reţelei Naţionale Aeriene


Autor: Samoilenco Fiodor
Gradul:doctor în economie
Specialitatea: 08.00.05 - Economie şi management (în ramură)
Anul:2010
Conducător ştiinţific: Valentin Sverdlic
doctor, conferenţiar universitar, Universitatea Tehnică a Moldovei
Instituţia:
CSS:

Statut

Teza a fost susţinută pe 19 iunie 2009 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 18 martie 2010

Autoreferat

Adobe PDF document0.38 Mb / în română

Cuvinte Cheie

Managementul performanţei, performanţa economică, eficienţa economică, economia de piaţă, aviaţia civilă, aeroport, Reţeaua Naţională Aeriană, agent economic, direcţii strategice, modelul managementului performanţelor, hub, zona economică liberă.

Adnotare

Teza dată are ca scop studierea concepţiei managementului performanţei pentru aviaţia civilă din Republica Moldova. În lucrare au fost examinate aspectele teoretico-ştiinţifice ale esenţei performanţei economice, descris conceptul de management al performanţei în economia de piaţă şi abordată eficienţa economică prin prisma managementului performanţei. De asemenea, au fost analizate performanţele aviaţiei civile din Republica Moldova, evaluate acţiunile întreprinse în domeniul aviaţiei, caracterizate performanţele aeroporturilor din Republica Moldova şi principalilor agenţi economici din aviaţia civilă autohtonă.

În teză a fost prezentată concepţia de creştere a performanţelor a Reţelei Naţionale Aeriene şi direcţiile strategice de activitate a acesteia, modelele managementului performanţei pentru transportarea pasagerilor şi încărcăturilor în Reţeaua Naţională Aeriană. De asemenea, a fost recomandată formarea hub-ului logistic pe lângă aeroportul de la Mărculeşti întru eficientizarea activităţii Reţelei Naţionale Aeriene.

Abordările teoretice şi recomandările practice, prezentate în teză, pot fi aplicate pentru crearea Reţelei Naţionale Aeriene şi vor contribui la creşterea performanţelor aviaţiei civile din Republica Moldova.

Cuprins


CAPITOLUL I. Aspectele teoretico-ştiinţifice ale managementului performanţelor în condiţiile economiei de piaţă
 • 1.1 Esenţa şi măsurarea performanţei economice
 • 1.2 Conceptul de management al performanţei în economia de piaţă
 • 1.3 Abordarea eficienţei economice în contextul managementului performanţei

CAPITOLUL II. Evaluarea performanţelor aviaţiei civile din Republica Moldova
 • 2.1 Caracteristica aviaţiei civile autohtone
 • 2.2 Evaluarea managementului în domeniul aviaţiei civile
 • 2.3 Analiza performanţelor aeroporturilor din Republica Moldova
 • 2.4 Analiza activităţii agenţilor economici din aviaţia civilă autohtonă

CAPITOLUL III. Concepţia creşterii performanţelor Reţelei Naţionale Aeriene
 • 3.1 Concepţia şi direcţiile strategice de activitate a Reţelei Naţionale Aeriene
 • 3.2 Modelul de evaluare a managementului performanţelor a transportului aerian
 • 3.2.1. Modelul de evaluare a managementului performanţei pentru transportarea încărcăturilor în Reţeaua Naţională Aeriană
 • 3.2.2. Modelul de evaluare a managementului performanţei pentru transportarea pasagerilor în Reţeaua Naţională Aeriană.
 • 3.3 Crearea Hub-ului logistic pe lângă Reţeaua Naţională Aeriană