Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Strategii de dezvoltare a comerţului cu amănuntul în Republica Moldova


Autor: Ambros Mariana
Gradul:doctor în economie
Specialitatea: 08.00.05 - Economie şi management (în ramură)
Anul:2008
Conducător ştiinţific: Elena Turcova
doctor habilitat, profesor universitar, Academia de Studii Economice a Moldovei
Instituţia:
CSS:

Statut

Teza a fost susţinută pe 16 aprilie 2008 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 19 iunie 2008

Autoreferat

Adobe PDF document0.88 Mb / în română

Cuvinte Cheie

strategie, strategie de dezvoltare, comerţ cu amănuntul, activitate de comerţ cu amănuntul, management strategic, risc comercial, dezvoltare durabilă

Adnotare

Teza de doctor este consacrată fundamentării teoretice a strategiilor de dezvoltare în domeniul comerţului cu amănuntul şi studierii practicilor şi problemelor în elaborarea şi implementarea acestor strategii în cadrul întreprinderilor respective din Republica Moldova.

Studiul teoretic şi investigaţiile practice i-au permis autorului interpretarea teoretică a strategiei de dezvoltare a comerţului cu amănunutul şi a conţinutului acestei activităţi ca sistem procesual.

Sunt studiate şi argumentate tendinţele de dezvoltare a comerţului cu amănuntul pe plan internaţional prin prisma strategiilor de dezvoltare a marilor retaileri internaţionali. Ca rezultat al cercetării experienţei internaţionale, sunt evidenţiate unele practici utile de a fi implementate în R. Moldova pentru amplificarea eforturilor economice proprii şi protejarea pieţei interne prin prisma comerţului cu amănuntul.

În urma cercetării teoretico-practice, în teză a fost propus un model al procesului de management strategic în domeniul comerţului cu amănuntul. Sunt propuse unele strategii funcţionale pentru eficientizarea activităţii de comerţ cu amănuntul, precum şi unele recomandări privind elaborarea şi implementarea strategiilor de dezvoltare în comerţul dat în condiţiile de risc şi incertitudini ale mediului de afaceri autohton.

Sunt determinate tendinţele şi problemele de dezvoltare a comerţului cu amănuntul în ţara noastră. Sunt definite unele puncte slabe ale politicii statului în domeniul restructurării comerţului interior şi propuse unele direcţii strategice de dezvoltare a comerţului cu amănuntul la nivel macroeconomic, în contextul politicilor de dezvoltare durabilă a Republicii Moldova.

Cuprins


CAPITOLUL I. Strategia de dezvoltare – imperativul managementului contemporan al comerţului cu amănuntul
  • 1.1. Comerţul cu amănuntul – domeniu prioritar al relaţiilor economico-sociale
  • în condiţiile economiei de piaţă
  • 1.2. Cadrul conceptual privind fundamentarea strategiei de dezvoltare a comerţului cu amănuntul
  • 1.3. Tendinţele comerţului cu amănuntul prin prisma strategiilor de dezvoltare a marilor retaileri internaţionali

CAPITOLUL II. Modelarea procesului de management strategic în cadrul întreprinderilor de comerţ cu amănuntul din Republica Moldova
  • 2.1. Analiza mediului intern şi extern al întreprinderii de comerţ cu amănuntul
  • 2.2. Elaborarea strategiei de dezvoltare a întreprinderii de comerţ cu amănuntul în condiţii de risc
  • 2.3. Evaluarea activităţii întreprinderii de comerţ cu amănuntul ca rezultat al implementării strategiei de dezvoltare

CAPITOLUL III. Dezvoltarea comerţului cu amănuntul în Republica Moldova ca vector al dezvoltării durabile
  • 3.1. Evaluarea tendinţelor de dezvoltare a comerţului cu amănuntul
  • 3.2. Probleme în dezvoltarea comerţului cu amănuntul
  • 3.3. Direcţii strategice de dezvoltare a comerţului cu amănuntul în contextul dezvoltării durabile