Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Remodelarea managementului forestier – obiectiv strategic al dezvoltării durabile a economiei naţionale


Autor: Dumitru Galupa
Gradul:doctor în economie
Specialitatea: 08.00.05 - Economie şi management (în ramură)
Anul:2008
Conducători ştiinţifici: Ilie Blaj
doctor habilitat, profesor universitar
Valentin Sverdlic
doctor, conferenţiar universitar, Universitatea Tehnică a Moldovei
Instituţia:
CSS:

Statut

Teza a fost susţinută pe 11 aprilie 2008 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 18 septembrie 2008

Autoreferat

Adobe PDF document0.37 Mb / în română

Cuvinte Cheie

management, management forestier, economie forestieră, resurse forestiere, pădurea, silvicultură, fondul forestier, indicatorii economici, tendinţe mondiale, remodelare, dezvoltare durabilă, economia de piaţă, politica statului, direcţiile strategice, eficienţa economică

Adnotare

Teza în cauză este consacrată studierii concepţiei managementului forestier ca componentă importantă în dezvoltarea durabilă a Republicii Moldova. În acest scop în lucrare a fost expusă esenţa şi caracterizată evoluţia managementului ca ştiinţă, a fost prezentat conceptul managementului forestier în economia contemporană, au fost caracterizate resursele forestiere şi tendinţele mondiale în dezvoltarea managementului forestier. Totodată, a fost descris sectorul forestier din Republica Moldova, analizat managementul fondului forestier autohton, evaluaţi indicatorii economici şi relevate problemele şi perspectivele sectorului forestier autohton.

În teză a fost propusă şi argumentată din punct de vedere economic strategia remodelării managementului forestier, ca condiţie a dezvoltării durabile în Republica Moldova, şi anume au fost prezentate direcţii de perfecţionare a politicii statului în domeniul promovării managementului forestier şi direcţiile strategice de remodelare a managementului forestier. De asemenea, a fost aplicată analiza de corelaţie pentru remodelarea managementului forestier.

Abordările teoretice şi recomandările practice, prezentate în teză, pot fi aplicate în sectorul forestier din Republica Moldova, ceea ce va contribui la sporirea performanţelor acestuia şi dezvoltarea durabilă a ţării.

Cuprins


CAPITOLUL I. Abordări teoretice ale managementului forestier
 • 1.1 Esenţa şi evoluţia managementului ca ştiinţă
 • 1.2 Conceptul managementului forestier în economia contemporană
 • 1.3 Resursele forestiere – baza managementului forestier
 • 1.4 Tendinţele mondiale în dezvoltarea managementului forestier

CAPITOLUL II. Evoluţia managementului forestier în Republica Moldova
 • 2.1 Caracteristica generală a sectorului forestier
 • 2.2 Analiza managementului fondului forestier
 • 2.3 Evaluarea indicatorilor economici ai managementului forestier
 • 2.4 Problemele şi perspectivele sectorului forestier autohton

CAPITOLUL III. Strategia remodelării managementului forestier ca condiţie a dezvoltării durabile în Republica Moldova
 • 3.1 Perfecţionarea politicii statului în domeniul promovării managementului forestier
 • 3.2 Direcţiile strategice de remodelare a managementului forestier
 • 3.3 Aplicarea analizei de corelaţie pentru remodelarea managementului forestier