Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Teze – Institutul de Chimie , 2021

Teze aprobate [5]

Gr Denumire Domeniu Data aprobării
DH Studiul compuşilor coordinativi macrociclici şi cu contur deschis ai unor metale în baza 2,6-diformiltiofenoluluichimie 26.02.2021
02.00.01 - Chimie anorganică
D Sinteza şi cercetarea derivaților cu conţinut de azot ai 3,7,7-trimetilbiciclo[4.1.0]heptanilor din (+)-3-carenăchimie 27.04.2021
02.00.03 - Chimie organică
D Sinteza și caracterizarea polimerilor coordinativi ai Zn(II) și Cd(II) în baza liganzilor punte azinici și azometiniciichimie 22.12.2021
02.00.01 - Chimie anorganică
D Compuşi coordinativi ai unor metale tranziţionale cu liganzi polidentaţi ce conţin azot, oxigen şi sulf. Sinteză, arhitectură structurală, proprietăţichimie 04.10.2021
02.00.01 - Chimie anorganică
D Evaluarea influenței chimiei suprafeței adsorbanților carbonici în procesul de adsorbție a poluanțilorchimie 22.12.2021
02.00.04 - Chimie fizică