Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Dimensiuni persuasive ale comunicării cu impact în activitatea managerială


Autor: Rusu Djulieta
Gradul:doctor în economie
Specialitatea: 08.00.05 - Economie şi management (în ramură)
Anul:2009
Conducător ştiinţific: Raisa Borcoman
doctor, conferenţiar universitar, Academia de Studii Economice a Moldovei
Instituţia:
CSS:

Statut

Teza a fost susţinută pe 1 decembrie 2008 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 22 ianuarie 2009

Autoreferat

Adobe PDF document0.42 Mb / în română

Teza

CZU 658.012.4:316.772 (478) (043)316.772:658.012.4 (478) (043)

Adobe PDF document 1.24 Mb / în română
167 pagini


Cuvinte Cheie

management organizaţional, întreprindere/ firmă, manager, angajat/ subaltern, activitate managerială, comunicare, proces de comunicare, comunicare managerială, aptitudini/ competenţe/ abilităţi de comunicare, stil de comunicare, eficientizare a comunicării, persuasiune, convingere, cooperare, manipulare, comunicare persuasivă, dimensiuni persuasive, argumentare, demonstrare, sofism, persuasiune etică.

Adnotare

Obiectivul de bază al prezentei cercetări constă în studiul complex al comunicării persuasive şi al impactului ei în activitatea managerială în întreprinderile industriale din Republica Moldova. În teză au fost analizate şi definite aşa precepte precum comunicarea, persuasiunea şi comunicarea managerială persuasivă, argumentarea, demonstrarea. Este propusă o paradigmă a comunicării manageriale, care interpretează modul de realizare a acestui proces complex, şi sunt analizate funcţiile, obiectivele şi condiţiile de realizare a acesteia, accentuându-se necesitatea eficientizării procesului comunicaţional organizaţional.

O deosebită atenţie se acordă persuasiunii, aspectelor conceptuale şi perspectivelor ei etice, comunicării manageriale persuasive şi impactului acesteia asupra angajaţilor, dimensiunilor esenţiale ale persuasiunii manageriale – argumentarea şi demonstrarea fiind cele mai raţionale, conştiente şi pozitive. Este relevat rolul acestora în schimbarea atitudinilor, convingerilor şi comportamentelor angajaţilor, în atingerea obiectivelor fixate.

În scopul eficientizării activităţii manageriale persuasive, autorul a sintetizat şi a propus o serie de principii, rigori, condiţii, criterii, legi, strategii, modele, metode, tactici de persuasiune.

În baza unei analize practice comparative, a fost relevată situaţia efectivă a procesului de comunicare persuasivă în câteva întreprinderi industriale din R. Moldova. Drept rezultat, au fost identificate mai multe puncte forte şi slabe vizavi de comunicarea şi persuasiunea managerială, unele cauze/ factori/ circumstanţe care condiţionează disfuncţionalităţi în acest proces. Sunt propuse direcţii strategice de stimulare şi perfecţionare a procesului de comunicare persuasivă (interpersonală şi intraorganizaţională) şi recomandări practice care vor avea un impact pozitiv în activitatea managerială şi organizaţională.

Rezultatele cercetării poartă un caracter teoretico-conceptual, metodologico-aplicativ şi pot fi utilizate atât de organizaţiile/ unităţile economice pentru îmbunătăţirea mediului comunicaţional organizaţional, cultivarea şi dezvoltarea abilităţilor/ competenţelor de comunicare persuasivă a angajaţilor, pregătirea şi perfecţionarea cadrelor de conducere, eficientizarea activităţii manageriale/ organizaţionale, soluţionarea problemelor de comunicare persuasivă, cât şi de instituţiile de învăţământ – în procesul de predare a disciplinelor de comunicare managerială. Totodată, acestea pot fi folosite şi în investigaţiile ulterioare în acest domeniu.

Cuprins


CAPITOLUL I. Comunicarea – factor indispensabil în realizarea managementului contemporan
  • 1.1. Aprecieri generale privind comunicarea managerială
  • 1.2. Comunicarea managerială în activitatea întreprinderii: funcţii, obiective şi condiţii de realizare

CAPITOLUL II. Persuasiunea în procesul de comunicare managerială
  • 2.1. Comunicarea managerială persuasivă: abordări conceptuale şi perspective etice
  • 2.2. Argumentarea şi demonstrarea – dimensiuni esenţiale ale comunicării manageriale persuasive

CAPITOLUL III. Managementul comunicării persuasive în întreprinderile industriale din Republica Moldova şi căile de perfecţionare
  • 3.1. Performanţele şi mediul comunicaţional al societăţilor pe acţiuni „Floare-Carpet”, „Ionel”, ,,Zorile”, „Glass Container Company”
  • 3.2. Evaluarea procesului de comunicare managerială persuasivă în întreprinderile investigate
  • 3.3. Perfecţionarea managementului comunicării persuasive la întreprinderile din
  • Republica Moldova