Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english

CNAA / Teze / 2009 / mai /

Impactul culturii organizaţionale asupra dirijării conflictelor şi stresului în cadrul unităţilor economice din Republica Moldova


Autor: Demerji Ilie
Gradul:doctor în economie
Specialitatea: 08.00.05 - Economie şi management (în ramură)
Anul:2009
Conducător ştiinţific: Ala Cotelnic
doctor habilitat, profesor universitar, Academia de Studii Economice a Moldovei
Instituţia:
CSS:

Statut

Teza a fost susţinută pe 29 mai 2009 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 5 noiembrie 2009

Autoreferat

Adobe PDF document0.40 Mb / în română

Cuvinte Cheie

Adaptare, atitudine, capacitate managerială, ceremonial, concept, climat, competenţă profesională, compromis, confruntare, comportament, cooperare, cultura organizaţională, cultura întreprinderii, cultura managerială, cultura comunicării, educaţie, eficacitate, impact, implementare, lider, mit, ritual, schimbare, soluţionare, stil de conducere, stres.

Adnotare

Obiectivul primordial al prezentei investigaţii constă în cercetarea complexă a aspectelor teoretice şi aplicative ce ţin de cultura organizaţională şi evidenţierea influenţei acesteia asupra conflictului şi stresului în întreprinderile din Republica Moldova.

În procesul transformărilor care au loc în contextul integrării în Uniunea Europeană, precum şi în comunitatea mondială, un rol esenţial îi revine culturii organizaţionale ca factor determinant şi indispensabil pentru succesul activităţii unităţilor economice şi pentru progresul social.

Pentru prima dată, referitor la această temă, autorul reflectă interdependenţele dintre cultura organizaţională, conflict şi stres. De asemenea, este evidenţiată relaţia dintre leadership, cultura organizaţională, cultura managerială şi cultura comunicării. În scopul eficientizării activităţii manageriale, autorul prezintă cauzele generatoare de conflict organizaţional ca surse potenţiale de stres şi metodele de soluţionare a situaţiilor conflictuale şi stres.

Cercetarea aspectelor teoretice, metodologice şi practice ale culturii organizaţionale, conflictului şi stresului a permis sintetizarea unui şir întreg de rezultate ale investigaţiilor efectuate, formularea şi argumentarea recomandărilor care pot fi folosite atât de organizaţiile şi unităţile economice pentru îmbunătăţirea performanţelor lor, cât şi de instituţiile de învăţământ – în procesul de predare şi în cercetările ştiinţifice.

Cuprins


СAPITOLUL I. Caracteristici conceptuale şi elemente constitutive ale culturii organizaţionale
  • 1.1. Conceptul de cultură şi semnificaţia culturii organizaţionale
  • 1.2. Dimensiunile culturii organizaţionale şi elementele sale de bază
  • 1.3. Cultura managerială – variabilă determinantă a culturii organizaţionale
  • 1.4. Impactul culturii organizaţionale şi manageriale asupra comportamentuluipersonalului, climatului şi eficienţei organizaţiei

CAPITOLUL II. Impactul culturii organizaţionale asupra dirijării conflictelor şi stresului în organizaţii
  • 2.1. Studiu teoretic al conflictelor. Tipologia conflictelor în organizaţii
  • 2.2. Aspecte privind dirijarea conflictelor în contextul culturii organizaţionale. Cauzele conflictului organizaţional şi factorii de stres
  • 2.3. Aspecte manageriale ale stresului organizaţional în condiţiile actuale

CAPITOLUL III. Analiza culturii organizaţionale, a conflictului şi a stresului în cadrul întreprinderilor din Republica Moldova
  • 3.1. Prezentarea generală şi analiza economică a întreprinderilor investigate
  • 3.2. Cercetarea problemelor ce ţin de cultura organizaţională şi conflict
  • 3.3. Corelaţii privind parametrii culturii organizaţionale, a conflictului şi stresului