Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english

CNAA / Teze / 2009 / iunie /

Impactul reglajului emoţional asupra activităţii de succes a educatorului


Autor: Coroi Olga
Gradul:doctor în psihologie
Specialitatea: 19.00.07 - Psihologie pedagogică, psihologia dezvoltării, psihologia personalităţii
Anul:2009
Conducător ştiinţific: Jana Racu
doctor habilitat, profesor universitar, Universitatea de Stat din Moldova
Instituţia:
CSS:

Statut

Teza a fost susţinută pe 16 iunie 2009 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 1 octombrie 2009

Autoreferat

Adobe PDF document0.36 Mb / în rusă
Adobe PDF document0.32 Mb / în română

Cuvinte Cheie

personalitate, emoţie, stabilitate emoţională, stres emoţional, sferă afectivă, reacţii emoţionale, sentimente, reglaj, exprimare emoţională, reacţii afective, stare emoţională, flexibilitate emoţională, auto-control, stres, nivel de reglaj emoţional, activitate profesională

Adnotare

În prima parte a cercetării, au fost incluse abordări teoretice fundamentale ale reglajului emoţional, prezentate şi analizate concepţiile diferitor autori privind dezvoltarea sferei emoţionale, locul şi rolul reglajului emoţional în activitatea profesională a educatorilor.

În experimentele de constatare realizate, a fost dovedit că reglajul emoţional ocupă o poziţie semnificativă în structura de competenţe profesionale a educatorilor. Reglajul emoţional este strâns legat de orientarea motivaţională a educatorului, competenţa de afaceri. Acesta mai include astfel de caracteristici importante ale persoanei cum ar fi: percepţia emoţional pozitivă a altei persoane, influenţa emoţional pozitivă asupra altei persoane, imagine de sine pozitivă şi stabilitatea emoţională în situaţia de tranziţie. Au fost stabilite diferite niveluri de reglaj emoţional.

În cadrul studiului a fost elaborat programul de dezvoltare a reglajului emoţional pentru a îmbunătăţi succesul în activitatea de muncă a educatorilor. Utilizarea ei eficientă a dovedit ca reglajul emoţional nu este o calitate de personalitate înnăscută, dar se poate dezvolta. Importanţa dezvoltării reglajului emoţional a fost confirmată de rezultatele mini-studiului longitudinal. În cadrul acestuia s-a constatat că educatorii profesorii cu un nivel ridicat de control emoţional au mai mare succes în activitatea sa.