Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english

CNAA / Teze / 2009 / august /

Tendinţe de dezvoltare şi creştere economică în sectorul agrar


Autor: Spivacenco Anatolie
Gradul:doctor în economie
Specialitatea: 08.00.05 - Economie şi management (în ramură)
Anul:2009
Conducător ştiinţific: Petru Ţurcanu
doctor habilitat, profesor universitar, Universitatea Agrară de Stat din Moldova
Instituţia:
CSS:

Statut

Teza a fost susţinută pe 25 august 2009 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 5 noiembrie 2009

Autoreferat

Adobe PDF document0.73 Mb / în română

Cuvinte Cheie

management, reformă, concept, strategie, tendinţe, dezvoltare, creştere economică, stabilitate, previziune, analiză, planificare, potenţial, eficienţă, misiune, trend, model, sistem economic, faze, factori, ciclul economic, evoluţie, echilibru, investiţii, subvenţii, consumuri, producţie, profit, norme de acumulare, teorii, crize, pământ, mijloace fixe, capital, muncă, marketing, pieţe, securitate alimentară, mecanism, motiv, preţuri, şomaj, metode, pondere, surse, intensivitate, ritmuri, indicator, populaţie, inflaţie, agricultură, performanţă, regiune, raion, întreprindere, structură, evoluţie, produse, norme de consum, normative, eforturi, efecte, finanţe, rentabilitate, traiectorie, politici, consolidare, tehnologii, productivitate, acţiuni, bonitate, dirijare

Adnotare

Teza de doctor este consacrată anumitor aspecte teoretice, metodologice şi practice relevante pentru dezvoltarea şi creşterea eficienţei economice în sectorul agrar al Republicii Moldova.

În acest scop, în baza cercetărilor, analizei şi istoriei problemei sunt preconizate conţinutul conceptului strategic, tendinţele de dezvoltare şi creştere economică, sarcinile, fazele şi factorii creşterii economice. O deosebită atenţie li se acordă factorilor, condiţiilor şi particularităţilor crizelor economice în agricultură. Procesele creşterii economice sunt prezentate în limbajul simbolurilor şi graficelor, metodă de contribuire la o studiere mai profundă, la analiza şi determinarea dependenţei dintre diferiţi factori de influenţă asupra creşterii economice. Un loc semnificativ îl ocupă aici particularităţile agriculturii şi specificul relaţiilor agrare, evidenţierea lor în procesul studierii şi elaborării strategiei de dezvoltare şi creştere economică în agricultură.

În continuare este studiat nivelul de dezvoltare şi creştere a economiei naţionale în perioada anilor 2000-2007, relevarea schimbărilor în indicatori economici în urma dezvoltării pe cale intensivă, aprecierea ritmurilor necesare de creştere economică şi compararea lor cu cele reale.

O atenţie majoră li se acordă tendinţelor de creştere şi modului de măsurare a performanţei economice în agricultură, unde sunt apreciate ritmurile de creştere şi decreştere a principalelor indicatori cantitativi şi factoriali parţiali. Indicatorii (şase grupe) propuşi de autor cuprind şi caracterizează pe deplin performanţa economică a unităţilor agricole.

Autorul, în baza factorilor de influenţă, reprezintă grafic arhitectura traiectoriei creşterii economice în unităţile agricole, argumentând cauzele dezvoltării lente şi instabile a agriculturii.

În teză este prezentată analiza utilizării eficiente a resurselor materiale ca sursă de creştere economică, acţiunile necesare pentru sporirea productivităţii culturilor agricole şi animalelor, este studiată eficienţa eforturilor în profil teritorial, este elaborată şi propusă o nouă metodă de diferenţiere a normativelor de creştere economică la nivel de întreprindere în dependenţă de bonitatea solului.

În teză sunt propuse direcţii argumentate de dirijare a creşterii economice prin: sistemul parametrilor, modelării factorilor, planificării, stabilirii regiunii creşterii sistemului, elaborării traiectoriei creşterii optimale a economiei agrare, utilizării aspectului matematic în proiectarea creşterii economice planificării subvenţiilor prin normativele elaborate de autor şi prin utilizarea metodei corelaţiei şi regresiei de influenţă a anumitor factori asupra creşterii eficienţei economice.

Cuprins


I. Bazele teoretice ale tendinţelor de dezvoltare şi creştere economică
  • 1.1. Conceptul strategic al tendinţelor de dezvoltare şi creştere economică.
  • 1.2. Sarcinile, fazele şi factorii creşterii economice
  • 1.3. Concretizarea factorilor, condiţiilor creşterii eficienţei economice şi particularităţilor crizelor economice în agricultură.

II. Tendinţe de dezvoltare şi creştere economică
  • 2.1. Particularităţile agriculturii şi specificul relaţiilor agrare
  • 2.2. Modul de apreciere a nivelului de dezvoltare şi creştere economică
  • 2.3. Nivelul de dezvoltare şi creştere ale economiei naţionale
  • 2.4. Tendinţe de creştere şi modul de măsurare a performanţei economice în agricultură

III. DIrecţiile eficientizării dezvoltării şi creşterii economice a sectorului agrar
  • 3.1. Utilizarea eficientă a resurselor materiale şi argumentarea normativelor creşterii economice.
  • 3.2. Dirijarea creşterii economice în sectorul agrar
  • 3.3. Evidenţierea factorilor de influenţă asupra creşterii producţiei agricole