Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Predarea cunoştinţelor socioculturale studenţilor-translatori în condiţiile instruirii continue


Autor: Rotari Ana
Gradul:doctor în pedagogie
Specialitatea: 13.00.02 - Teoria şi metodologia instruirii (pe discipline)
Anul:2010
Conducător ştiinţific: Galina Burdeniuc
doctor habilitat, profesor universitar, Universitatea de Stat din Moldova
Instituţia: Universitatea de Stat din Moldova
CSS: D 33-13.00.02-26.02.04
Universitatea Pedagogică de Stat "Ion Creangă" din Chişinău

Statut

Teza a fost susţinută pe 20 ianuarie 2010 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 18 martie 2010

Autoreferat

Adobe PDF document0.34 Mb / în română
Adobe PDF document0.44 Mb / în rusă

Cuvinte Cheie

model polinivelar, competenţa socioculturală, capacităţile competenţei socioculturale, cunoştinţele socioculturale, vocabular sociocultural, personalitatea lingvistică, imaginea lumii, competenţa comunicativă. Domeniul de studiu: Metodologia predării limbilor străine

Adnotare

Studiul este expus pe 160 pagini de text de bază şi constă din preliminarii, trei capitole, concluzii, bibliografie din 151 numiri şi 4 anexe, 41 tabele, 9 figuri, 2 grafice şi 3 scheme. Conţinutul de bază al tezei este elucidat în 10 publicaţii ştiinţifice.

Domeniul de studiu: Metodologia predării limbilor străine.

Scopul cercetării constă în fundamentarea şi elaborarea modelului polinivelar de predare a cunoştinţelor socioculturale drept bază pentru formarea competenţei socioculturale şi în testarea experimentală a eficacităţii acestui model. Obiectivele de bază ale cercetării: elucidarea şi fundamentarea particularităţilor psihologice şi lingvistice ale procesului predării cunoştinţelor socioculturale; definirea lexicului sociocultural şi efectuarea selectării tipologice a acestuia în scopul predării cunoştinţelor socioculturale; interpretarea şi revizuirea parţială a conceptelor „cunoştinţe socioculturale”, „predispoziţii ale competenţei socioculturale” (готовности социокультурной компетенции), „competenţă socioculturală”, „cea de a doua personalitate lingvistică” şi „cea de a doua imagine a lumii”; determinarea rolului fiecărui din aceste concepte în cadrul modelului polinivelar de predare a cunoştinţelor socioculturale; fundamentarea teoretică şi elaborarea modelului polinivelar de predare a cunoştinţelor socioculturale; efectuarea experimentului şi analiza rezultatelor testării experimentale pentru validarea modelului polinivelar de predare a cunoştinţelor socioculturale.

Inovaţia ştiinţifică şi valoarea teoretică a cercetării rezidă în faptul că, pentru prima oară, a fost făcută încercarea de a fundamenta din punct de vedere teoretic psiholingvistic procesul predării cunoştinţelor socioculturale; şi în elaborarea unui model polinivelar de predare a cunoştinţelor socioculturale; în demonstrarea experimentală a faptului că predarea efectivă a cunoştinţelor socioculturale stă la baza formării competenţei socioculturale şi a dezvoltării personalităţii lingvistice şi a imaginii lumii ale vorbitorului de LS şi în faptul că, pentru prima dată, a fost creată o metodologie concretă de selectare tipologică a cunoştinţelor socioculturale.

Valoarea practică a investigaţiei. Funcţionalitatea modelului polinivelar de predare a cunoştinţelor socioculturale a fost pe deplin demonstrată şi acest lucru denotă că modelul dat poate fi utilizat de către lectorii facultăţilor de LS în scopul predării cunoştinţelor socioculturale ale LS şi pentru înlăturarea în acest mod a lacunelor şi erorilor socioculturale, înregistrate de studenţii acestor facultăţi. Metodologia elaborată de selectare tipologică a cunoştinţelor socioculturale poate fi utilizată pentru prelucrarea oricărui material sociocultural. Tezele principale ale cercetări pot fi folosite la elaborarea materialelor didactico-metodologice, manualelor şi compendiilor de lecţii, la fel ca şi în cadrul lecţiilor practice de limbă engleză, astfel identificînd aplicarea lor adecvată în procesul de învăţămînt la facultăţile universitare de LS. Cunoştinţele socioculturale sistematizate au fost acceptate drept bază pentru elaborarea cursul specializat de lecţii „Bazele comunicării interculturale”, ţinut studenţilor – absolvenţi ai facultăţii de LS.

Cuprins


1. АНАЛИЗ ОСНОВНЫХ РАЗРАБОТОК КОНЦЕПТУАЛЬНОГО АППАРАТА СОЦИОКУЛЬТУРНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ
  • 1.1. Историческое развитие понятия социокультурной компетенции в свете концептуального аппарата коммуникативной компетенции
  • 1.2. Концептуальный аппарат социокультурной компетенции
  • Выводы к главе 1

2. ПСИХОЛИНГВИСТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ОБУЧЕНИЯ СОЦИОКУЛЬТУРНЫМ ЗНАНИЯМ
  • 2.1. Языковая личность и картина мира говорящего на иностранном языке
  • 2.2. Лингвистическое обоснование отбора и обучения социокультурным знаниям
  • Выводы к главе 2

3. РАЗРАБОТКА И ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ПРОВЕРКА УРОВНЕВОЙ МОДЕЛИ ОБУЧЕНИЯ ИНОЯЗЫЧНЫМ СОЦИОКУЛЬТУРНЫМ ЗНАНИЯМ
  • 3.1. Разработка уровневой модели обучения социокультурным знаниям
  • 3.2. Отбор и разработка экспериментального материала
  • 3.3. Проведение и анализ результатов методического эксперимента
  • Выводы к главе 3