Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Şchiopu Constantin, doctor habilitat, profesor universitarŞchiopu Constantin, doctor habilitat, profesor universitar


Instituţia:Universitatea Pedagogică de Stat "Ion Creangă" din Chişinău
Abilitare:16 ianuarie 2006, nr.430
Specialităţi abilitate: 13.00.01 - Pedagogie generală

Teze în examinare [1]

Gr Tema Specialitatea Instituţia Rolul Data susţinerii
D Formarea valorilor artistice la studenți în procesul de instruire coregrafică 13.00.01 UPSC membru CSS
consultant
Coroliov Elfrida
conducător
Vacarciuc Mariana
17.03.2023

Teze aprobate [2]

Gr Tema Specialitatea Instituţia Rolul Data aprobării
D Metodologia predării noțiunilor de teorie literară în procesul formării elevului-interpret al textului artistic Teza de doctor în științe pedagogice 13.00.02 UPSC conducător 09.07.2019
D Principii de dezvoltare a atitudinii elevului faţă de opera literară 13.00.01 conducător 23.04.2009